FAQ

Kde a jakým způsobem můžu požádat o průkaz ISIC / ISIC Školák / ITIC?

Průkaz lze získat dvěma způsoby:
1. Přímo na škole (školní průkaz):
O školní průkaz je možné požádat pouze v případě, že je tvoje škola zapojena do projektu „ISIC školám“ a vydává vlastní průkazy. Zda máš možnost požádat o vystavení průkazu na škole, se dočteš zde. Platnost průkazu ze školy je možno prodloužit a samotný průkaz má více funkcí.

2. Online žádost o jednorázový průkaz:
O průkaz můžeš požádat přes objednávkový formulář. Průkaz zakoupený mimo školu je jednorázový a nelze jej po uplynutí doby platnosti prodloužit.

Jaký je rozdíl mezi průkazy ISIC a ISIC Školák?

Průkaz ISIC je určen pro studenty denní formy studia SŠ, VOŠ nebo VŠ na území ČR.

Průkaz ISIC Školák je určen pro žáky ZŠ. Žáci mohou získat školní průkaz, který vydávají přímo samy ZŠ. Školní průkaz ISIC Školák má dobu platnosti 5 let, nejdéle však do konce prosince roku, kdy dochází k ukončení školní docházky. Žáci škol, které nevydávají ISIC Školák, si mohou zažádat o jednorázový průkaz ISIC Školák. Maximální platnost jednorázového průkazu je 16 měsíců – vždy od září jednoho roku do prosince roku následujícího.

Jaký je rozdíl mezi školním průkazem ISIC/ITIC a průkazem jednorázovým?

Školní průkaz je možno po uplynutí první doby platnosti jednoduše prodloužit a používat jej po celou dobu studia/zaměstnání na škole. Prodloužení probíhá zakoupením revalidační známky na aktuální školní/akademický rok na kontaktním místě nebo v kartovém centru školy. Kromě toho je možné školní průkaz používat na vstupy do školy nebo ve školní jídelně. V případě ztráty nebo zničení průkazu lze vystavit duplikát.

Jednorázový průkaz nelze prodloužit a po uplynutí doby platnosti je možné průkaz skartovat. Pokud dojde ke ztrátě nebo zničení průkazu, nelze požádat o vystavení duplikátu.

Co vše potřebuji k vyřízení školního průkazu?

Veškeré informace získáš u kontaktní osoby pro výdej průkazů na škole nebo v kartovém centru.

Co potřebuji pro vyřízení průkazu v případě, že jej nepořizuji přes školu, ale online

Pro pořízení ISIC: barevnou průkazovou fotografii občanský průkaz/pas a vyplněnou žádost o průkaz s razítkem školy (ne starší než dva měsíce).

Pro pořízení ISIC Školák: barevnou průkazovou fotografii občanský průkaz/pas zákonného zástupce, doklad totožnosti žáka (rodný list, pas, kartičku pojištěnce…)

Pro pořízení ITIC: barevnou průkazovou fotografii občanský průkaz/pas, vyplněnou žádost o průkaz s razítkem školy (ne starší než dva měsíce).

Za jak dlouho bude průkaz vystaven?

Pokud objednáváš s průkazem v digitální podobě i průkaz plastový a stihneš objednávku provést do 11 hod, průkaz odešleme hned následující pracovní den poštou (neplatí pro objednávky učiněné o víkendech a svátcích). Jakmile bude průkaz připraven k expedici, obdržíš e-mail s licenčním číslem průkazu a odkazem na sledování zásilky u České pošty. Odkaz ke stažení aplikace a výzva k aktivaci profilu ti dorazí o něco dřív.

Existuje při online objednávce i jiný způsob doručení průkazu, než je odeslání průkazu doporučeným dopisem?

Průkazy objednané online odesíláme pouze doporučeným dopisem, jiný způsob možný není.

Plastový průkaz byl adresován na dítě. Kdo může zásilku vyzvednout?

Doporučenou zásilku může vyzvednout i zákonný zástupce dle Podmínek pro vydání poštovní zásilky ČP (poštovní zásilku Česká pošta vydá fyzické osobě, která prokáže, že je zákonný zástupce adresáta (mladšího 15 let) nebo zmocněnec zákonného zástupce adresáta a zároveň se prokáže osobním dokladem).

Jsem studentem kombinované/dálkové formy studia. Mám nárok na průkaz ISIC?

O průkaz ISIC mohou požádat pouze studenti v prezenční formě studia. Jako student kombinované formy studia můžeš požádat o průkaz ALIVE Student v případě, že tvoje škola tyto průkazy vystavuje. Pokud ne, můžeš požádat o průkaz IYTC, který je určen pro mládež do 26 let.

