Od obchodu k firmě 21. století

EC = B + IT + M

Definujeme se jako E-commerce společnost. Kombinujeme business a technologie tak, že využíváme IT principy jako katalyzátor businessu. V naší velikosti a komplexitě je nedílnou součástí i kvalitní management.

Internet umožnil evoluční skok.

Obchod, jehož podstata byla stejná po tisíce let, se nyní může znovu vyvíjet. Chceme být inspirací, jak dělat business v této nové době a ukázat, že v ní klasický retail už nemá místo. Kdokoliv bude mít kvalitní produkt, bude ho moci snadno nabídnout všem zákazníkům Alzy. Máme vizi, že v dlouhodobém horizontu směřujeme k P2P platformě, kde může být zákazník současně dodavatelem.

Chceme tvořit svět bez byrokracie a většiny podnikatelských rizik. Přímá spolupráce i s nejmenšími producenty umožní ořezání mezičlánků, snížení cen i zrychlení dopravy. Současně lidem umožníme nabídnout nepotřebné zboží napříč světem se zachováním záruky a dalších služeb. Tímto směrem se vydáváme postupně od největších partnerů k nejmenším.

Chcete s námi začít v trainee programu?

Jan Krákora
Nástup 1.4.2019 Trainee
1.10.2019 Junior Product Manager
1.1.2021 Product Manager
Honza má nyní zodpovědnost za část sortimentu velkého bílého elektra.

Jan Pípal
Nástup 15. 8. 2017 => Trainee částečný úvazek
15. 7. 2018 => Business Assistant ředitele Sales&Purchasing
=> 1.9.2019 Business Development manager – Dropshipment

Denisa Návratová
Nástup 1.10.2018 Trainee
1.4.2019 Junior Product Manager
1.4.2020 Product Manager
1.6.2021 Business Unit Manager
Denisa má spolu se svým týmem zodpovědnost za celý sortiment hraček.

Petr Urbánek
Nástup 2.5.2019 => Trainee
1.10.2019 => Junior Product Manager
1.7.2020 => Product Manager
Petr má v Alze na starost část segmentu Mobilních telefonů.