ISIC TOUR se opět po roce vrací na české vysoké školy! Oblíbená roadshow, která seznamuje studenty s benefity ISIC, přináší bohatý program plný soutěží, zábavy a dárků.

Letos se ISIC TOUR 2023 by Tiger zastaví na 15 vysokých školách, a to v období od 3. října do 2. listopadu.

Generálním partnerem roadshow je značka Tiger. Dále se můžeš těšit na účast těchto partnerů: Alza.cz, Corny, DrWitt, iWant Apple Premium Partner, Partners a Samsung. Ti všichni si připravili vlastní originální program a soutěže o zajímavé ceny!

Na ty nejrychlejší účastníky čeká jako každý rok balíček plný dárků od partnerů ISIC.

Než dorazí ISIC TOUR i na tvou školu, odpověz v aplikaci Alive App na soutěžní otázku a zúčastni se tradiční Velké hry! Letos naši partneři věnovali opravdu super hodnotné ceny jako výherní šek v hodnotě 50 000 Kč, mobilní telefon, tablet, lyže nebo chytré hodinky. Celkem je ve hře 83 cen v celkové hodnotě více než 280 000 Kč.

Velká hra ISIC TOUR 2023 by Tiger

Vyhraj šek v hodnotě 50 000 Kč nebo jednu z dalších 82 cen!

1. Stáhni si aplikaci Alive App.
2. Zapoj se do Velké hry.
3. Přijď na jednu z 15 zastávek ISIC TOUR 2023 by Tiger ke stanu ISIC a ukaž platný digitální průkaz.

U stanu ISIC navíc dostaneš balíček s dárky od partnerů ISIC TOUR.

Pravidla Velké hry ISIC TOUR 2023 by Tiger

1. Úvodní ustanovení
1.1. Účelem tohoto dokumentu je doplnění úplných pravidel soutěže „Velká hra“ umístěných v Podmínkách akcí a soutěží o konkrétní pravidla a podmínky soutěže „Velká hra“ pořádané GTS Alive v České republice (dále také jako „Soutěž“).
1.2. Tato Zkrácená pravidla jsou platná ode dne 1. 9. 2023, přičemž pořadatel je oprávněn provést z důležitých důvodů změnu pravidel, která je účinná zveřejněním na webových stránkách www.isic.cz.
1.3. Pořadatelem a organizátorem Soutěže je společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Na Maninách 1092/20, 170 00, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560.

2. Doba a místo konání
2.1. Soutěž probíhá od 1. 9. 2023 0:00 do 2. 11. 2023 23:59.
2.2. Soutěž probíhá v rámci akce „ISIC TOUR 2023 by Tiger“ (dále jen „ISIC TOUR“), a to na zastávkách ISIC TOUR, jejichž výčet a časy jsou uvedeny zde, nebo online v mobilní aplikaci Alive App.

3. Specifikace Soutěže a mechaniky
3.1. Soutěže se mohou účastnit pouze Soutěžící, kteří jsou držitelem platného průkazu ISIC, ITIC, IYTC či Alive.
3.2. Zařazení do Soutěže je odměnou za udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem provádění přímého marketingu včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky.
3.3. Soutěžící pro úspěšnou účast v Soutěži vyplní soutěžní tip.
3.4. Každý Soutěžící se může Soutěže účastnit maximálně jednou. Při opakované účasti bude Soutěžící ze Soutěže zcela vyřazen.
3.5. Soutěžní mechanika je tipovací. Pro účast v Soutěži musí Soutěžící v soutěžním formuláři vyplnit svůj tip na otázku „Jaký bude ke dni 2. 11. 2023 ve 14:00 celkový počet platných průkazů ISIC vydaných v České republice?“
3.6. Tip musí být vyjádřen v celých číslech v arabských číslicích (např.: 1), jiné tipy ze soutěže budou vyřazeny.
3.7. Výherní (správná) odpověď bude zjištěna dne 2. 11. 2023 ve 14:00 na základě reálného záznamu z Národní databáze držitelů průkazů.

