Dokumenty

Na této stránce najdete přehled právních dokumentů, formulářů, povinně uveřejněných informací nebo údajů, které v souvislosti s námi můžete potřebovat.

Přečtěte si, než odejdete:

Prosíme, vezměte na vědomí, že každý uživatel internetových stránek a sociálních sítí provozovatele GTS ALIVE s.r.o., uživatel s aktivovaným Profilem Alive, zájemce o koupi průkazu, karty a pojištění je povinen být s dokumenty seznámen a průběžně sledovat jejich změny.

Užíváním internetových stránek, sociálních sítí a Profilu Alive provozovatele GTS ALIVE s.r.o. a také koupí průkazu, karty a pojištění udělujete GTS ALIVE s.r.o. souhlas s těmito právními dokumenty.

V případě, že nebudete čemukoli rozumět, obraťte se na nás, rádi vám vše vysvětlíme!

GTS ALIVE s.r.o.
Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7
telefon: 226 222 335
e-mail: info@isic.cz

Obecné právní dokumenty

Pravidla použití průkazů a karet

Dokument upravuje použití průkazů a karet ve škole, při využití slev v ČR a v zahraničí.

Podmínky poskytování benefitů

V tomto dokumentu specifikujeme podmínky nárokování slev a benefitů v e-shopech, provozovnách, na festivalech, v lyžařských areálech nebo v dopravě apod.

Podmínky akcí a soutěží

Zde najdete podmínky účasti ve veškerých námi pořádaných soutěžích – v rámci Alive App a Profilu Alive, na sociálních sítích, při akcích na školách, apod.

Zásady ochrany osobních údajů

Zde vysvětlujeme, jak zpracováváme osobní údaje při užívání průkazů a karet, dále např. při užívání Profilu Alive a aplikace Alive App nebo při používání webu a sociálních sítí.

Dokumenty k mobilní aplikaci Etugate

Zde najdete veškeré informace a dokumenty, které se týkají podmínek a užití mobilní aplikace Etugate.

Informace o využití cookies

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás při prohlížení našich internetových stránek www.isic.cz se způsobem práce s cookies a s tím souvisejícím zpracováním osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů při výdeji průkazů v projektu ISIC školám

Dokument o pravidlech pro používání průkazů ISIC, ISIC Školák, ITIC a AliveID a zpracování osobních údajů žadatelů o průkaz vydávaných na ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ v projektu ISIC školám.

Dokumenty k mobilní aplikaci Alive App

Zde najdete veškeré informace a dokumenty, které se týkají podmínek a užití mobilní aplikace Alive App.

Podmínky ISIC blogu a zveřejnění článků

V tomto dokumentu najdete podmínky související se zapojením se do ISIC blogu a se zveřejněním článků.

Informace o zpracování osobních údajů v rámci projektu KULTIMED

Dokument s informacemi o zpracování osobních údajů v rámci projektu Kultimed.

Obchodní podmínky pro online objednávky

Průkazy a karty

Obchodní podmínky se týkají průkazů ISIC, ISIC Scholar, ITIC, IYTC, AliveID student a AliveID zaměstnanec objednaných prostřednictvím online systému na isic.cz nebo na ZČU, UPCE a AMBIS VŠ.

Pojištění

Obchodní podmínky tykající se online objednávek ISIC cestovního pojištění.

Dokumenty ke stažení

Žádosti o průkaz

Formuláře žádosti o průkaz ISIC, ISIC Scholar, ITIC, IYTC a AliveID

Vizuály průkazů

Vizuály průkazů ISIC, ISIC Školák, ITIC, IYTC a AliveID pro použití v online i tištěné komunikaci.

Loga

Loga ISIC, ISIC Scholar/Školák, ITIC, IYTC a AliveID pro použití v online i tištěné komunikaci.