Zásady ochrany osobních údajů v ALIVE APP

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů Alive App a Profilu Alive („Zásady“) slouží k poskytnutí informací o zpracování osobních údajů uživatele aplikace Alive App a Profilu Alive.

1.2. Mobilní aplikace Alive App („Aplikace“) a uživatelský profil zahrnující uživatelské rozhraní Profilu Alive („Profil Alive“) jsou zřízeny a provozovány společností GTS ALIVE s.r.o., IČ 26193272, sídlem Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560 („GTS“).

1.3. Účelem aplikace je poskytnutí digitálního průkazu, přístupu k jednotnému Profilu Alive, který bude zobrazovat a uchovávat vystavené průkazy, zakoupené pojištění a další funkcionality. Pokud to uživatel navíc odsouhlasí, bude mu zobrazen relevantní obsah včetně příjmu vybraných obchodních sdělení elektronickými prostředky a za odměnu může využít také možnost účastnit se marketingových akcí pro odběratele novinek – například spotřebitelských soutěží.

1.4. Aplikace je určena bez omezení všem fyzickým osobám („Uživatel“) včetně držitelů některého z průkazů AliveID, Alive, ISIC, ISIC Scholar, ITIC a IYTC („Průkaz“) a včetně držitelů některého Průkazu anebo digitálního průkazu vydaného při studiu vzdělávacím zařízením/školou/univerzitou/vysokou školou („Škola“) dle interních postupů dané Školy.

1.5. Uživatelé mladší 15-ti let nemají přístupné funkce remarketingu a zobrazování reklamy a další marketingové funkce.

1.6. Užíváním Aplikace anebo Profilu Alive Uživatel souhlasí a zavazuje se dodržovat Podmínky použití aplikace Alive App a bere na vědomí a prohlašuje, že rozumí informaci o zpracování osobních údajů dle těchto Zásad.

II. Správce a kontakty

2.1. Správcem osobních údajů je společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560.

2.2. Správce můžete kontaktovat:

· Telefonicky na 226 222 335,

· Faxem na 226 222 300,

· E-mailem na legal@isic.cz,

· Poštou na GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00.

III. Pověřenec a kontakty

3.1. Správce jmenoval pověřence – Mgr. Karel Beck.

3.2. Kontakty pověřence jsou:

· e-mail: karel.beck@isic.cz,
· tel.: +420 226 222 325,
· Pošta: GTS ALIVE s.r.o., pověřenec, Praha 7, Na Maninách 1092/20, PSČ 170 00.

IV. Profil Alive

4.1. Účel: GTS Vám umožňuje získat přehled o všech Vašich produktech a další funkce dle Podmínek využití Profilu Alive. Profil přístupný prostřednictvím webového rozhraní na isic.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace Alive App. Pokud to bude v rámci dané služby nezbytné, budou Vám zasílány servisní zprávy na Vámi zvolené kontakty. Účelem Alive App je poskytnutí digitálního průkazu, přístupu k jednotnému Profilu Alive, který bude zobrazovat a uchovávat vystavené průkazy, zakoupené pojištění a další funkcionality dle Podmínek.

4.2. Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy, souhlas, oprávněný zájem. Máte právo souhlas kdykoliv odvolat a podat námitky proti zpracování.

4.3. Doba: do zrušení profilu, déle pouze pro případ oprávněného zájmu dle informací zde.

4.4. Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se Průkazu a údaje o využívaných produktech. Rovněž jsou uchovány údaje o aktivitě v profilu a udělených souhlasech a volbě nastavení (segmentace zobrazených informací). V případě, že nemáte v databázi uloženou fotografii ze strany své školy, je nutné ji nahrát. S ohledem na účel identifikačního průkazu k ověření identity je nutné fotografii ověřit, přičemž k tomuto slouží proces ověření identity postupem dle těchto zásad.