4. Určení výherce
4.1. Výherců bude v Soutěži určeno celkem osmdesát tři.
4.2. Výhercem hlavní výhry se stane ten Soutěžící, který splnil veškeré podmínky a pravidla a který tipne správně, resp. odpoví nejpřesněji (nejblíže) správné odpovědi na soutěžní otázku.
4.3. Výherce výhry dva až osmdesát tři je určen tak, že druhou cenu získá účastník, který má v pořadí druhou nejbližší (nejpřesnější) odpověď a tak dále až do osmdesáté třetí ceny.
4.4. V případě shodných odpovědí bude zaslána dodatečná tipovací otázka ve stejný okamžik účastníkům, kteří zaslali shodnou odpověď. Dodatečnou tipovací otázkou bude otázka obdobného charakteru a Soutěžící budou vyzváni k jejímu zodpovězení v přesně specifikovaném termínu. Termín nesmí být kratší tří dnů, aby nebyla omezena rovnost podmínek pro všechny Soutěžící. Nárok na výhru (výhry) pak bude určen stejným klíčem.
4.5. V případě, že v průběhu trvání hry nebude doručen dostatečný počet odpovědí potřebný k určení výherců, zbývající výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže.
4.6. Výherce, resp. jeho křestní jméno a město bydliště, může být uveřejněno na webových stránkách isic.cz a na sociálních sítích organizátora.
4.7. Soutěž bude vyhodnocena nejpozději do 31. 12. 2023.
4.8. Výherci budou osloveni e-mailem nebo telefonicky, a to na kontaktní údaje vyplněné Soutěžícím v rámci souhlasu, a to do 14 dní od vyhodnocení Soutěže. V případě, že výherce nebude na výherní zprávu reagovat do 1 měsíce, ztrácí nárok na výhru a tato propadá GTS Alive, který rozhodne o dalším užití.

5. Výhry, předání výher
5.1. Do Soutěže je vloženo celkem 83 výher takto:
1. cena: Výherní šek v hodnotě 50 000 Kč od Tiger
2. cena: Mobilní telefon Samsung Galaxy Z Flip5, 256GB, green od Samsung
3. cena: iPad + Apple Pencil od iWant
4. cena: Tablet Samsung Galaxy Tab S9, graphite od Samsung
5. cena: Lyže DrWitt včetně vázání, zlaté od DrWitt
6. cena: Lyže DrWitt včetně vázání, stříbrné od DrWitt
7. cena: Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch6 Classic 47mm, black od Samsung
8. cena: Plnoautomatický kávovar Tchibo Esperto2 Caffèod Tchibo
9. cena: Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch6 40mm, gold od Samsung
10. cena: 365 plechovek (250 ml) nápoje DrWitt Elements od DrWitt
11. cena: 365 plechovek (250 ml) energy drinku Tiger od Tiger
12. cena: Herní židle Rapture FRIGATE od Alza.cz
13. cena: 100 litrů nápojů Relax od Relax
14.–18. cena: 30 poukazů na malou pizzu v restauracích Pizza Hut od Pizza Hut
19.–23. cena: Balíček produktů Dr.Max v hodnotě 3000 Kč od Dr.Max
24.–33. cena: Poukaz Knihy Dobrovský v hodnotě 1 000 Kč od Knihy Dobrovský
34.–38. cena: Dárková karta KFC v hodnotě 1 000 Kč od KFC
39.–43. cena: Balíček produktů Corny Protein od Corny
44. cena: Set Isostar pro muže od Isostar
45.–49. cena: 18 tyčinek Corny Protein od Corny
50. cena: Set Isostar Regenerace od Isostar
51.–70. cena: Poukaz Albi v hodnotě 500 Kč od Albi
71.–80. cena: Dárková karta KFC v hodnotě 500 Kč od KFC
81.–82. cena: Energetické tablety Isostar Powertabs od Isostar
83. cena: Set Isostar Energie od Isostar

5.2. Věcné ceny budou předány dle rozhodnutí GTS Alive v sídle společnosti či partnera GTS Alive, případně doporučeně poštou. Ceny mající povahu voucheru/poukazu v elektronické podobě, budou výherci zaslány e-mailem. Způsob předání bude výherci oznámen ve výherním e-mailu.
5.3. Výhry jsou přenosné, poukazy může uplatnit nejen výherce na svůj nákup.
5.4. Reklamovat výhry u organizátora (společnosti GTS Alive) není možné. Vady je možno uplatnit u partnera, který výhru do Soutěže dodal. O partnerovi a možnosti uplatnění vad bude výherce informován v průvodním dopise, který obdrží spolu s výhrou.
5.5. Organizátor nezodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti nebo při užívání výhry či s účastí v Soutěži.
5.6. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. V případě, že bude více osob uplatňovat své právo na jednu výhru, použije se pro určení oprávněného výherce prokázání jména a příjmení a čísla průkazu ISIC/ITIC/IYTC/Alive.
6.2. V případě rozporu propagačních materiálů a těchto Zkrácených pravidel, mají přednost tato Zkrácená pravidla. Otázky neupravené těmito Zkrácenými pravidly a zpracování osobních údajů se řídí Podmínkami akcí a soutěží.
6.3. Okamžikem vyplnění soutěžního tipu a jeho podpisu (elektronickým potvrzením) dle těchto Zkrácených pravidel, Soutěžící potvrzuje svůj souhlas s těmito Zkrácenými pravidly a s Podmínkami, které se zavazuje bezvýhradně dodržovat.
6.4. Veškeré výrazy v těchto Podmínkách psané prvním velkým písmenem mají výhradně význam uvedený v Definicích zde.

