I stavbyvedoucí musí někde začít, proč ne v PP 53!

PP 53 je společnost, která dává příležitost i začínajícím stavařům. Máš chuť dokázat něco velkého, ale nevíš, kde začít? My to se studenty a absolventy umíme, přesvědč se sám!

PP 53 je společnost, která dává příležitost i začínajícím stavařům.

Máš chuť dokázat něco velkého, ale nevíš, kde začít? My to se studenty a absolventy umíme, přesvědč se sám! Proč první práce u PP 53?

Je přechod mezi školou a prací náročný? Tuto otázku si jistě kladla nebo klást bude většina z nás, nejčastěji v období mezi 18. a 25. rokem života. Je jistě přínosné seznámit se s postřehy a dojmy těch, kteří tímto procesem prošli a mají ho ještě v živé paměti.

Provedli jsme malý průzkum mezi kolegy – čerstvými absolventy, i těmi stále studujícími. Věříme, že vám tyto otázky a odpovědi dokáží pomoci při rozhodování o vašem budoucím zaměstnavateli. Samozřejmě budeme nejraději, když si vyberete přímo nás!

A nyní už k samotným otázkám a následnému stručnému shrnutí získaných odpovědí:

Jak jste se o naší společnosti dozvěděli?

Pokud je společnost aktivní, je pro ni snazší získat budoucí absolventy a talenty do svých řad. Jako dnes převážná většina uchazečů, i naši absolventi z ČVUT si firmu vyhledali přes internet, nejčastěji přes inzeráty nebo sociální sítě. Za velké plus však lze považovat, že část z našich mladých kolegů se zúčastnila exkurze, kterou společnost pořádala. Díky této exkurzi se mohli více seznámit se svojí budoucí profesí. Navíc to byla i dobrá příležitost pro firmu, která mohla nabídnout spolupráci formou placených stáží, brigád atd.

Byl pro Vás náročný přechod ze studia do práce na full-time (part-time)?

Zde se většina oslovených shoduje v tom, že i při studiu považovali za potřebné získávat praxi, proto přechod na hlavní pracovní poměr pro ně nebyl až tak náročný. Respondenti shodně uvádějí, že firmy upřednostňují absolventy, kteří již nějakou brigádu nebo praxi mají za sebou.

Co ze svého studia jste ve firmě použil/a?

Jak teoretické, tak praktické znalosti a dovednosti jsou k pozici ve stavebnictví potřeba. Proto za velké plus absolventi považují výuku programů AutoCad a MS Project. Zároveň však dodávají, že bez znalostí odborných předmětů jako jsou pozemní stavitelství, technologie staveb a stavební mechanika by velice dlouho trvalo, než by se pracovní náplni plně přizpůsobili a začali plnohodnotně plnit své úkoly.

Co by měl uchazeč ze školy zaručeně umět, aby uspěl na některé z pozic ve firmě?

Většina oslovených se shodla, že je důležité mít nejen pokročilé znalosti ze stavebnictví, ale i z počítačových programů, kde nejvíce využijí MS Excel, ale i již zmíněné programy AutoCad a MS Project.

Co pro Vás bylo klíčové, když jste se rozhodl/a pro práci v naší firmě?

Zde u většiny kandidátů rozhodovaly dobré reference, které o společnosti měli. Na stejnou úroveň dávají možnost prokázat své získané znalosti a dovednosti v oboru, který vystudovali. Zároveň i chuť prokázat své kvality, že oni jsou na pozice přípravářů a stavebních mistrů ti nejlepší.

Co byste vzkázali potencionálním uchazečům, kteří by měli zájem přijít do společnosti?

Zde se všichni shodují v tom, že se jedná o velice dobrou možnost, jak získat cenné praktické zkušenosti. Zároveň se jedná o společnost, kde je přátelský kolektiv, komunikativní spolupracovníci i vedení a je možnost si odnést spoustu zajímavých rad i zážitků.

Doufáme, že pro vás byly tyto rady cenné a zvážíte jejich využití pro své rozhodování o budoucí pracovní pozici třeba právě u nás. Nabízíme příjemné pracovní prostředí s nadstandardním mzdovým ohodnocením a s možností dosáhnout během roku na příjemné finanční bonusy. Navíc umíme vyjít vstříc i studentům, protože od nás mají plnou podporu při studiu. Nabízíme možnost pracovat na zkrácený úvazek, a to dle Vašich individuálních potřeb. Navštivte naše kariérní stránky: http://www.pp53.cz/koho_hledame, třeba hledáme právě Vás!

Autor
Veronika Vlachová