4.5. Příjemci a kategorie zpracovatelů: Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím osobám, pokud to není nezbytné. V takovém případě Vás o nezbytnosti tohoto předání informujeme. Pokud Vaše údaje předáváme třetí osobě anebo do zemí mimo EU, vždy Vás o tom informujeme. Pro zajištění všech našich aktivit užíváme následující dodavatele, resp. kategorie zpracovatelů: účetní, doručovatelé, auditoři, právní poradci, poskytovatelé IT služeb, webmasteři, marketingové agentury, výrobci Průkazů/Karet, poskytovatelé úložišť, společnosti zajišťující doplňkové benefity k Průkazům /Kartám a Obchodní zástupci GTS – fyzické osoby.

V. Vyhledávač slev a oblíbené slevy

5.1. Účel: Můžete shlédnout výpis slev, který je v případě přihlášení uzpůsoben aktivním průkazům. Pokud nám k tomu udělíte souhlas, zobrazíme slevy na mapě dle Vaší polohy. Máte dostupné rovněž historie hledání. Přihlášený uživatel nám navíc může zaslat zpětnou vazbu. Přihlášený uživatel může rovněž ukládat slevy mezi oblíbené.

5.2. Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy, souhlas a oprávněný zájem. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Máte právo na námitky.

5.3. Doba: doba používání aplikace. Data mohou být vymazána nastavením telefonu anebo odinstalací aplikace.

5.4. Kategorie dotčených osobních údajů: slevy, filtrace, historie, informace týkající se přihlášeného uživatele a jemu relevantních slev a technické údaje.

5.5. Příjemci a kategorie zpracovatelů: Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím osobám, pokud to není nezbytné. V takovém případě Vás o nezbytnosti tohoto předání informujeme. Pokud Vaše údaje předáváme třetí osobě anebo do zemí mimo EU, vždy Vás o tom informujeme. Pro zajištění všech našich aktivit užíváme následující dodavatele, resp. kategorie zpracovatelů: účetní, doručovatelé, auditoři, právní poradci, poskytovatelé IT služeb, webmasteři, marketingové agentury, výrobci Průkazů/Karet, poskytovatelé úložišť, společnosti zajišťující doplňkové benefity k Průkazům /Kartám a Obchodní zástupci GTS – fyzické osoby.

VI. Soutěže a akce

6.1. Účel: Uživatel, který má aktivní Profil Alive a udělil souhlas pro příjem vybraných informací (a provádění přímého marketingu dle těchto Zásad), má za odměnu za udělení souhlasu možnost účastnit se soutěží pořádaných GTS. Účast Držitele v soutěži je vždy dobrovolná a může být kdykoliv ukončena.

6.2. Právní základ pro zpracování: oprávněný zájem na odměňování odběratelů novinek formou spotřebitelských soutěží. Proti oprávněnému zájmu může Uživatel kdykoliv podat námitky.

6.3. Doba: je rovna době trvání dané soutěže a následujících 6 měsíců poté. Při podání námitek anebo odstoupení ze soutěže je zpracování okamžitě ukončeno. Pokud uplyne doba uchování nebo jsou podány námitky/je odstoupeno ze soutěže, bude uchován pouze omezený rozsah nejdůležitějších dokumentů pro případ kontroly ze strany orgánu dozoru. 

6.4. Kategorie dotčených osobních údajů: vstup do soutěže, soutěžní úkol, identifikační a kontaktní údaje, údaj o výhře a předání výhry, údaj o související komunikaci.

6.5. Příjemci a kategorie zpracovatelů: Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím osobám, pokud to není nezbytné. V takovém případě Vás o nezbytnosti tohoto předání informujeme. Pokud Vaše údaje předáváme třetí osobě anebo do zemí mimo EU, vždy Vás o tom informujeme. Pro zajištění všech našich aktivit užíváme následující dodavatele, resp. kategorie zpracovatelů: účetní, doručovatelé, auditoři, právní poradci, poskytovatelé IT služeb, webmasteři, marketingové agentury, výrobci Průkazů/Karet, poskytovatelé úložišť, společnosti zajišťující doplňkové benefity k Průkazům /Kartám a Obchodní zástupci GTS – fyzické osoby.

