Dokumenty

Na této stránce najdete přehled právních dokumentů, formulářů, povinně uveřejněných informací nebo údajů, které v souvislosti s námi můžete potřebovat.

Přečtěte si, než odejdete:

Prosíme, vezměte na vědomí, že každý uživatel internetových stránek a sociálních sítí provozovatele GTS ALIVE s.r.o., uživatel s aktivovaným profilem ALIVE, zájemce o koupi průkazu, karty a pojištění je povinen být s dokumenty seznámen a průběžně sledovat jejich změny.

Užíváním internetových stránek, sociálních sítí a profilu ALIVE provozovatele GTS ALIVE s.r.o. a také koupí průkazu, karty a pojištění udělujete GTS ALIVE s.r.o. souhlas s těmito právními dokumenty.

V případě, že nebudete čemukoli rozumět, obraťte se na nás, rádi vám vše vysvětlíme!

GTS ALIVE s.r.o.
Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7
telefon: 226 222 335
e-mail: info(at)isic.cz

Obecné právní dokumenty

Pravidla použití průkazů a karet

Dokument upravuje použití průkazů a karet ve škole, při využití slev v ČR a v zahraničí.

Podmínky poskytování benefitů

V tomto dokumentu specifikujeme podmínky nárokování slev a benefitů v e-shopech, provozovnách, na festivalech, v lyžařských areálech nebo v dopravě apod.

Podmínky akcí a soutěží

Zde najdete podmínky účasti ve veškerých námi pořádaných soutěžích – v rámci ALIVE APP a profilu ALIVE, na sociálních sítích, při akcích na školách, apod.

Zásady ochrany osobních údajů

Zde vysvětlujeme, jak zpracováváme osobní údaje při užívání průkazů a karet, dále např. při užívání profilu ALIVE a aplikace ALIVE APP nebo při používání webu a sociálních sítí.

Podmínky použití aplikace ALIVE APP a profilu ALIVE

Dokument upravuje použití aplikace ALIVE APP, její funkce, využití digitálního průkazu a přesné nastavení profilu ALIVE.

Informace o využití cookies

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás při prohlížení našich internetových stránek www.isic.cz se způsobem práce s cookies a s tím souvisejícím zpracováním osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů při výdeji průkazů v projektu ISIC školám

Dokument o pravidlech pro používání průkazů ISIC, ISIC Školák, ITIC a ALIVE a zpracování osobních údajů žadatelů o průkaz vydávaných na ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ v projektu ISIC školám.

Dokumenty k mobilní aplikaci ALIVE APP

Zde najdete veškeré informace a dokumenty, které se týkají podmínek a užití mobilní aplikace ALIVE APP

Podmínky ISIC blogu a zveřejnění článků

V tomto dokumentu najdete podmínky související se zapojením se do ISIC blogu a se zveřejněním článků.

Dokumenty k mobilní aplikaci Etugate

Zde najdete veškeré informace a dokumenty, které se týkají podmínek a užití mobilní aplikace Etugate.

Obchodní podmínky pro on-line objednávky

Průkazy a karty

Obchodní podmínky se týkají průkazů ISIC, ISIC Školák, ITIC a IYTC objednaných prostřednictvím našeho online systému.

Pojištění

Obchodní podmínky pro on-line objednávky.

Dokumenty ke stažení

Žádosti o průkaz

Formuláře žádosti o průkaz ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC, IYTC a ALIVE

Vizuály průkazů

Vizuály průkazů ISIC, ISIC Školák, ITIC, IYTC a ALIVE pro použití v online i tištěné komunikaci.

Loga

Loga ISIC, ISIC Školák, ITIC, IYTC a ALIVE pro použití v online i tištěné komunikaci.

General legal documents

Terms of Use of the ALIVE APP and the ALIVE profile

The document governs the use of the ALIVE APP, its functionality, the use of digital ID and the exact setting of the user account of the ALIVE profile.