Motivovaní absolventi mají v ČEZu dveře vždy otevřené

Martin Máca

Přinášíme ti sérii rozhovorů s personalisty významných firem a organizací, které poskytují zajímavé příležitosti i absolventům. Co mladým lidem nabízejí a co od nich naopak očekávají? Jací absolventi a ze kterých oborů jsou pro ně ti praví? Mají dostatek zájemců nebo je musejí aktivně „lákat“? V dnešním rozhovoru tyto a další otázky zodpoví Martin Máca, vedoucí útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ. Skupina ČEZ je jednou z deseti největších energetik v Evropě, má více než 3,5 milionů zákazníků a zhruba 28 tisíc zaměstnanců.

Jak důležité je pro ČEZ přijímaní absolventů?

Nejenom pro mateřskou společnosti ČEZ, a. s., ale i pro naše dceřiné firmy jako ČEZ Distribuce, ČEZ Prodej nebo ČEZ ESCO jsou absolventi velmi důležití. Obzvláště v dnešní době, kdy panuje velmi nízká nezaměstnanost a nedostatek lidí na pracovním trhu. Nemůžeme příliš spoléhat na to, že nabereme lidi s praxí, těch je velmi málo.

I proto v posledních letech dále navyšujeme počet aktivit cílených právě na navázání kontaktu se studenty a na spolupráci s absolventy.  Navíc jsme firma s relativně vysokým věkovým průměrem, což je další důvod, proč absolventy potřebujeme.

Na jaký typ pozic absolventy nabíráte?

V ČEZu celkově máme asi 1 000 různých pozic. Ne všechny jsou samozřejmě vhodné pro absolventy, ale i pro ně máme celou řadu různorodých možností uplatnění. Hlavně jde o technické pozice, ty ostatně tvoří asi 70 procent našich pracovních míst. Hodně jde o oblast výroby, distribuce, zákaznických služeb… Ale neztratí se u nás ani právníci, ekonomové, obchodníci, účetní… Obsazujeme také řadu administrativních míst a našli byste u nás dokonce i pozici meteorologa.

Na jaké školy, respektive jaké obory se nejvíce zaměřujete? A zajímají vás středoškoláci, nebo vysokoškoláci?

Zajímaví pro nás jsou absolventi technických středních i vysokých škol. U středoškoláků jde především o elektro a strojní obory. Tito absolventi pak u nás nastupují například do oblasti výroby nebo distribuce. U vysokoškoláků jde stejně jako u středoškoláků o obory strojní a elektro, ale také jaderné či chemické.

Určitě jsou pro nás ale zajímaví například i absolventi ekonomických škol, třeba pro naši dceřinou společnost ČEZ ESCO, největšího dodavatele komodit pro české podniky a municipality. Hodně stojíme i o šikovné IT specialisty. Byť ČEZ není vnímaný jako typická IT firma, momentálně těchto lidí potřebujeme desítky.

Jaké programy pro studenty nebo pro absolventy nabízíte?

Už v průběhu studia se snažíme namotivovat studenty 3. a 4. ročníků středních škol i studenty vysokých škol a ukázat jim, jak je energetika zajímavá a hlavně nepostradatelná. Pro středoškoláky pořádáme takzvané „maturity“, například jadernou, distribuční, energetickou nebo ESCO maturitu. Jde o třídenní programy, během nichž studenty vezmeme do našich provozů, například do elektráren, rozvodných stanic nebo na centrálu, seznámíme je s našimi experty a pracovním prostředím a obohatíme jejich znalosti nabyté ve škole o zkušenost z praxe. Řada z nich k nám potom nastoupí do pracovního poměru. Pro vysokoškoláky pak například pořádáme dvoutýdenní program s názvem Letní univerzita zaměřený na jaderné elektrárny.

Rovněž nabízíme program stáží ČEZ Experience, studenti se do něj mohou přihlásit na našem webu kdejinde.cz.

Na jaké nabídky nejvíce slyší sami absolventi, co je pro ně nejdůležitější?

Je to kombinace více věcí. Určitě důležitá je výše mzdy, ale často nebývá na prvním místě. Například u jaderné energetiky je pro absolventy hodně podstatná i prestiž, která se s tímto segmentem pojí. Celá řada technických pozic v našich jaderných elektrárnách tento parametr splňuje – například pozice Operátor reaktoru. Ale všemi pozicemi se prolíná, že absolventi chtějí dělat něco, co jim bude dávat smysl, a chtějí mít pocit, že svou prací mohou k něčemu pozitivnímu přispět.

Co musí absolvent splňovat třeba na zmiňovanou atraktivní pozici operátora v jaderné elektrárně?

Hlavním požadavkem na tuto pozici je vysokoškolské technické vzdělání, které vyžaduje atomový zákon. Ale jinak netrváme na žádné specifické praxi. Absolventi nastoupí za plnou mzdu do našeho 18měsíčního doškolovacího programu, kde sjednotíme jejich znalosti natolik, aby mohli danou pozici zastávat.

Jak jste na tom s fluktuací absolventů?

V ČEZu je obecně fluktuace velmi nízká. Průměrná délka pracovního poměru u naší společnosti je více než 16 let. Technické pozice se u nás navíc často dědí – tatínek stavěl elektrárnu a jeho syn nebo dcera třeba bude budovat nový blok v Dukovanech. Navíc řada našich pozic je poměrně unikátních a nemají de facto žádnou adekvátní alternativu.

Vzpomenete si na nějakého zajímavého absolventa, který k vám nastoupil?

Zmínil bych jednoho našeho nového zaměstnance, budoucího operátora v jaderné elektrárně. Byl s ČEZem v kontaktu prakticky od dětství. Poprvé se s námi setkal jako žák základní školy na besedě v Třebíči, kterou jsme tam pro děti organizovali. Vzápětí nastoupil na obor energetika v místní průmyslové škole, který vznikl na základě třístranné dohody mezi ČEZ, krajem Vysočina a školou už v roce 2009. Na konci střední školy pak absolvoval „jadernou maturitu“ ČEZu. Poté nastoupil na naši partnerskou fakultu na VUT v Brně, během studia pobíral naše stipendium a absolvoval Letní univerzitu. Teď se ve školícím středisku ČEZu připravuje na zmíněnou pozici operátora. Byl velmi motivovaný, prošel prakticky všemi našimi relevantními programy a uspěl. Takový typ lidí u nás bude mít dveře vždycky otevřené.

Nabídku studentských programů, stáží a absolventských pozic v ČEZu najdeš tady.

Autor
Lenka Kubištová
Miluju sladké snídaně, chození po horách a hraní deskovek. Nejvíc se mi líbilo ve Skandinávii a mým velkým snem je podívat se na Island.