Dokumenty k mobilní aplikaci ALIVE APP

Podmínky použití aplikace Alive App a Profilu Alive

Dokument upravuje použití aplikace Alive App, její funkce, využití digitálního průkazu a přesné nastavení Profilu Alive.

Zásady ochrany osobních údajů v Alive App

Dokument popisuje a vysvětluje, jak pracujeme s osobnímu údaji v aplikaci Alive App.

Podmínky akcí a soutěží

Zde najdete podmínky účasti ve veškerých námi pořádaných soutěžích – v rámci Profilu Alive, na sociálních sítích, při akcích na školách, apod.

Terms of Alive Profile Management

The document governs the use of the Alive App, its functionality, the use of digital ID and the exact setting of the user account of the Alive Profile.

Alive App Privacy Policy

The document describes and explains how we handle personal data in the Alive App.