11:00 - 14:00 3. 10. 2023
VŠE – náměstí W. Churchilla, u sochy
Praha 3
11:00 - 14:00 4. 10. 2023
ČVUT – před Fakultou stavební
Praha 6
11:00 - 14:00 5. 10. 2023
UHK – před Objektem společné výuky
Hradec Králové
11:00 - 14:00 10. 10. 2023
MUNI – UKB, před budovou B22
Brno
11:00 - 14:00 11. 10. 2023
VUT – parkoviště u FEKT
Brno
11:00 - 14:00 12. 10. 2023
VETUNI – před budovou SIS
Brno
11:00 - 14:00 17. 10. 2023
UPOL – před menzou 17. listopadu
Olomouc
11:00 - 14:00 18. 10. 2023
VŠB-TUO – před menzou
Ostrava
11:00 - 14:00 19. 10. 2023
MENDELU – zelená plocha před menzou
Brno
11:00 - 14:00 24. 10. 2023
ZČU – před menzou
Plzeň
11:00 - 14:00 25. 10. 2023
JU – před menzou
České Budějovice
11:00 - 14:00 26. 10. 2023
TUL – Univerzitní náměstí
Liberec
11:00 - 14:00 31. 10. 2023
UK – před vchodem do areálu menzy Albertov
Praha 2
11:00 - 14:00 1. 11. 2023
ČZU – před menzou
Praha 6
11:00 - 14:00 2. 11. 2023
VŠCHT – před budovou NTK
Praha 6

Generální partner ISIC TOUR 2023 by Tiger

Partneři ISIC TOUR 2023 by Tiger

Podrobná informace o pořízení záznamu a souvisejícím zpracování osobních údajů

1. Záznam pořizuje a souhlas je udělován společnosti GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Na Maninách 1092/20, 170 00, Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560 (dále jen „GTS ALIVE“).

2. Záznam se pořizuje v rámci akce GTS ALIVE pro držitele průkazů ISIC, ITIC, IYTC a ALIVE v České republice na místech uvedených na www.isic.cz, ve dnech 3. 10. 2023 – 2. 11. 2023, s názvem ISIC TOUR 2023 by Tiger (dále jen „ISIC TOUR“).

3. Vstupem do areálu ISIC TOUR jste udělili dobrovolně a bezplatně souhlas v souladu s ust. § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s tím, aby pověřený zástupce GTS ALIVE zachytil fotografickou a audiovizuální technologií záznam Vaší podoby, případně dalších v úvahu připadajících prvků a projevů Vaší osobnosti (dále jen „záznam“).

4. Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5. Účelem pořízení záznamu je zachycení ISIC TOUR pro zveřejnění, vytvoření fotografie pro účastníky ISIC TOUR, možnost účastníků se na fotkách a videích nalézt a označit se v rámci sociálních sítí, možnost účastníků si svoji fotografii stáhnout a uložit, a zveřejnění reportáže a galerie fotografií z ISIC TOUR.

6. Souhlas zahrnuje oprávnění GTS ALIVE záznam zveřejnit a užít na propagačních materiálech (zejména nikoliv však výlučně letáčky, ISIC noviny, plakáty, tištěná propagace, katalog partnerům a další), na síti Internet, zahrnující mimo jiné webové stránky www.isic.cz a sociální sítě Instagram, YouTube a Facebook, to vše k veřejné prezentaci ISIC TOUR. Z ISIC TOUR bude pořízen sestříhaný audiovizuální záznam, který bude GTS ALIVE prezentován partnerům ISIC TOUR.

7. Souhlas zahrnuje oprávnění GTS ALIVE záznam promítat na plátno, zobrazit na ISIC TOUR a jiných akcích GTS ALIVE a dále záznam uchovávat pro interní evidenční účely GTS ALIVE, včetně vyhodnocení ISIC TOUR a prezentace partnerům ISIC TOUR.

8. GTS ALIVE je oprávněna v záznamu činit nezbytné úpravy a retuše, a záznam v původní i v takto zpracované podobě užít ve výše uvedeném rozsahu i ve spojení/v souboru s jinými autorskými díly a dalšími prvky.

9. GTS ALIVE má právo, nikoli však povinnost záznam užít. GTS ALIVE má rovněž právo, nikoli však povinnost, společně s užitím záznamu užít v analogickém rozsahu i Vaše jméno a příjmení.

10. V rámci uchování záznamu mohou být zpracovány Vaše osobní údaje, pokud je Vaše osoba identifikovatelná, a to zejména Vaše fotografie či Vaše audiovizuální podoba. V této souvislosti vstupem do areálu berete na vědomí, že máte práva uvedená v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ dostupném na www.isic.cz a také u hostesky GTS ALIVE na ISIC TOUR. V tomto dokumentu jsou uvedeny kontakty GTS ALIVE pro případ Vašich žádostí, zpracovatelé GTS ALIVE a příjemci osobních údajů a rovněž poučení o dozorovém orgánu a opatřeních k ochraně osobních údajů.