isic_karta
Co je ISIC?

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, to již více než 60 let! Pro studenty základních škol existuje speciální varianta ISIC Scholar.

Kromě mezinárodního uznání statusu studenta na držitele čeká velké množství výhod po celém světě. ISIC je platný ve 130 zemích, takže jej můžete dohromady uplatnit na více než 130 000 místech, z toho Vás čeká přes 2 200 slev jenom v ČR.

Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. Průkaz ISIC tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy, stejně tak i studentům primy osmiletých gymnázií, nebo žákům základních škol v případě průkazu ISIC Školák.

Existují dva druhy průkazu ISIC – jednorázový průkaz, který si můžete koupit online či v síti našich agentských prodejců, nebo rozšířenější školní průkaz ISIC, který vydávají přímo samy školy, ať vysoké, střední, nebo základní.

ISIC Školák (ISIC Scholar)

ISIC Školák je průkaz určený pro žáky základních škol plně uznaných MŠMT. Průkaz je vydáván, stejně jako standardní ISIC, světovou organizací ISIC Association pod záštitou UNESCO. Všichni držitelé tohoto průkazu mohou tedy využít stejných výhod jako držitelé průkazu ISIC.

Průkaz ISIC Školák v ČR vydávají především samotné základní školy, které jej využívají jako svůj oficiální školní a žákovský průkaz a také jako čipovou kartu do jídelních, vstupních a dalších školních systémů. Školy vydávají průkaz za zvýhodněných podmínek a s až pětiletou platností. Přehled spolupracujících škol naleznete na webu projektu ISIC školám.

Platnost

Základní platnost průkazu ISIC je od prvního září jednoho roku do konce prosince roku následujícího – max. tedy 16 měsíců. Všechny karty, vydané v rámci tohoto cyklu, mají tedy stejnou platnost, bez ohledu na termín vystavení.

V období září až prosinec se tak můžete setkat s platnými průkazy ze dvou období, vydávají se však již jen karty s novou platností.

Průkaz ISIC Školák má platnost odlišnou – stejně jako ISIC začíná prvního září a končí s kalendářním rokem, ale mezi tím může být až pět let. Celková platnost závisí na délce školní docházky držitele, může být tedy od jednoho roku až po pět let. Po skončení platnosti není možné platnost ISIC Školák prodloužit, ale vždy se vystavuje nový.

Školní průkaz ISIC

Naprostá většina průkazů ISIC, vydávaných v České republice, má formu kombinovaného průkazu ISIC a průkazu studenta/žáka. Takový průkaz vydávají přímo školy zapojené v projektu ISIC školám, které jako jediné mají právo prodlužovat platnost svých průkazů.

Kombinovaný průkaz studenta s licencí ISIC je vydáván na celou dobu studia na téměř všech veřejných a většině soukromých VŠ, na více než 500 SŠ a 100 základních školách po celé ČR. Jeho výhodou je jeho cena a systém elektronického prodlužování platnosti bez nutnosti vyřizování všech formalit potřebných k vystavení nového průkazu ISIC.
Průkazy vydávané na školách zapojených v projektu „ISIC školám“ obsahují elektronický čip, který slouží studentům k řešení praktických úkonů po dobu studia (vstup do budov, využití v jídelnách a menzách, kopírky, průkaz do knihovny a mnohé další).
Která škola vydává zvýhodněné školní průkazy ISIC? Více informací naleznete zde. Ceny na jednotlivých školách se mohou lišit.

Jednorázový průkaz ISIC

Průkaz ISIC s platností až 16 měsíců si můžete jednoduše a rychle pořídit dvěma způsoby:

 • Pomocí online objednávky
  Stačí nahrát scan formuláře žádosti o průkaz ISIC, průkazu totožnosti a fotografii. Po zaplacení Vám může průkaz přijít poštou až domů, nebo si ji můžete vyzvednout na výdejním místě v ISIC Pointu.
 • V prodejní síti
  Kartu ISIC vám na počkání vystaví kterékoliv z prodejních míst po celé ČR.

Jednorázový průkaz pořízený individuálně stojí 350 Kč, a to v prodejní síti i přes online objednávku (v ceně průkazu je i doprava).

Upozorňujeme, že na rozdíl od školních průkazů nejsou tyto jednorázové průkazy prodlužovatelné a většinou neobsahují elektronický čip.

NEZAPOMEŇTE SI ISIC POŘÍDIT!Koupit
Hlavní výhody

Jsou tisíce důvodů, proč mít průkaz ISIC!

Kromě mezinárodního uznání statusu studenta na držitele čeká velké množství výhod po celém světě:

 • platnost ve 130 zemích světa
 • průkaz studenta v rámci školy
 • více než 130 000 míst se slevami po celém světě
 • celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč
 • slevy na více než 2200 místech v ČR
 • při nákupech, stravování a vzdělávání
 • na vstupném na festivaly, akce, do klubů
 • na permanentky v lyžařských areálech
 • při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky
 • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
 • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách
 • příspěvek na půrkaz ISIC ve výši 200 Kč u některých bank

Aktuální nabídku slev a výhod na ISIC průkaz po České republice naleznete v sekci SLEVY.

