Co byste měli vědět, než vyrazíte na lyže do Alp

Záchrana lyžaře

Každým rokem se na alpských sjezdovkách zraní tisíce Čechů. Množství úrazů by bylo možné předejít, kdyby lyžaři a snowboarďáci důsledněji dodržovali pravidla bezpečnosti.

Pokud už se ale neštěstí přihodí, je důležité, aby byl sportovec i na takovou situaci připraven. Stále se najde hodně lidí, kteří si neuvědomují, že kromě zábavy a relaxu číhají na alpských sjezdovkách také mnohá rizika – a vyráží do zahraničí nedostatečně nebo dokonce vůbec pojištěni. Lyžař nebo snowboardista by nikdy pojištění vynechat neměli.

Na co myslet, než vyjedete

Lyžování a snowboarding v Alpách je hlavně o odpočinku, dechberoucí přírodě, après-ski s partou kamarádů… Aby vše proběhlo, jak má, a zážitek nebyl pokažený nějakou nepříjemností, nezapomeňte před cestou na pár základních věcí:

 • Lyže i snowboard jsou relativně rizikové sporty a navíc vyrážíte za hranice ČR, kde platí jiná pravidla. Vždy si tedy sjednejte cestovní pojištění. Klasická „modrá kartička“ vám při úrazu na lyžích příliš nepomůže. Převoz, ošetření a další nutné náklady spojené s úrazem se většinou v alpských zemích vyšplhají velmi vysoko.
 • Myslete také na to, že i vy můžete nedopatřením někomu způsobit škodu, ať už na zdraví nebo na majetku. I v tomto případě vás chvilka neopatrnosti může vyjít draze a proto by součástí vaší pojistky mělo být i odpovědnost za způsobenou škodu. Takové připojištění nestojí mnoho a může vám ušetřit statisíce.
 • Vytiskněte si kontakt na asistenční službu a mějte ho neustále u sebe!

skupinka lyžařů

Lyžař a snowboardista by měli myslet, jak na sjezdovce předejít nehodě?

S rostoucí popularitou zimních sportů bylo nutné vytvořit soubor pravidel, který zaručí bezpečnost všech „účastníků provozu“ na sjezdovkách. Takovým mezinárodně uznávaným standardem je 10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích. Pravidla přinášíme ve znění, které na svém webu uvádí česká Horská služba:

1. Ohled na ostatní lyžaře
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy
Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

4. Předjíždění
Předjíždět se může seshora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

6. Zastavení
Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

7. Stoupání a sestup
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

10. Povinnost prokázání se
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Pro někoho, kdo se přijel na hory hlavně bavit a užívat si, může znít toto desatero nudně, stroze a příliš oficiálně. Ale až budete s kámošem závodit, kdo bude dole rychleji, nebo zkoušet akrobatické lyžování uprostřed sjezdovky, zkuste si na uvedené zásady vzpomenout. Jak totiž praví jedno staré české přísloví: „Better safe than sorry!“

Co dělat v případě nehody?

Co když se vám nějaký úraz přes všechnu opatrnost přihodí? Základem je mít u sebe nabitý mobil a znát telefonní číslo na lokální záchranáře. Celoevropská tísňová linka 112 bude fungovat vždy, ale rychlejší pomoci se vám dostane, když zavoláte přímo místní horské službě. Aby to nebylo tak jednoduché, čísla nejsou ve všech evropských zemích stejná:

 • Rakousko: 144
 • Itálie: 118
 • Francie: 112
 • Švýcarsko 1414
 • Slovensko: 18 300

Jakmile to bude možné, měli byste kontaktovat asistenční službu vaší pojišťovny. Mějte připravené tyto informace:

 • číslo pojistné smlouvy
 • jméno a příjmení osoby, které se týká pojistná událost
 • telefonní číslo, na něž může asistenční služba zpětné zavolat
 • stručný popis nastalého problému a místa, kde se nacházíte

I přesto, že v tu chvíli budete řešit primárně své zdraví, zkuste zajistit co nejvíce důkazů pro pojišťovnu: podepsané výpovědi svědků, policejní protokol nebo fotodokumentaci materiálních důkazů. A vždy přemýšlejte nad tím, co komu podepisujete.
Po návratu do ČR co nejdříve kontaktujete svou pojišťovnu a co nejdříve nahlaste pojistnou událost.

Pozor na výluky z pojištění

Při pobytu v zahraničí si pohlídejte, abyste vždy dodržovali všechny podmínky pro poskytnutí pojistného plnění. Mezi nejčastější výluky patří:

 • požití alkoholu nebo např. jiných omamných látek
 • úmyslné jednání pojištěného či jiné osoby z jeho podnětu
 • onemocnění či úraz, které existovaly v době sjednání pojištění
 • léčení či operace vztahující se k těhotenství, event. předčasně narozenému dítěti (v pojistných podmínkách je vždy stanoveno, do jaké doby se pojištění na tyto případy vztahuje)
 • lyžování či snowboarding mimo vyznačené tratě
ISIC TIP: Využijte výhodného pojištění k vašemu průkazu ISIC. Pojištění pro krátkodobé výjezdy včetně rizikových sportů sjednáte již od 450 Kč / rok
Autor
Veronika Vlachová