fbpx
Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Otvírací doba

Po- Pá / 8:00 – 17:00

Faq

Komplexní zdravotní pojištění pro cizince

 • Tarify
 • Územní platnost
 • Nutná a neodkladná péče Nutná a neodkladná péče se skládá z nezbytné péče zdravotnické pohotovostní a záchranné služby, z lékařem indikované přepravy do nejbližšího odborně příslušného zdravotnického zařízení, ze stanovení diagnózy a léčebného postupu včetně nezbytných vyšetření, z nutných a neodkladných zdravotních výkonů včetně nezbytných léků a zdravotnického materiálu, z nezbytné hospitalizace po dobu nezbytně nutnou, a to maximálně v rozsahu nutné a neodkladné péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění v ČR.
 • Maximálně komplexní zdravotní péče Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Komplexní zdravotní péče se skládá z ambulantní i ústavní léčebné péče včetně péče diagnostické, péče preventivní, péče dispenzární, a dále z pohotovostní a záchranné služby, z poskytování léků a dopravy nemocných a z případné repatriace pojištěného nebo tělesných ostatků pojištěného. Poskytnutí komplexní zdravotní péče je garantováno v síti smluvních zdravotnických zařízení a to vždy maximálně v rozsahu zdravotní péče standardně hrazené z veřejného zdravotního pojištění v ČR.
 • Limit pojistného plnění pro pojistnou událost Pojištění se sjednává se sjednanými výlukami z pojištění a s limitem pojistného plnění na pojistnou událost.
 • Lékařský převoz, repatriace Náklady na zdravotně indikovaný převoz do nejbližší vhodné nemocnice nebo k lékaři. Převoz pojištěného neschopného cestovat běžnými dopravními prostředky případně náklady na přepravu tělesných pozůstatků do státu, jehož cestovní doklad pojištěný vlastní či vlastnil, popř. do státu, ve kterém má či měl pojištěný povolen pobyt.
 • Ambulantně předepsané léky Léky předepsané ambulantně lékařem na jméno pojištěného v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.
 • Akutní zubní ošetření Stomatologické ošetření za účelem odstranění bolesti, zubní výplň v jednoduchém provedení.
 • Preventivní péče
 • Prohlídka u lékaře
 • Prohlídka u stomatologa
 • Prohlídka u gynekologa Pro ženy od 15 let.
 • Povinné očkování
 • Celkem

Základní pojištění

Komplex

 • ČR + Schengen
 • 75 000 EUR
 • 75 000 EUR
 • 75 000 EUR
 • 75 000 EUR
 • 1x rok
 • 1x rok
 • 1x rok
 • 1 000 Kč / rok

Základní pojištění

Komplex Extra

 • ČR + Schengen
 • 100 000 EUR
 • 100 000 EUR
 • 100 000 EUR
 • 75 000 EUR
 • 10 x rok (max. 1x měsíc)
 • 1x rok
 • 1x rok
 • 5 000 Kč / rok

Komplexní zdravotní pojištění pro cizince

 • Pojištění v rozsahu maximálně komplexní zdravotní péče v obdobném rozsahu jako veřejné zdravotní pojištění.
 • Doporučeno všem pro pobyt delší jak 3 měsíce.

Tarify: KOMPLEX, KOMPLEX EXTRA

 • Vhodné zejména pro dlouhodobá víza a prodloužení víz.
 • Minimální délka pojištění jsou 3 měsíce.
 • Splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb.
 • Platnost smlouvy i v rámci Schengenu (mimo ČR v rozsahu nutné a neodkladné péče).

Ceník

Věk KOMPLEX Komplex student** KOMPLEX EXTRA Komplex EXTRA student
0 – 4 1200 Kč x 1 600 Kč x
5 – 14 1100 Kč 1020 Kč 1 390 Kč 1 310 Kč
15 – 39 1100 Kč 1020 Kč 1 390 Kč 1 310 Kč
40 – 54 1100 Kč x 1 390 Kč x
55 – 59 1100 Kč x 1 390 Kč x
60 – 64 1750 Kč x x Kč x
65 – 69 3700 Kč x x Kč x

V rámci tarifu KOMPLEX EXTRA se pojištění vztahuje na preventivní prohlídku u praktického lékaře 10x za rok (maximálně jedenkrát za měsíc).
Cena v Kč za 1 měsíc
Studentská sleva na pojištění = 80 Kč za měsíc
Ke všem tarifům lze sjednat připojištění odpovědnosti za 100,-Kč / měsíc

Připojištění odpovědnosti

 • plnění: 40 000 EUR, spoluúčast 40 EUR
Xiaomi
Studentský účet G2

Copyright ©2020 ISIC.cz • GTS ALIVE, s.r.o.