Slevy v dopravě

Přehled celoročních slev v autobusové, vlakové a městské hromadné dopravě.

Státem nařízené slevy v dopravě pro žáky a studenty

S průkazem ISIC můžeš mít nárok na státem nařízenou slevu v dopravě. Od září 2018 platí vládní nařízení, které určuje slevu 75 % z plného jízdného napříč celou ČR v autobusové i vlakové dopravě pro děti, studenty a seniory. Slevu můžeš využívat celoročně bez jakéhokoli časového omezení. Podívej se na často kladené otázky níže, kde se dočteš, jestli máš na slevu nárok.

Často kladené otázky

Kdo má nárok na 75% slevu?

 • Všichni cestující od 6 do 18 let (do dne, který předchází dni 18. narozenin)
 • Žáci a studenti od 18 do 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin), kteří jsou na základní škole nebo se „soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí

Jak můžu prokázat nárok na tuto slevu?

 • Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu neprokazují.
 • Cestující ve věku od 15 let do 18 let musí ukázat studentský průkaz ISIC nebo digitální formu průkazu ISIC (digitální ISIC v mobilní aplikaci), případně žákovský průkaz nebo úředně vydaný platný identifikační osobní doklad, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození (OP).
 • Žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let se prokazují platným studentským průkazem ISIC, digitální formou průkazu ISIC (digitální ISIC v mobilní aplikaci) nebo žákovským průkazem obsahující aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození a název školy.
 • U všech věkových kategorií může dopravce akceptovat i prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

V jakých vlacích sleva platí?

 • Platí ve všech vlacích všech dopravců v České republice, tedy nejen u Českých drah, ale i u soukromých dopravců jako RegioJet, Leo Express, GW Train Regio či Arriva.
 • Sleva platí pouze pro vnitrostátní dopravu (může jít o vlak směřující do zahraničí, ale sleva platí jen do poslední stanice před hranicí, v níž může cestující vystoupit – například ve vlaku z Prahy do Berlína platí sleva jen mezi Prahou a Děčínem; naopak u spojů jedoucích ze zahraničí platí z první pravidelné stanice v Česku).
 • Sleva neplatí na mimořádné či historické vlaky, do nichž i běžní cestující platí speciální (většinou vyšší) jízdné.
 • Dopravci mohou ze slev vyloučit některé konkrétní spoje, aby zabránili jejich přetěžování, zejména ve špičce. Zatím žádný dopravce nepožádal o tuto výjimku.
 • Slevu lze uplatnit pouze ve druhé vozové třídě. Slevu nelze uplatnit v první vozové třídě.
 • U RegioJetu platí sleva pro tarify Standard, Relax, případně Low-cost (ve třídě Business sleva neplatí).
 • U Leo Expressu platí sleva pro jízdenky Economy (ne Business, ne Premium).

Platí tato sleva i v MHD?

 • Pro městskou hromadnou dopravu tato státem nařízená 75% sleva neplatí. Výjimkou jsou linky překračující hranice města.
 • U linek vyjíždějících za hranice města státní sleva platí, a to od nebo do první zastávky na území města, případně od (do) přestupních zastávek mezi příměstskou dopravou a MHD – nikoliv už na další cestu ve městě.
 • Některé kraje nebo města už rozhodly, že 75% slevu rozšíří i na dopravu uvnitř města a zaplatí ji tak nad rámec státního příspěvku. Jednotný systém tak bude od září platit v MHD v Libereckém kraji (Liberec, Jablonec n. N., Turnov, Česká Lípa) a Ústeckém kraji (Ústí n. L, Děčín, Teplice, Chomutov, Jirkov, Litvínov, Most, Bílina, Varnsdorf).

Jak se sleva počítá?

 • Jde o slevu 75 % z plného (obyčejného) jízdného, tedy ze základní tarifní ceny.
 • Studenti mohou být nepříjemně překvapeni, protože v některých případech nepojedou za čtvrtinu ceny, kterou na dané trase vnímají jako běžnou. Příkladem jsou akční nabídky Českých drah, které se pro jízdu mezi vybranými městy staly prakticky standardem – zvláště pokud tam státní dopravce bojoval s autobusovou konkurencí.
 • Třeba ve vlaku mezi Prahou a Plzní platí cestující beze slev kolem 100 korun, s nejrozšířenější In-kartou kolem 80 korun, přestože základní tarifní cena podle ujetých kilometrů je 165 korun. Sleva pro mladé se pak vypočítá jako 75 procent z této částky. Nepojenou tedy za 20 Kč (z 80 Kč), ale za 42 Kč (ze 165 Kč).

