Dokumenty pro objednání průkazů online

OP pro objednání průkazů AliveID s mezinárodní licencí ISIC/ISIC Scholar/ITIC/IYTC

Obchodní podmínky se týkají průkazů AliveID s licencí ISIC/ISIC Scholar/ITIC/IYTC objednaných prostřednictvím našeho online systému.

OP pro objednání průkazů online na ZČU a UTB

Obchodní podmínky se týkají průkazů ISIC, ITIC, Alive Student a Alive Zaměstnanec objednaných online z informačního systému ZČU a UTB

OP pro objednání průkazů ISIC, ITIC, Alive student a Alive zaměstnance online na UPCE a AMBIS VŠ

Obchodní podmínky se týkají průkazů ISIC, ITIC, Alive Student a Alive Zaměstnanec objednaných online z informačního systému UPCE a AMBIS VŠ.