fbpx
Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Otvírací doba

Po- Pá / 8:00 – 17:00

Faq

Státem nařízené slevy v dopravě pro žáky a studenty

Od 1. 9. 2018 vstoupilo v platnost vládní nařízení (Výměr Ministerstva financí ČR č. 02/2018), které určuje výši slevy jízdného pro nejmladší a nejstarší cestující napříč celou ČR v autobusové i vlakové dopravě (mimo MHD). Výše slevy je 75 % z plného (obyčejného) jízdného a je určená pro děti, studenty a seniory. Slevu je možné využívat celoročně bez jakéhokoli časového omezení.

Využijte ISIC k získání 75% slevy v dopravě

Kdo má nárok na 75 % slevu?

 • Všichni cestující od 6 do 18 let (do dne, který předchází dni 18. narozenin)
 • Žáci a studenti od 18 do 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin), kteří jsou na základní škole nebo se „soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí“

Čím se nárok na slevu prokáže

 • Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na slevu neprokazují.
 • Cestující ve věku od 15 let do 18 let musí ukázat studentský průkaz ISIC nebo digitální formu průkazu ISIC (digitální ISIC v mobilní aplikaci), případně žákovský průkaz nebo úředně vydaný platný identifikační osobní doklad, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození (OP).
 • Žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let se prokazují platným studentským průkazem ISIC, digitální formou průkazu ISIC (digitální ISIC v mobilní aplikaci) nebo žákovským průkazem obsahující aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození a název školy.
 • U všech věkových kategorií může dopravce akceptovat i prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

V jakých vlacích sleva platí?

 • Platí ve všech vlacích všech dopravců v České republice, tedy nejen u Českých drah, ale i u soukromých dopravců jako RegioJet, Leo Express, GW Train Regio či Arriva.
 • Sleva platí pouze pro vnitrostátní dopravu (může jít o vlak směřující do zahraničí, ale sleva platí jen do poslední stanice před hranicí, v níž může cestující vystoupit – například ve vlaku z Prahy do Berlína platí sleva jen mezi Prahou a Děčínem; naopak u spojů jedoucích ze zahraničí platí z první pravidelné stanice v Česku).
 • Sleva neplatí na mimořádné či historické vlaky, do nichž i běžní cestující platí speciální (většinou vyšší) jízdné.
 • Dopravci mohou ze slev vyloučit některé konkrétní spoje, aby zabránili jejich přetěžování, zejména ve špičce. Zatím žádný dopravce nepožádal o tuto výjimku.
 • Slevu lze uplatnit pouze ve druhé vozové třídě. Slevu nelze uplatnit v první vozové třídě.
 • U RegioJetu platí sleva pro tarify Standard, Relax, případně Low-cost (ve třídě Business sleva neplatí).
 • U Leo Expressu platí sleva pro jízdenky Economy (ne Business, ne Premium).

Platí tato sleva i v MHD?

 • Pro městskou hromadnou dopravu tato státem nařízená 75% sleva neplatí. Výjimkou jsou linky překračující hranice města.
 • U linek vyjíždějících za hranice města státní sleva platí, a to od nebo do první zastávky na území města, případně od (do) přestupních zastávek mezi příměstskou dopravou a MHD – nikoliv už na další cestu ve městě.
 • Některé kraje nebo města už rozhodly, že 75% slevu rozšíří i na dopravu uvnitř města a zaplatí ji tak nad rámec státního příspěvku. Jednotný systém tak bude od září platit v MHD v Libereckém kraji (Liberec, Jablonec n. N., Turnov, Česká Lípa) a Ústeckém kraji (Ústí n. L, Děčín, Teplice, Chomutov, Jirkov, Litvínov, Most, Bílina, Varnsdorf).

Jak se sleva počítá?

 • Jde o slevu 75 % z plného (obyčejného) jízdného, tedy ze základní tarifní ceny.
 • Studenti mohou být nepříjemně překvapeni, protože v některých případech nepojedou za čtvrtinu ceny, kterou na dané trase vnímají jako běžnou. Příkladem jsou akční nabídky Českých drah, které se pro jízdu mezi vybranými městy staly prakticky standardem – zvláště pokud tam státní dopravce bojoval s autobusovou konkurencí.
 • Třeba ve vlaku mezi Prahou a Plzní platí cestující beze slev kolem 100 korun, s nejrozšířenější In-kartou kolem 80 korun, přestože základní tarifní cena podle ujetých kilometrů je 165 korun. Sleva pro mladé se pak vypočítá jako 75 procent z této částky. Nepojenou tedy za 20 Kč (z 80 Kč), ale za 42 Kč (ze 165 Kč).

Od kdy sleva platí?

 • Od soboty 1. září 2018, tedy už od posledního prázdninového víkendu.
 • Pro žáky a studenty (splňující další podmínky) nezávisle na tom, zda je školní rok, nebo prázdniny. Stejně tak není sleva omezena jen na trasu mezi bydlištěm a školou.

Je akceptován průkaz ISIC s designem vydávaným před rokem 2019?

Ano, je možné se prokazovat průkazem ISIC provedeném jak ve starším, tak i v nejnovějším designu. Oba typy jsou legislativou uznávány jako doklad statutu studenta.

Je dopravci akceptována digitální forma průkazu?

Ano, digitální forma průkazu ISIC (digitální ISIC v mobilní aplikaci) je dopravci akceptován jako doklad k získání slevy 75 % na jízdné.

Xiaomi
Xiaomi

Copyright ©2020 ISIC.cz • GTS ALIVE, s.r.o.