Od kdy sleva platí?

 • Od soboty 1. září 2018.
 • Pro žáky a studenty (splňující další podmínky) nezávisle na tom, zda je školní rok, nebo prázdniny. Stejně tak není sleva omezena jen na trasu mezi bydlištěm a školou.

Akceptují dopravci průkaz ISIC s designem vydávaným před rokem 2019?

Ano, je možné se prokazovat průkazem ISIC provedeném jak ve starším, tak i v nejnovějším designu. Oba typy jsou legislativou uznávány jako doklad statutu studenta.

Akceptují dopravci digitální formu průkazu ISIC?

Ano, digitální forma průkazu ISIC (digitální ISIC v mobilní aplikaci) je dopravci akceptován jako doklad k získání slevy 75 % na jízdné.

Přehled celoročních slev v autobusové, vlakové a městské hromadné dopravě.

Krajská doprava a MHD

Ve všech krajích České republiky lze získat slevu na dopravu díky průkazu ISIC. Klikni na jednotlivé kraje a podívej se, kde můžeš díky ISIC cestovat výhodněji.

Vybráním kraje zobrazíte nabídku

Olomoucký kraj

Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD je možná pouze v těchto městech:

 1. Olomouc
 2. Prostějov
 3. Přerov
 4. Šumperk
 5. Zábřeh

Ve výše uvedených městech mimo Olomouc v MHD platí tarif IDSOK a studentská sleva činí 75% slevy z jízdného. Platí i na jednorázové jízdenky.

Příměstská doprava v Olomouckém kraji

Veřejnou dopravu v Olomouckém kraji organizuje KIDSOK. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif IDSOK. Více o veřejné dopravě v Olomouckém kraji najdeš zde.

V příměstské dopravě platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

V tarifu IDSOK se slevy týkají těchto druhů jízdenek:
• Jednotlivé zlevněné jízdné
• Časové zlevněné jízdné:
– Měsíční zlevněné časové jízdné
– Čtvrtletní zlevněné časové jízdné
– Roční zlevněné časové jízdné
– 1denní zlevněné jízdné (Síťové jízdné v IDSOK)

Jak můžu prokázat nárok na slevu?

 1. Cestující ve věku od 6 do 15 let nebudou potřebovat k nákupu jednotlivé zlevněné jízdenky se slevou 75 % žádný doklad o věku (v MHD od 6 do 10 let).
 2. Cestující od 6 do 15 let při nákupu časové zlevněné jízdenky musí prokázat svůj věk platným průkazem IDSOK s vyznačenou kategorií „dítě do 15 let“, průkazem ISIC nebo průkazem DPMO (zóna 71 + 2).
 3. Cestující od 15 do 18 let nárok na slevu 75 % při nákupu časové zlevněné jízdenky musí prokázat platným žákovským průkazem s vyznačenou platností bez potvrzení školou nebo platným průkazem ISIC nebo průkazem DPMO (zóna 71 + 2).
 4. Studenti od 18 do 26 let musí prokázat nárok na slevu 75 % platným žákovským průkazem s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození potvrzený školou (stejný, jako doposud) nebo platným průkazem ISIC nebo průkazem DPMO (zóna 71 + 2).

Jihočeský kraj

Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD je možná pouze v těchto městech:

 1. České Budějovice
 2. Tábor

V MHD České Budějovice cestují žáci a studenti ve věku 6–15 let zcela zdarma.

Příměstská doprava v Jihočeském kraji

Veřejnou dopravu v Jihočeském kraji organizuje JIKORD. Uvedené informace jsou platné pouze pro IDS JK. Informace o změnách od 1.9.2018 najdeš zde.

V příměstské dopravě platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Jak můžu prokázat nárok na slevu?

 1. žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 2. žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím také nároku na slevu
 3. studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím také nároku na slevu

Více informací o státem nařízené slevě najdeš zde.

Plzeňský kraj

Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD je možná pouze v těchto městech:

 1. Plzeň

Průkaz ISIC Plzeňská karta přestala platit v MHD 1.9.2016 a to z technického důvodu.

Příměstská a dálková doprava v Plzeňském kraji

Veřejnou dopravu v Plzeňském kraji organizuje POVED. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif POVED. Informace o změnách od 1.9.2018 najdeš zde.

V příměstské a dálkové dopravě platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Jak můžu prokázat nárok na slevu?