Jsem studentem jazykové školy. Mám nárok na průkaz ISIC?

Ano, ale pouze v případě, že se jedná o denní formu pomaturitního studia cizího jazyka, a to na škole, která je evidovaná v rejstříku škol MŠMT.

Jsem studentem zahraniční školy. Kde můžu o průkaz požádat?

Od školního roku 2018/2019 průkazy ISIC pro studenty zahraničích škol nevystavujeme. Doporučujeme ti zažádat o průkaz v zemi, ve které studuješ. Více informací se dočteš na stránkách isic.org.

Jsem studentem denní formy studia ve služebním poměru vojáka/policisty z povolání. Mám nárok na průkaz ISIC?

Studenti ve služebním poměru vojáka/policisty z povolání nesplňují status studenta dle Zákona o státní sociální podpoře §12 a) 117/1995 Sb., a proto nemají nárok na slevy a výhody vyplývající ze statusu studenta a o průkaz ISIC požádat nemohou.

Můžeš však požádat o průkaz IYTC, který je určen pro mládež do 26 let.

Lze u vás objednat plastový průkaz k digitálnímu průkazu ISIC?

Ano, a to dvěma způsoby. Lze jej zakoupit zároveň s digitálním průkazem, nebo dodatečně doobjednat k již vystavenému průkazu. Průkazy plastové ovšem nevydáváme studentům zahraničních škol.

Při uplatnění slevy online mi systém hlásí neplatný ISIC. Jak mám postupovat?

Vyplněné číslo průkazu musí být ve formátu S420123456789A.

Při uplatnění slevy zkontroluj fakturační adresu – sleva je poskytována držiteli průkazu

Při přetrvávajících obtížích nám neváhej zaslat screenshot obrazovky, kde ti systém hlásí problém. Současně nám zašli foto průkazu z obou stran. Potřebné podklady nám můžeš posílat na e-mail info@isic.cz.

Na průkazu mám rozmazanou fotografii/chybné datum narození/chybu ve jméně. Jak můžu průkaz reklamovat?

Napiš nám na e-mail online@isic.cz, zašli naskenovaný průkaz z obou stran k posouzení a popiš nám, čeho přesně se chyba týká. Tvoje žádost o reklamaci bude posouzena na základě pravidel čl. 10 Obchodních podmínek (Reklamační řád). Reklamaci se pokusíme vyřešit co nejdříve, a to do 5 pracovních dní, nejdéle však do 30 dní.

Průkaz byl odcizen/ztracen/zničen. Je možné vystavit duplikát?

V případě odcizení nebo ztráty školního průkazu, je potřeba o této události informovat školu, která bude celou situaci řešit a může vystavit duplikát průkazu.

Pokud se jedná o průkaz plastový jednorázový, doporučujeme nahlásit odcizení/ztrátu průkazu na online@isic.cz. Na základě tvoji žádosti můžeme plastový průkaz zrušit, aby nebyly tvoje osobní údaje zneužity. Duplikát jednorázového průkazu nelze vystavit.

Našel jsem průkaz, co s ním mám dělat?

Nalezený průkaz můžeš zaslat na adresu: GTS Alive s.r.o., Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Průkaz nám odešli doporučeně i s krátkou informací o tom, kde a kdy jsi průkaz objevil/a.

Kde a jakým způsobem můžu prodloužit platnost průkazu ISIC/ ISIC Školák / ITIC / AliveID?

Průkaz ISIC/ITIC lze prodloužit pouze pokud byl vydaný střední nebo vysokou školou, a to přímo ve škole.

Průkaz ISIC Školák prodloužit nelze.

Průkaz AliveID lze prodloužit podle informací uvedených zde: Průkaz AliveID – ISIC.cz

Průkaz pořízený mimo školu je jednorázový bez možnosti prodloužení. V případě, že s námi škola nespolupracuje, můžete si zakoupit průkaz jednorázový v digitální podobě zde: www.isic.cz/objednavka.

Jak se můžu stát poskytovatelem slevy?

Jednoduše. Kontaktujte nás a my s vámi prodiskutujeme váš záměr a připravíme s vámi model slevy. Pokud se domluvíme a uzavřeme s vámi smlouvu o spolupráci, která upravuje práva i povinnosti obou stran.

Důležitou podmínkou pro zahájení spolupráce je implementace verifikačního nástroje ISIC CHECK, který slouží k ověřování platnosti průkazů a umožňuje uchovávat data o proběhlých transakcích. ISIC CHECK využívají jak kamenné prodejny, tak e-shopy.

