Dokumenty pro objednání Průkazů online

OP pro objednání průkazů ALIVE ID s mezinárodní licencí ISIC/ISIC SCHOLAR/ITIC/IYTC.

Obchodní podmínky se týkají průkazů ALIVE ID s licencí ISIC/ISIC SCHOLAR/ITIC/IYTC objednaných prostřednictvím našeho online systému.

OP pro objednání průkazů ISIC, ITIC, ALIVE student a ALIVE zaměstnance online ze systému ZČU

Obchodní podmínky se týkají průkazů ISIC, ITIC, ALIVE student a ALIVE zaměstnanec objednaných online z informačního systému ZČU.

OP pro objednání průkazů ISIC, ITIC, ALIVE student a ALIVE zaměstnance online na UPCE a AMBIS VŠ

Obchodní podmínky se týkají průkazů ISIC, ITIC, ALIVE student a ALIVE zaměstnanec objednaných online z informačního systému UPCE a AMBIS VŠ.