Dokumenty k mobilní aplikaci Alive App

Podmínky použití aplikace Alive App

Dokument upravuje použití aplikace Alive App, její funkce a další služby.

Zásady ochrany osobních údajů v Alive App

Dokument popisuje a vysvětluje, jak pracujeme s osobními údaji v aplikaci Alive App.

Podmínky použití Profilu Alive v Alive App

Dokument upravuje použití účtu Profilu Alive v Alive App, jeho funkce, využití digitálního průkazu a nastavení osobního profilu.

Zásady ochrany osobních údajů v Profilu Alive

Dokument popisuje a vysvětluje, jak pracujeme s osobními údaji v Profilu Alive. 

Podmínky akcí a soutěží

Zde najdete podmínky účasti ve veškerých námi pořádaných soutěžích – v rámci Profilu Alive, na sociálních sítích, při akcích na školách, apod.