Co mi benefitní spolupráce přinese?

Budete součástí benefitního programu navázaného na průkazy ISIC, ITIC, IYTC nebo ALIVE, které využívá 600 000+ zákazníků, z čehož většina jsou studenti. Z naší strany získáte výhodně dlouhodobou marketingovou podporu cílenou přímo na držitele průkazů. Rovněž vám poskytneme verifikační nástroj ISIC CHECK, díky kterému budete mít přehled o potřebách a chování zákazníka.

Mohu prostřednictvím ISIC oslovovat studenty, aniž bych poskytoval slevu?

Ano, je možné s námi navázat pouze mediální spolupráci. Studentům budeme rádi prezentovat jakékoli téma, které se jich týká a může je zajímat. Můžeme vám tak pomoci se zvyšováním prodejů, náborem studentů, brand awareness či launchem/relaunchem vašich produktů či služeb.

Při uplatnění slevy online mi systém hlásí neplatný ISIC. Jak mám postupovat?

Vyplněné číslo průkazu musí být ve formátu S420123456789A (bez mezer, včetně písmene na začátku a na konci).

Při uplatnění slevy zkontroluj fakturační adresu – sleva je poskytována pouze držiteli průkazu.

Při přetrvávajících obtížích nám na info@isic.cz zašli screenshot obrazovky, kde ti systém hlásí problém. Přilož nejlépe i foto průkazu z obou stran.

Proč mi v obchodě nechtějí uznat slevu, i když ji oficiálně poskytují?

Jedná se pravděpodobně o neproškolený personál. Doporučujeme zkontrolovat podmínky slevy přímo v naší databázi slev a na ni se odvolat. Pokud nepomůže domluva na místě, napiš nám na info@isic.cz, s informacemi o tom, ve které provozovně a kdy k neuznání slevy došlo.

Za zpětnou vazbu ti budeme velmi vděční, je pro nás v tomto případě opravdu důležitá a pomáhá nám lépe dohlížet na dodržování pravidel poskytování slev.

Veškeré informace pro školy jsme soustředili na webové stránky www.isicskolam.cz, kde je také přehled častých dotazů.

Otázky ke koronaviru a pojištění

Aktuální informace pro klienty pojišťovny UNIQA (a tedy i klienty pojištění sjednaného přes ISIC) najdeš ZDE.

Více informací se dočteš na uniqa.cz/cestovni-pojisteni nebo pošli dotazy na e-mail cestovni@uniqa.cz. V případě zdravotního pojištění pro cizince kontaktuj pojišťovnu e-mailem na zdravotni@uniqa.cz

1) Je možné uhradit zdravotní péči při nákaze novým koronavirem v zemi, ve které se právě nacházím?

Pro smlouvy sjednané do 31. 12. 2020 platí:

Pokud pojištěný při vycestování neporušil doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, tak pojištění pokrývá i náklady na léčbu tohoto onemocnění.

Pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2021:

Platí, že v rámci nových pojistných podmínek UCZ/Ces/20 bude poskytnuto krytí na COVID-19 i v tzv. červených zemích. Nově tedy pojištění nevylučuje krytí nemoci COVID-19, a to ani z důvodu zařazení do červené kategorie na vládním semaforu uvedeném na www.mzv.cz.

2) Proplatí mi pojišťovna náhradní ubytování nebo propadlé letenky v případě vyhlášení karantény v zemi, ve které se nacházím?

V případě pozitivního testu a nutné karantény hradí UNIQA i ubytování (2.500 Kč/den, max. 30.000 Kč. Propadlé letenky, ušlý zisk atp. nejsou předmětem pojištění.

3) Pokud se nacházím v zemi, kde je nařízena karanténa, uhradí mi pojišťovna předčasný návrat do ČR?

V případě, že klientovi není repatriace zařízena jinak (např. repatriačním vládním letem), přebírá UNIQA náklady na náhradní dopravu do ČR po konci karantény (pokud nebyla lokalita v karanténě již před vycestováním nebo v ní klient nezůstal dobrovolně).

4) Mám připojištění storno poplatku. Vztahuje se storno na mé pojištění v situaci, kdy je země, do které cestuji, v karanténě?

Pojištění storna nelze uplatnit v situaci, kdy Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) vydá doporučení necestovat do zvolené lokality. Pojištění storna nelze uplatnit ani v situaci, kdy dojde k uzavření destinace, nebo je zakázáno do této destinace vycestovat, případně je-li paušální zákaz cestování do ciziny. Pojištění storna se bohužel nevztahuje ani na situace, kdy je klient umístěn do domácí karantény.