 1. žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 2. žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím také nároku na slevu
 3. studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím také nároku na slevu

Více informací o státem nařízené slevě najdeš zde.

Kraj Vysočina

Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD je možná pouze v těchto městech:

Příměstská doprava v kraji Vysočina

Veřejnou dopravu v kraji Vysočina organizuje kraj Vysočina. Uvedené informace jsou platné pouze pro linkovou osobní dopravu jezdící v závazku kraje Vysočina. Oblasti sousedící s Jihomoravským krajem včetně města Bystřice nad Pernštejnem jezdí v závazku IDS JMK.

V příměstské dopravě platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Jak můžu prokázat nárok na slevu?

 1. žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 2. žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím také nároku na slevu
 3. studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím také nároku na slevu

Více informací o státem nařízené slevě najdeš zde.

Hlavní město Praha

1) Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu zlevněného kupónu pro studenty 18–26 let. Kupón lze pořídit v elektronické formě na kartu Lítačka, In Kartu ČD nebo platební kartu, nebo v papírové podobě k průkazce PID.

Jak a kde si zakoupit zlevněné jízdné:

 1. ONLINE na www.pidlitacka.cz
  Číslo průkazu ISIC zadáš v osobních údajích
 2. Prodejní místa DPP (mapa)
  Průkaz ISIC předložíš na kontaktní místě při nákupu

Průkaz ISIC (nebo jiný doklad o studiu) je nutné mít při sobě i při případné přepravní kontrole.

2) Využití průkazu ISIC jako průkazky PID k nákupu zlevněného kupónu pro studenty 18–26 let (pouze papírové kupóny).

Průkaz ISIC zde zastupuje průkazku PID, je tedy možné nakupovat papírové kupóny přímo k průkazu ISIC bez nutnosti vyřizovat průkazku PID nebo kartu Lítačka.

Jak a kde si zakoupit zlevněné jízdné:

 1. Prodejní místa DPP (mapa)
  Platnost ISIC je omezena na 13 měsíců, a to od začátku září do konce září následného roku. Čip v ISIC musí být kompatibilní s DPP (Mifare, Desfire) a je vyžadován aktivní statut studenta (prezenční).

Ceny jízdného najdeš na webu Pražské integrované dopravy. Slevy pro studenty se v MHD poskytují pouze na předplatném jízdném (u krátkodobých jízdenek platí studenti plnou cenu).

Příměstská a dálková doprava v tarifu PID

V příměstské a dálkové dopravě platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích. Týká se krátkodobých i dlouhodobých jízdenek.

Jak můžu prokázat nárok na slevu?

 1. žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují není to pravda – prokazují od 10 let OP, Pas, průkazka PID, aplikace na Lítačce, ISIC Scholar/Školák nebo průkazka vydaná institucí s fotkou, datem narození, jménem a příjmením
 2. žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím také nároku na slevu
 3. studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím také nároku na slevu

Jak a kde zakoupit zlevněné jízdné

Jízdenku na jednotlivou cestu můžeš zakoupit u řidiče příměstského autobusu, v automatu na jízdenky nebo v pokladně ČD. Předplatní kupóny na příměstská pásma PID pořídíš online na www.pidlitacka.cz nebo na prodejních místech (mapa).

Ceny jízdného najdeš na webu Pražské integrované dopravy.

Středočeský kraj

Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD je možná pouze v těchto městech:

Příměstská doprava ve Středočeském kraji

Veřejnou dopravu ve Středočeském kraji organizuje IDS SK společně s ROPID. Níže uvedené informace jsou platné pro tarif SID a PID (Pražské integrované dopravy).

V příměstské dopravě platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Jak můžu prokázat nárok na slevu?

 1. žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 2. žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím také nároku na slevu
 3. studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím také nároku na slevu

Více informací o státem nařízené slevě najdeš zde.

V rámci Středočeského kraje budou moci žáci a studenti žádat o proplacení jízdného (zbylých 25 %) a to za těchto podmínek:

 1. žák nebo student navštěvující ZŠ, SŠ nebo odborné učiliště (není omezeno věkem)
 2. jízdenka musí být zakoupena pouze na relaci bydliště – škola (bydliště nesmí být ve stejné obci jako škola) a pouze pro roční a čtvrtletní jízdenky
 3. neplatí na MHD
 4. platí pouze pro cesty po Středočeském kraji
 5. nutné vyplnit formulář, přiložit doklad o zaplacení a zaslat na Středočeský kraj

Více informací o proplacení jízdného ve Středočeském kraji najdeš zde.

