Poznejte Prahu Karla IV. – středověké město

Historická Praha Karla IV.

Projděte se Prahou Karla IV., novou expozicí Muzea hlavního města Prahy v domě U Zlatého prstenu. Expozice se zaměřuje na Prahu a její vývoj v době vlády Karla IV., zajímavou formou propojuje sbírkové předměty s moderními technologiemi.

Nová výstava Karel IV. v domě U Zlatého prstenu

Srdečně Vás zveme do stálé expozice Praha Karla IV. – středověké město v domě U Zlatého prstenu. Expozice představuje císaře Svaté říše římské a českého krále Karla IV. jako ideového vůdce přestavby a rozšíření Prahy v panovnické centrum Evropy. Dramatická zastavení přibližují atmosféru města, jeho života a některé události – Karlovo narození, jeho příchod do Prahy v roce 1333, korunovaci i jeho pohřeb.

Životní příběh císaře je spojen s výstavbou Nového Města, kterou Vám přiblíží virtuální i fyzické modely jednotlivých objektů doplněné popisy nebo audio komentáři. Přestavbu tehdejší Prahy na nové mocenské sídlo dokreslují předměty ze sbírek Muzea hl. m. Prahy a dalších institucí.

Expozice hl. m. Prahy nabízí historické zajímavosti

Patří mezi ně poutní odznak, různé pečeti, ale i kamenná torza výzdoby historických staveb. Rozvoj a velkolepost městské výstavby zachycují moderní videomappingy.
Každodenní život pražských obyvatel přibližují jejich audiovizuální příběhy i dochované předměty, jako jsou kožené boty, nádobí, kousky šatů. Audiovizuální projekce informuje o fungování správy jednotlivých pražských měst, o obchodu a řemeslech.

Expozice je vhodná pro návštěvníky každého věku. Pro ty nejmenší je navíc v přízemí domu U Zlatého prstenu připravena i samoobslužná herna. V té si děti mohou vyzkoušet život tehdejších pražských obyvatel.

ISIC TIP: Snížené vstupné do objektu Dům U Zlatého prstenu!!!
Autor
Jakub Srněnský