Vyšší rychlost změní pohled na železniční dopravu

Autem, vlakem nebo letadlem? Při rozhodování, jakým dopravním prostředkem se na cestu vydat, brzy nebude rozhodujícím aspektem vzdálenost, ale pouze čas. Zajímat se budeme jen o to, za jak dlouho se dostaneme do cíle.

Šetrný způsob cestování

Vysoká rychlost je zásadní parametr pro dosažení cestovních dob konkurenceschopných nejen vůči automobilu, ale také letadlu. Výstavbu vysokorychlostní železnice v České republice, která v Evropě běžně dosahuje rychlosti 320 km/h, zahájí Správa železnic v roce 2025. Bezkonkurenčním benefitem takovéto železnice je bezesporu šetrnost k životnímu prostředí.

Průměrná produkce CO2 na jednoho cestujícího je 8krát nižší než u automobilové a 11krát nižší než u letecké dopravy. Nasazením moderních vlaků odpadá i problém s vysokým hlukem, který se do okolí železnice šíří, a to díky jejich aerodynamickému tvaru a zakrytí podvozku jednotek. Ke snížení hluku také přispívá trasování vysokorychlostní tratí (VRT) v tunelech, zářezech apod.

V České republice se připravuje ve spolupráci s evropskými správci železniční infrastruktury celá řada projektů. Přípravná fáze vysokorychlostních tratí musí být hotová do roku 2023, nicméně už nyní jsou jasné tři koridory: Praha – Brno – Ostrava, Praha – Drážďany a Praha – Wrocław. Díky tomu se už za pár let dostaneme například z Brna do Prahy za polovinu současné doby. Více informací o VRT se dozvíte na http://www.szdc.cz/vrt.

Přidejte se k nám

Vysokorychlostní tratě jsou železnicí 21. století a prioritou nejen v České republice, ale také v Evropě a na mnoha dalších místech světa. Správa železnic se proto neobejde bez špičkových odborníků, které hledá mezi vámi, absolventy vysokých škol. Požadujeme dobré komunikační a prezentační schopnosti a dovednosti, samostatnost, spolehlivost, systematičnost, flexibilitu a pečlivost.

Důležité jsou rovněž schopnost týmové spolupráce, koncepčního a analytického myšlení, odolnost vůči stresu, ochota dále se odborně vzdělávat a základní orientace v procesu přípravy staveb dopravní infrastruktury a digitalizace stavebnictví. Za to nabízíme jedinečnou možnost podílet se na přípravě a realizaci projektů, které změní podobu dopravy v České republice.

Autor
Veronika Vlachová