Ústecký kraj

Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD je možná pouze v těchto městech:

Příměstská a dálková doprava v Ústeckém kraji

Veřejnou dopravu Ústeckého kraje (DÚK) organizuje Ústecký kraj. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif DÚK. Informace o tarifu a cenách najdeš zde.

V příměstské a dálkové dopravě platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Jak můžu prokázat nárok na slevu?

 1. žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 2. žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím také nároku na slevu
 3. studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím také nároku na slevu

Více informací o státem nařízené slevě najdeš zde.

Moravskoslezský kraj

Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD v těchto bude vytvořen profil dopravce se slevou městech:

Příměstská doprava v Moravskoslezském kraji

Veřejnou dopravu v Moravskoslezském kraji organizuje Koordinátor ODIS s.r.o. , který spravuje Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif ODIS. Studenti VŠB-TUO mají možnost si nechat vystavit průkaz ISIC s funkcionalitou dopravní karty ODISka, která je tak připravená pro používání ve veřejné dopravě. Více informací o tarifu ODIS a dalších novinkách naleznete zde.

Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech příměstských autobusových spojích a vlakových spojích.

Prokázání nároku na slevu:

 1. žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 2. žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím také nároku na slevu
 3. studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím také nároku na slevu

Více informací o státem nařízené slevě naleznete zde.

Pardubický kraj

Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD je možná pouze v těchto městech:

Příměstská doprava v Pardubickém kraji

Veřejnou dopravu v Pardubickém kraji organizuje OREDO. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif IREDO.

V příměstské dopravě platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Jak můžu prokázat nárok na slevu?

 1. žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 2. žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím také nároku na slevu
 3. studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím také nároku na slevu

Více informací o státem nařízené slevě najdeš zde.

Liberecký kraj

Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD je možná pouze v těchto městech:

 1. Liberec
 2. Jablonec nad Nisou
 3. Turnov
 4. Česká Lípa

Výše studentské slevy v MHD činí 75 % a je stejná jako státem nařízená sleva. Platí i na jednorázové jízdenky.

Příměstská a dálková doprava v Libereckém kraji

Integrovaný dopravní systém IDOL organizuje společnost KORID LK, jejíž vlastníkem je Liberecký kraj. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif IDOL. Více informací o dopravě v Libereckém kraji najdeš zde.

V příměstské a dálkové dopravě platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Jak můžu prokázat nárok na slevu?

 1. žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 2. žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím také nároku na slevu
 3. studenti 18–26 let: platný ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím také nároku na slevu

Více informací o státem nařízené slevě najdeš zde.

Karlovarský kraj

Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD je možná pouze v těchto městech:

Příměstská a dálková doprava v Karlovarském kraji

Veřejnou dopravu v Karlovarském kraji organizuje koordinátor IDOK. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif IDOK.

V příměstské a dálkové dopravě platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Jak můžu prokázat nárok na slevu?

 1. žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 2. žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím také nároku na slevu
 3. studenti 18–26 let: platný ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím také nároku na slevu

Více informací o státem nařízené slevě najdeš zde.

Jihomoravský kraj

Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD je možná pouze v těchto městech:

 1. Adamov
 2. Blansko
 3. Brno
 4. Břeclav
 5. Hodonín
 6. Kyjov
 7. Mikulov
 8. Vyškov
 9. Znojmo

Držitelé průkazu ISIC studující jazykové pomaturitní studium dle tarifu nemají nárok na snížené jízdné. Více informací v tarifu IDS JMK.

MHD Brno

Studentům je doporučeno využití nového systému elektronického odbavení www.brnoid.cz, kde lze přiřadit elektronickou jízdenku k bezkontaktní kartě.

