Dokumenty k mobilní aplikaci ALIVE APP

Podmínky použití aplikace ALIVE APP a profilu ALIVE

Dokument upravuje použití aplikace ALIVE APP, její funkce, využití digitálního průkazu a přesné nastavení profilu ALIVE.

Zásady ochrany osobních údajů v ALIVE APP

Dokument popisuje a vysvětluje, jak pracujeme s osobnímu údaji v aplikaci ALIVE APP.

Zásady ochrany osobních údajů

Zde vysvětlujeme, jak zpracováváme osobní údaje při užívání průkazů a karet, dále např. při užívání profilu ALIVE a aplikace ALIVE APP nebo při používání webu a sociálních sítí.

Podmínky akcí a soutěž

Zde najdete podmínky účasti ve veškerých námi pořádaných soutěžích – v rámci profilu ALIVE, na sociálních sítích, při akcích na školách, apod.

General Legal Documents

Terms of Use of the ALIVE APP and the ALIVE Profile

The document governs the use of the ALIVE APP, its functionality, the use of digital ID and the exact setting of the user account of the ALIVE profile.

ALIVE APP Privacy Policy

The document describes and explains how we handle personal data in the ALIVE APP.