5) Mám připojištění storno poplatku – vztahuje se storno na mé pojištění, v situaci, kdy nařízení vlády vydalo zákaz vycestování?

Pojištění storna nelze uplatnit v situaci, kdy MZV vydá doporučení necestovat do zvolené lokality. Pojištění storna nelze uplatnit ani v situaci, kdy dojde k uzavření destinace, nebo je zakázáno do této destinace vycestovat, případně je-li paušální zákaz cestování do ciziny. Pojištění storna se bohužel nevztahuje ani na situace, kdy je klient umístěn do domácí karantény.

6) Prodlouží se mi pojištění, pokud mám sjednáno ISIC roční pojištění s průkazem (tarif IA/IB IC/ID), kdy se po 45 dnech mám vracet, ale byl mi zrušen let nebo se z jiného důvodu nemohu vrátit do ČR?

V případě, že klient vycestuje do zahraničí a uvízne v karanténě z důvodu epidemie koronaviru a lokalita nebyla v karanténě již před vycestováním, platí následující: UNIQA prodlouží zdarma pojištění všem klientům, kteří se z důvodu karantény nebudou schopni vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.

7) Vztahují se na mou smlouvu náhrady na ušlou mzdu?

Ušlá mzda není předmětem pojištění.

9) Mám nárok na případné otestování na koronavirus v rámci mé pojistné smlouvy u tarifu BASIC/KOMPLEX?

Ano, pokud byl test doporučen lékařem a splňuje podmínky pro proplacení z veřejného zdravotního pojištění.

Kde najdu pomoc v případě pojistné události?

V případě zdravotních potíží v zahraničí neváhej kontaktovat asistenční službu. Vždy je nutné nahlásit číslo pojistné smlouvy. Asistenční služba: +420 296 333 696 Číslo pojistné smlouvy je uvedeno na kartičce a ve smlouvě.

Jak sjednám pojištění?

Pojištění můžeš sjednat pouze online, rychle a jednoduše z pohodlí domova.

Pokud jsem v zahraničí, mohu si sjednat cestovní pojištění?

Ano, pokud již jsi v zahraničí, můžeš si sjednat pojištění online, kde musíš zaškrtnout políčko „jsem v zahraničí“. Jediný rozdíl při sjednání pojištění ze zahraničí je fakt, že ti pojistná smlouva začne platit až 7. den po sjednání.

Mohu si sjednat pojištění na www.isic.cz aniž bych vlastnil/a platný průkaz ISIC?

Ano, můžeš. Ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA jsme připravili jak produkty, které jsou navázané na platný průkaz ISIC, ITIC, IYTC nebo ALIVE, ale také produkty, pro jejichž sjednání průkaz nepotřebuješ. V nabídce pojištění si můžeš pojištění bez průkazu jednoduše vyfiltrovat

Při objednávce mi nejde zadat datum pojištění. Co mám dělat?

U tarifů ISIC roční pojištění je datum platnosti automaticky nastaveno od následujícího dne po dni sjednání pojištění (pokud je pojištěná osoba již v zahraničí, platí až od 7. dne po datu sjednání pojištění). Datum počátku platnosti nelze v tomto případě nastavit.

Objednal/s jsem si pojištění. Mohu dodatečně navýšit limit plnění nebo změnit tarif?

Bohužel, k platné smlouvě již nelze přidat připojištění, měnit platnost smlouvy, nebo měnit celý tarif pojištění. Pokud chceš využít jednu z těchto variant, neváhej nás kontaktovat na naší infolince 226 222 333 nebo na mail info@isic.cz.

Kdy dostanu smlouvu k pojištění při objednávce online a kartičku pojištěnce?

Po zaplacení se vygeneruje stránka, kde má zákazník možnost si smlouvu stáhnout, a to by měl udělat. Následně pojistnou smlouvu obdržíš e-mailem. Součástí smlouvy je kontakt na asistenční službu, která ti v případě pojistné události sdělí postup a poskytne pomoc a kartičku pojištěnce, kterou je nutné mít vždy na cestách u sebe. Na poslední straně je potvrzení v anglickém jazyce. Smlouvu není potřeba podepisovat a zasílat k nám.

Nedostal/s jsem smlouvu. Co mám dělat?

Kontaktuj nás prosím na info@isic.cz.

Jaké heslo mám použít, pokud chci otevřít přílohu e-mailu, kde je odeslána pojistná smlouva?

