Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43

Adresa:

Vršovická 564/43
10100 Praha 10