NEZAPOMEŇTE SI ISIC POŘÍDIT!Koupit
Pravidla získání a použití průkazů

Mezinárodní průkaz ISIC může získat každý student denní formy studia, počínaje nástupem do vyššího stupně sekundárního vzdělávání (tedy SŠ, SOŠ, víceletá gymnázia…), terciárního stupně vzdělávání (VOŠ, VŠ, univerzity) nebo pomaturitních jazykových kurzů, které jsou schváleny MŠMT. Přehled škol naleznete zde:

 • vzdělávací instituce zařazené do sítě škol MŠMT ČR
 • vzdělávací instituce zřízené Zákonem o VŠ nebo MŠMT přímo řízené organizace
 • vzdělávací instituce, která je zařazena do sítě škol dle Vyhlášky MŠMT č.322/2005 Sb. a jejích aktualizací pro aktuální školní rok
 • pobočky škol, jejichž mateřská organizace je registrovaná u Ministerstva školství v jiné zemi EU. O oprávněnosti nároku studenta takovéto školy rozhodujeme individuálně.
 • O průkaz ISIC mohou žádat i studenti, studující na zahraničních vysokých školách, ovšem pouze za předpokladu, že jim bylo vydáno rozhodnutí MŠMT o tom, že je jejich studium postaveno na roveň studia na vysokých školách v České republice. Toto rozhodnutí musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, obor studia a název příslušné školy, na které studium probíhá. O vydání průkazu ISIC studenti studující v zahraničí zažádají prostřednictvím online objednávky, v rámci které přiloží výše specifikovaný dokument od MŠMT

Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. Průkaz ISIC tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy, stejně tak i studentům primy osmiletých gymnázií.

NEZAPOMEŇTE SI ISIC POŘÍDIT!Koupit
Ochrana osobních údajů

Více informací o ochraně osobních údajů najdete ZDE.

NEZAPOMEŇTE SI ISIC POŘÍDIT!Koupit
ISIC/Opuscard

Obdobně jako v jiných městech ČR, mohou i studenti středních odborných učilišť, středních, vyšších odborných nebo vysokých škol ve věku od 15 do 26 let, použít svůj platný studentský průkaz namísto papírového potvrzení o studiu, díky kterému si mohou zakoupit a nahrát studentský kupon pro MHD v následujících městech: Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Turnov.

Informace o platném tarifu a zlevněném jízdném naleznete jednotlivých www MHD:

Multifunkční studentská ISIC/Opuscard

Multifunkční studentskou kartu ISIC/Opuscard mohou studenti středních a vyšších odborných škol pouze Libereckého kraje objednávat prostřednictvím svých škol od roku 2011. Průkaz ISIC/Opuscard přichází jako multifunkční nástroj spojující v sobě výhody mezinárodního studentského průkazu ISIC a karty Opuscard využívané na území Libereckého kraje jako dopravní karta, čtenářský průkaz či slevová karta programu Benefit+.

Karta ISIC/Opuscard funguje jako identifikátor ve vstupních, stravovacích a dalších elektronických systémech škol. Výdej tohoto typu průkazu probíhá ve spolupráci školy, která přejímá od studentů vyplněné žádosti o kartu a garantuje jejich status studenta. Každý průkaz nese kromě základních údajů průkazu ISIC také logo příslušné logo školy a platnost karty Opuscard společně s platností průkazu studenta ISIC, která je až 16 měsíců. Další výhodou je, že licence ISIC, lze revalidovat prolongační známkou ISIC, kterou lze získat na příslušné škole za zvýhodněných podmínek.

Jak mohou studenti kartu využít?

Mezinárodní průkaz studenta ISIC mohou studenti využít ve 130 zemích světa, kde je akceptován a uznáván jako jediný mezinárodní průkaz studenta. Studenti tak mohou získat řadu výhod (slev) a to nejen na vstupném na řadu kulturních památek, jízdném, ubytování, ale také na sportovní a kulturní akce, učební pomůcky, elektroniku, knihy, sportovní potřeby a zábavu na letních hudebních festivalech nebo v zimních lyžařských areálech … prostě na více než na 125.000 místech po celém světě.
Jak o kartu ISIC/Opuscard požádat?

Důležité je vyplnit veškeré potřebné detaily nejen na Žádosti o průkaz ISIC, ale také na Žádostech týkajících se karty Opuscard. V případě, že je student mladší 18-ti let, je vyžadován podpis zákonného zástupce a to na všech dokumentech. Dále bude potřeba také fotografie, pasového formátu s barvou neutrálního pozadí. Veškeré dokumenty obdržíte v papírové či elektronické podobě ve vaší škole. Žádosti o Opuscard najdete na stránkách LIS.
Sběr dokumentů i výdej karet

Sběr dokumentů i výdej průkazu probíhá za součinnosti školy, která přejímá od studentů vyplněné žádosti průkazu a garantuje tím jejich status studenta a příslušnost ke své škole. Každý průkaz nese název a logo školy, jméno a příjmení studenta, datum narození studenta a platnost průkazu Opuscard a platnost průkazu studenta ISIC.
Podmínky použití karty ISIC/Opuscard

Použití tohoto průkazu je vázáno na platné podmínky použití průkazu ISIC uvedené na www.isic.cz a platné podmínky použití karty Opuscard uvedeno na www.opuscard.cz.
Přehled škol, které vydávají ISIC/Opuscard jako svůj oficiální průkaz školy

 • Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace
 • Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
 • Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s.
 • Gymnázium & SOŠPg Liberec Jeronýmova, příspěvková organizace
NEZAPOMEŇTE SI ISIC POŘÍDIT!Koupit