Průkaz ALIVE

alive

ALIVE je identifikační průkaz pro studenty kombinované či jiné neprezenční formy studia, absolventy a nepedagogické zaměstnance škol. Držitelé průkazu mohou po celé ČR využívat program plný výhod a slev.

Průkaz ALIVE můžete zakoupit ve škole.
AliveID

AliveID je plně digitální identifikátor sloužící jako osobní průkaz. Umožňuje rychlé a komfortní ověření statusu svého držitele a nároku na slevy a výhody v benefitním programu ALIVE. Je vydáván v zemích, kde působí skupina GTS ALIVE Group a má tudíž mezinárodní charakter.

AliveID je vydáván buď samostatně a nebo častěji ve spojení s jinými průkazy jako je mezinárodní studentský průkaz ISIC, učitelský průkaz ITIC a další. Nad rámec výhod poskytovaných těmito průkazy přináší AliveID možnost pokročilejší verifikace a tedy většího uživatelského komfortu pro zákazníky i partnery.

Užijte si slevy s ALIVE

alive

Co je průkaz ALIVE?

alive

Proč si pořídit ALIVE?

  • S ALIVE se můžete těšit na tisíce slev v ČR, včetně pojištění, sportovního vybavení, restauračních zařízení, kaváren, vstupů na kulturní akce či permanentek v lyžařských areálech.
  • ALIVE může fungovat jako školní čipová karta, kterou držitelé využívají například pro vstup do budovy, školní jídelny nebo knihovny.
  • Výhody v rámci institucí, které ALIVE vydávají.
  • Digitální verze průkazu, díky které máte všechny výhody ALIVE stále po ruce.
alive

Kdo má na ALIVE nárok?

Průkaz ALIVE mohou na spolupracujících školách (přehled uveden níže) získat studenti kombinované či jiné neprezenční formy studia zapsaní ke studiu, nepedagogičtí pracovníci a studenti, kteří už dokončili studium.

Průkaz ALIVE student je identifikační průkaz studenta, účastníka kurzu či celoživotního vzdělávání školy spojený s benefitním programem ALIVE. Je určen všem studentům, kteří nemají nárok na získání průkazu ISIC.

Průkaz ALIVE zaměstnanec je identifikační průkaz zaměstnance školy spojený s benefitním programem ALIVE. Je určen všem zaměstnancům, kteří nemají nárok na získání průkazu ITIC.

Průkaz ALIVE absolvent / Alumni je identifikační průkaz absolventa školy spojený s benefitním programem ALIVE. Je určen studentům školy, kteří dokončili své studium a jejich škola vydává ALIVE Alumni jako průkaz absolventa školy.

Jak pořídit průkaz ALIVE?

Průkaz ALIVE můžete získat přímo na škole. Průkaz je platný vždy od začátku září jednoho roku, do konce prosince roku následujícího. Platnost průkazu je možné každoročně prodloužit zakoupením revalidační známky na vaší škole.

Průkaz ALIVE Alumni platí vždy od data vydání průkazu do konce prosince následujícího roku (u Masarykovy univerzity je platnost ještě o 1 rok delší). Průkaz pro absolventy (ALIVE Alumni) Masarykovy univerzity, VŠB-Technické univerzity Ostrava a Slezské univerzity je možné prodloužit revalidační známkou. Cena revalidační známky je 200 Kč. Známka platí od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023. Známku je však možné objednat kdykoliv v průběhu roku – s tím, že např. i v květnu 2022 je možné objednat známku platnou do 31. 12. 2023. Revalidační známku vám odešleme poštou po zaslání žádosti na e-mail online@isic.cz.

Žádost nám pošlete s následujícími údaji: jméno, příjmení, název univerzity, datum narození, telefon, číslo průkazu ALIVE, adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ).

Jaké doklady potřebuji k vystavení ALIVE?

O podmínkách vystavení průkazu ALIVE se informujte přímo ve škole, kde získáte nejpřesnější informace.

Které instituce vydávají ALIVE?

Bankovní institut vysoká škola (dnes pod názvem Ambis – Vysoká škola)
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Česká zemědělská univerzita v Praze
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Masarykova univerzita v Brně
Průkaz absolventa školy. Více informací zde.

Mendelova univerzita v Brně
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Metropolitní univerzita Praha
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Slezská univerzita v Opavě
Průkaz absolventa, studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Škoda Auto Vysoká škola
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Průkaz absolventa, studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Vysoká škola podnikání a práva
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Vysoká škola obchodní v Praze
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Univerzita Karlova
Průkaz absolventa, studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Univerzita Pardubice
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Kromě těchto škol si můžete ALIVE pořídit i na většině středních škol, které jsou zapojeny do projektu ISIC Školám.

Digitální ALIVE

alive

Stáhněte si svůj průkaz do mobilu a mějte ALIVE
a všechny jeho výhody stále po ruce.