VII. Informace o produktech a jejich procházení

7.1. Účel: jednou z funkcí aplikace je zobrazení pojištění, které uživatel využívá anebo využil. Pojistky je možné rovněž manuálně doplnit uživatelem.

7.2. Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy.

7.3. Doba: doba používání aplikace. Data mohou být vymazána nastavením telefonu anebo odinstalací aplikace.

7.4. Kategorie dotčených osobních údajů: informace o uživateli, pojištění a technická data.

7.5. Příjemci a kategorie zpracovatelů: Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím osobám, pokud to není nezbytné. V takovém případě Vás o nezbytnosti tohoto předání informujeme. Pokud Vaše údaje předáváme třetí osobě anebo do zemí mimo EU, vždy Vás o tom informujeme. Pro zajištění všech našich aktivit užíváme následující dodavatele, resp. kategorie zpracovatelů: účetní, doručovatelé, auditoři, právní poradci, poskytovatelé IT služeb, webmasteři, marketingové agentury, výrobci Průkazů/Karet, poskytovatelé úložišť, společnosti zajišťující doplňkové benefity k Průkazům /Kartám a Obchodní zástupci GTS – fyzické osoby.

VIII. Přehled Průkazů a jejich využití

8.1. Účel: základní funkcí aplikace je zobrazení aktivních průkazů a jejich digitální využití.

8.2. Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy.

8.3. Doba: doba používání aplikace. Data mohou být vymazána nastavením telefonu anebo odinstalací aplikace.

8.4. Kategorie dotčených osobních údajů: údaje o průkazech uživatele a technická data týkající se digitálního Průkazu.

8.5. Příjemci a kategorie zpracovatelů: Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím osobám, pokud to není nezbytné. V takovém případě Vás o nezbytnosti tohoto předání informujeme. Pokud Vaše údaje předáváme třetí osobě anebo do zemí mimo EU, vždy Vás o tom informujeme. Pro zajištění všech našich aktivit užíváme následující dodavatele, resp. kategorie zpracovatelů: účetní, doručovatelé, auditoři, právní poradci, poskytovatelé IT služeb, webmasteři, marketingové agentury, výrobci Průkazů/Karet, poskytovatelé úložišť, společnosti zajišťující doplňkové benefity k Průkazům /Kartám a Obchodní zástupci GTS – fyzické osoby.

IX. Marketing

9.1. Účel: Pokud nám v Profilu Alive navíc udělíte souhlas, a jste starší 15-ti let, bude Vám zobrazen relevantní obsah včetně příjmu vybraných obchodních sdělení elektronickými prostředky a za odměnu můžete využít také možnost účastnit se marketingových akcí pro odběratele novinek – například spotřebitelských soutěží. Pokud to odsouhlasíte, budeme Vám zobrazovat notifikace. V rámci marketingových sdělení jsou zajištěny rovněž:

· exkluzivní nabídky a soutěže,

· zasílání vybraných (na míru uzpůsobených) obchodních sdělení GTS a obchodních partnerů GTS, které jsou pro Uživatele zajímavá na základě průběžného vyhodnocování a aktualizace Osobních údajů včetně informací o aktivitě Uživatele v rámci Profilu Alive, užívání Průkazu/Karty Uživatele u obchodních partnerů GTS a preferencích Uživatele zjištěných při užívání Webu a FB, a to všemi prostředky (poštou, telefonicky včetně užití elektronických prostředků komunikace), 

· provádění přímého marketingu oslovováním, odsouhlasenými notifikacemi a zobrazováním relevantního obsahu dle zadaných preferencí Držitele a také dle zjištěných aktivit Uživatele.