Heslo je tvoje rodné číslo bez symbolu lomítka. Pokud se ti nedaří otevřít zaheslovaný soubor, neváhej nás kontaktovat. Při e-mailové komunikaci prosím uveď své jméno, příjmení a pro kontrolu rok narození nebo číslo průkazu.

Pokud vás kontaktuji e-mailem, co všechno mám uvést pro dohledání pojistné smlouvy?

Při e-mailové komunikaci prosím uveď své jméno, příjmení a pro kontrolu rok narození nebo číslo průkazu. Kontaktovat nás můžeš na info@isic.cz.

Jaké sporty jsou zahrnuty v tarifu Nebezpečné a zimní sporty?

Odpověď najdeš ve Všeobecných pojistných podmínkách na první straně (bod 5.2 a 5.3). K rychlejšímu vyhledání můžeš použít klávesovou zkratku Ctrl+F a zadání názvu sportu. Pokud sport, který provozuješ, není ve VPP zahrnut, neváhej nás kontaktovat, vše prověříme.

Co se rozumí délkou jedné cesty?

Pro pojištění není stanoven limit počtu zahraničních cest, jedna cesta však může trvat max. 45 dní u tarifu IA/IB nebo 180 dní u tarifu IC. Pro případ pojistné události je nutné jednotlivé výjezdy ideálně datově zdokumentovat (např. letenka, jízdenka, razítko v pasu nebo nákupem platební kartou pojištěné osoby při překročení hranic apod.).

Do kdy můžu zažádat o storno pojištění a budou mi účtovány poplatky?

Zánik pojištění je uveden ve Všeobecných pojistných podmínkách v čl. 9 Zánik pojištění. V případě předčasného ukončení smlouvy nás neváhej kontaktovat s žádostí na info@isic.cz.

Více informací se dočteš na uniqa.cz/cestovni-pojisteni nebo pošli dotazy na e-mail cestovni@uniqa.cz. V případě zdravotního pojištění pro cizince kontaktuj pojišťovnu e-mailem na zdravotni@uniqa.cz

1. Omylem jsem zadal/a špatné datum narození/jméno/příjmení, kde můžu tento údaj změnit?

Napište nám Vaše správné datum narození/jméno/příjmení a registrovaný e-mail na podpora@aliveapp.cz. Změnu rádi provedeme.

2. Nefunguje tlačítko pro aktivaci profilu.

Nainstalujte si prohlížeč Google Chrome a povolte jej jako výchozí pro spuštění této aplikace.

3. Nepřišel mi aktivační e-mail.

Zkontrolujte prosím složky: spam, hromadná, promo akce. Pokud ho zde nenajdete, budete moct po 24 hodinách provést novou aktivaci profilu.

4. Nejde mi přiřadit číslo průkazu v aplikaci.

Pošlete nám prosím foto Vašeho průkazu, verzi OS a registrovaný e-mail na podpora@aliveapp.cz.

5. Za jak dlouho mi schválíte nahranou fotku do aplikace?

Fotografie projdou schválením do druhého pracovního dne.

6. Nebyla mi schválena fotografie a nevím, z jakého důvodu?

Důvod zamítnutí může být různý. Fotografie musí splňovat následující:

– barevná, ostrá, světlá, vhodná na výrobu pasu/OP
– neutrální pozadí, neutrální výraz tváře
– fotografie nesmí být nafocena z jiného dokladu, ani z ISIC průkazu
– volný prostor okolo hlavy (bez ořezu vlasů, čela, bez pokrývky hlavy)
– otevřené oči (bez slunečních brýlí, nebo brýlí s tmavými skly)
– vlasy nesmějí zakrývat oči ani žádnou jinou charakteristickou část obličeje
– hlava nemůže být nakloněná na stranu

7. Mám v aplikaci starou fotku a chtěl/a bych ji změnit, jak mám postupovat?

Fotografii v aplikaci změnit nejde. Pokud máte průkaz vydaný školou, můžete si zakoupit ve škole duplikát, kde požádáte o výměnu fotografie. U jednorázových průkazů tyto změny provést nelze.

8. Zapomněl/a jsem heslo a když zadám nové heslo, e-mail pro reset hesla mi nepřijde.

Zkontrolujte složku spam, hromadná a promo akce, pokud zde e-mail nenajdete, napište nám na podpora@aliveapp.cz registrovaný e-mail, situaci prověříme.

9. Můžu aplikaci využívat pro vstup do budovy školy?

Aplikace ALIVE APP neslouží pro vstup do budovy školy, k nahrávání stravného, nebo peněz.