Sleva pro studenty 18–26 let

 1. Nárok na slevu vzniká studentům ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR (dle školského a vysokoškolského zákona) nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách (doloženo Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)
 2. Nárok na slevu vzniká v den zápisu, nejdříve však 1. září
 3. Nárok na slevu zaniká bez ohledu na případnou delší platnost předplatní jízdenky:
  – žákům základních a středních škol včetně maturitních ročníků posledním dnem školního roku, pro který byla sleva ověřena, tzn. 31. srpna
  – studentům vysokých škol 30. září následujícího školního roku, s výjimkou studentů posledních ročníků 1. nebo 2. stupně vysokoškolského studia, kterým škola po vykonání státní zkoušky nebo při přerušení studia zneplatní kartu ISIC (v případě VUT průkaz studenta)
  – dnem 26. narozenin studenta nebo dnem ukončení studia (včetně absolutoria)

Nárok na pořízení průkazek i samostatných kupónů (i elektronických) nepřenosných předplatných jízdenek se prokazuje předložením originálů dokladů:
1. průkaz totožnosti (ČR – OP, cizinci pas)
2. studentský průkaz ISIC, u něhož ještě nebylo dosaženo nejbližší datum 30. září ode dne jeho vydání nebo prolongace (platí pro studenty všech škol pro průkazky vystavené na školní rok 2020/21.

Nárok se prokazuje:
– fyzicky na pokladně PJD DPMB
– online ověřování totožnosti a statusu studenta u elektronické jízdenky u zapojených vysokých škol (MUNI, VUT, Mendelu, JAMU, VŠOH, VSAB) příp. online ověřování pomocí ISIC průkazu u ostatních škol

Příměstská doprava v Jihomoravském kraji

Veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji organizuje KORDIS JMK. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif IDS JMK.

V příměstské dopravě platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Jak můžu prokázat nárok na slevu?

 1. žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 2. žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím také nároku na slevu
 3. studenti 18–26 let: platný ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím také nároku na slevu

Více informací o státem nařízené slevě najdeš zde.

Zlínský kraj

Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD je možná pouze v těchto městech:

Příměstská doprava ve Zlínském kraji

Veřejnou dopravu ve Zlínském kraji organizuje KOVED. Uvedené informace jsou platné pouze pro linkovou osobní dopravu jezdící v závazku veřejné služby Zlínského kraje.

V příměstské dopravě platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Jak můžu prokázat nárok na slevu?

 1. žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 2. žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím také nároku na slevu
 3. studenti 18–26 let: platný ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím také nároku na slevu

Více informací o státem nařízené slevě najdeš zde.

Dálkové linky v ČR

Státem nařízená sleva 75 % pro držitele průkazu ISIC do 26 let

Žáci a studenti do 26 let mohou díky průkazu ISIC získat 75 % slevu z obyčejného jízdného. Tato sleva platí u všech dopravců na všech linkách v rámci ČR a sleva je časově neomezená.

Sleva až 15 % pro držitele průkazu ISIC starší 26 let

Vlastníš platný ISIC, ale nárok na 75% slevu nemáš, protože je ti více než 26 let? I ty můžeš ušetři na vybraných linkách až 15 %.

Sleva až 15 % pro držitele průkazů ITIC, IYTC, ALIVE

Také pro držitele našich ostatních průkazů máme připravenou speciální slevu na vybrané linky.

Výpis dopravců

Bus Line

Sleva ISIC ITIC ALIVE IYTC

15%

ČSAD Střední Čechy

Sleva ISIC

15%

ČSAD autobusy Plzeň

Sleva ISIC ITIC ALIVE IYTC

50%

Busem

Sleva ISIC

10%

ČSAD Jihotrans

Sleva ISIC

10%

PROBO BUS a. s.

Sleva ISIC

25%

ČSAD STTRANS a.s.

Sleva ISIC

10%

DP Karlovy Vary a.s.

Sleva ISIC

10%

OSNADO spol. s r.o.

Sleva ISIC

30%

ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

Sleva ISIC

10%

ČSAD Ústí nad Orlicí

Sleva ISIC

10%

Arriva Morava

Sleva ISIC

10%

Arriva Transport

Sleva ISIC

10%

LEO Express

Sleva ISIC ITIC ALIVE IYTC

15%

Regiojet - vlaky

Sleva ISIC ITIC ALIVE

10%

Přehled celoročních slev v autobusové, vlakové a městské hromadné dopravě.

Mezinárodní linky
S průkazy ISIC, ITIC, IYTC a ALIVE můžeš ušetřit i na cestě do zahraničí. K navštívení světových měst můžeš využít slevu jak autobusových, tak i vlakových dopravců.

Výpis dopravců

RegioJet - autobusy

Sleva ISIC ITIC ALIVE

10%

ČSAD Jihotrans

Sleva ISIC

25%

OSNADO spol. s r.o.

Sleva ISIC

25%

Leo Experess

Sleva ISIC ITIC ITIC ALIVE

15%

Regiojet vlaky

Sleva ISIC ITIC ALIVE

10%

Arriva Transport ČR

Sleva ISIC

10%