9.2. Právní základ pro zpracování: souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. Máte právo na námitky proti provádění přímého marketingu. Můžete nás kdykoliv požádat o ukončení zasílání obchodních sdělení, a to ve svém Profilu Alive v sekci „Právní dokumenty a nastavení zpracování osobních údajů“ a dále také v každém jednotlivém obchodním sdělení. Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem personalizovaných obchodních sdělení, marketingu, průzkumu trhu a přímého marketingu, pak toto můžete učinit ve svém Profilu Alive v sekci „Právní dokumenty a nastavení zpracování osobních údajů“.

9.3. Doba: doba neurčitá, ne však déle, než odvoláte souhlas anebo zrušíte Profil Alive. Delší uchování u vybraných dokumentů je možné pouze u plnění právní povinnosti anebo nastaveného oprávněného zájmu.

9.4. Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, údaje o využívaných produktech/službách a aktivitě v profilu a aplikaci. Pokud budou zjištěny preference, jsou také uchovány pro volbu relevantních sdělení a zobrazeného obsahu. Obsah je zobrazován dle zjištěných aktivit a využívaných produktů a ostatních zjištěných informací o Uživateli relevantních pro jeho zájmy.

9.5. Příjemci a kategorie zpracovatelů: Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím osobám, pokud to není nezbytné. V takovém případě Vás o nezbytnosti tohoto předání informujeme. Pokud Vaše údaje předáváme třetí osobě anebo do zemí mimo EU, vždy Vás o tom informujeme. Pro zajištění všech našich aktivit užíváme následující dodavatele, resp. kategorie zpracovatelů: účetní, doručovatelé, auditoři, právní poradci, poskytovatelé IT služeb, webmasteři, marketingové agentury, výrobci Průkazů/Karet, poskytovatelé úložišť, společnosti zajišťující doplňkové benefity k Průkazům /Kartám a Obchodní zástupci GTS – fyzické osoby.

X. Ověření identity a nedokončená aktivace

10.1. Účel: S ohledem na skutečnost, že je pro GTS prioritou dodržovat účinnou právní úpravu a s ohledem na zajištění řádného procesu spárování produktů a služeb Držitele v rámci Alive App, dochází při procesu aktivace k dvojímu ověřovacímu postupu:

· Uživatel zadá svůj e-mail a heslo pro potvrzení e-mailu, které musí uživatel aktivně prostřednictvím přijatého odkazu učinit, v opačném případě není možné v aktivaci pokračovat,

· Jakmile je ověřen e-mail uživatele, tento zadá jméno, příjmení a datum narození k ověření věku, identity uživatele a pro přiřazení produktů uživatele (Držitele Průkazu/Karty),

· V případě, že Držitel nedovršil 15 let, je nutné zadat e-mail zákonného zástupce, u kterého bude vyžádáno potvrzení – více o potvrzení rodičem zde – bez potvrzení zákonného zástupce není možné aktivaci dokončit a například zobrazit digitální Průkaz/Kartu;

· V případě, že k Držiteli není evidovaná elektronická ověřená fotografie, postupuje Držitel (anebo zákonný zástupce) postupem uvedeným v Alive App.

10.2. Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy, resp. provedení úkonů před uzavřením smlouvy na žádost subjektu.

10.3. Příjemci: Pro zajištění všech našich aktivit užíváme následující dodavatele, resp. kategorie zpracovatelů: účetní, doručovatelé, auditoři, právní poradci, poskytovatelé IT služeb, webmasteři, marketingové agentury, výrobci Průkazů/Karet, poskytovatelé úložišť, společnosti zajišťující doplňkové benefity k Průkazům /Kartám a Obchodní zástupci GTS – fyzické osoby.

