Obchodní podmínky pro online objednání pojištění

Pokud máte zájem, aby součástí Vašeho průkazu ISIC, ISIC Scholar, ITIC, IYTC a AliveID bylo rovněž připojištění od UNIQA pojišťovna, a.s. nastudujte si následující právní dokumenty. Příslušné všeobecné pojistné podmínky, zvláštní pojistné podmínky a doplňkové pojistné podmínky jsou uvedeny také na internetové stránce pojistitele www.uniqa.cz a spolu s příslušnými smluvními ujednáními jsou rovněž zasílány zájemcům o uzavření pojistné smlouvy spolu s návrhem pojistné smlouvy.