10.4. Doba uchování: e-mail a heslo jsou uchovány pro účely potvrzení po dobu maximálně 14dní, přičemž pokud v této době nedojde k potvrzení e-mailu, jsou údaje bezpečně zlikvidovány. Pokud je uživateli méně než 15 let, jeho údaje jsou uchovány po dobu maximálně 14 dní z důvodu schválení aktivace zákonným zástupcem, v případě, že ke schválení nedojde, jsou všechny údaje uživatele bezpečně zlikvidovány. Pokud je proces aktivace uživatele řádně dokončen a jsou provedena všechna nezbytná ověření a potvrzení, jsou údaje uchovány způsobem a po dobu dle těchto zásad. Oprávněné zájmy k ochraně práv jsou vysvětleny zde.

10.4.1. Kategorie dotčených osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje, logy (anebo dokumenty) o schválení a případná související komunikace.

XI. Oprávněný zájem

11.1. Účel: Pokud GTS provádí výše uvedená zpracování, pak po jejich ukončení sbírá omezený rozsah dokumentů a osobních údajů za účelem ochrany vlastních práv, obrany proti uplatněným nárokům a rovněž z důvodu obrany pří soudních/správních/kontrolních a jiných řízeních.

11.2. Rozsah: Pro tento účel GTS uchovává pouze omezený rozsah dokumentů – například souhlasy, záznamy o právních jednání a jiné právní dokumenty.

11.3. Právním základem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem GTS na ochraně svých práv, doložení souladu a obraně vůči orgánům dozoru. Máte právo tento oprávněný zájem kdykoliv namítat.

11.4. Doba: Takto shromážděné údaje uchovává GTS po dobu 3 let od uplynutí doby zpracovaní stanovené jiným účelem dle těchto zásad. Doba neskončí dříve, než započaté soudní či jiné řízení a související lhůty pro opravné prostředky.

XII. Práva

12.1. Pro zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti zpracování a ochrany osobních údajů přijala GTS vhodná technická a organizační opatření, která sledují současný vývoj technických prostředků, jež přispívají k bezpečnosti zpracování osobních údajů, především k předcházení neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zcizení nebo zneužití. Při veškerém zpracování osobních údajů máte práva zaručená tímto článkem.

12.2. Právo na přístup k osobním údajům – právo na to, aby Vám GTS bez zbytečného odkladu předala informace o tom, které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, jaký je účel, příjemci, doba a poučení o právech.

12.3. Právo na opravu – právo na to, aby GTS bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje nebo doplnil chybějící.

12.4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – právo na to, aby GTS bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se vás týkají;

12.5. Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů – pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte prosím GTS na výše uvedených kontaktech.

12.6. Právo na přenositelnost údajů – právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli GTS a které se zpracovávají automatizovaně na základě vašeho souhlasu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, právo předat tyto údaje jinému správci a právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

12.7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. GTS osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování vašich osobních údajů k takovému účelu, což zahrnuje i profilování. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitku, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

12.8. Právo podat stížnost k orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

12.9. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. GTS nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.

12.10. Kdykoliv můžete bezplatně požádat o částečné nebo úplné vymazání vašich osobních údajů či zablokování, případně si vyžádat informace o údajích o vaší osobě, které jsou u nás uloženy, a požádat o opravu těchto údajů. Pro tento účel není nutné používat žádný konkrétní formulář, stačí, když nás kontaktujete na výše uvedených kontaktech.

12.11. Všechny vaše požadavky zpracujeme bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní.

12.12. V případě výkonu Vašich práv jakožto subjektu údajů vůči GTS jakožto správci nebo v případě jakýchkoli požadavků, dotazů anebo stížností týkajících se zpracování osobních údajů na naše kontakty.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. GTS neodpovídá za dostupnost Aplikace, Profilu Alive a/nebo jejích součástí.

13.2. V případě, že Aplikace anebo Profil Alive obsahuje odkazy na internetové stránky třetích stran, GTS neodpovídá ze jejich obsah a za tyto odkazy ani případné zpracování osobních údajů.

13.3. Tyto Zásady jsou účinné od 19. 7. 2021, přičemž GTS má právo Zásady změnit s účinností ode dne oznámení.