Pro studenty a žáky z Ukrajiny, kteří jsou v nouzi, vydáváme průkazy ISIC a ISIC Školák zdarma. Více informací najdete zde.
Ми безкоштовно видаємо картки ISIC і ISIC Школяр, всім студентам і школярам України, які знаходяться у скрутній життєвій ситуації. Детальніше за посиланням.

ISIC TOUR se po dvou letech vrací na české vysoké školy! Oblíbená roadshow, která seznamuje studenty s benefity ISIC, přináší bohatý program plný soutěží, zábavy a dárků.

Letos se Česká pošta ISIC TOUR 2021 zastaví na 15 vysokých školách, a to v období od 5. října do 4. listopadu.

Generálním partnerem letošního ročníku je Česká pošta. Dále se můžeš těšit na přímou účast těchto partnerů: ACCA, Partners, Správa železnic, Tiger a Alza. Ti všichni si připravili vlastní originální program a soutěže o zajímavé ceny!

Na ty nejrychlejší účastníky čeká jako každý rok balíček plný dárků od partnerů ISIC.

Než dorazí ISIC TOUR i na tvou školu, odpověz online (na webu nebo v mobilní aplikaci ALIVE APP) na soutěžní otázku a zúčastni se tradiční Velké hry! Letos naši partneři věnovali opravdu super hodnotné ceny jako MacBook Air, jízdní kolo, software dle vlastního výběru a dalších 85 cen v celkové hodnotě více než 250 000 Kč.

Velká hra Česká pošta ISIC TOUR 2021

Vyhraj MacBook Air v hodnotě 45 000 Kč nebo jednu z dalších 87 cen!

Co pro to musíš udělat?

1. Mít platný ISIC minimálně do prosince 2021.
2. Odpovědět na soutěžní otázku na www.isic.cz/souteze nebo v mobilní aplikaci ALIVE APP.
3. Dorazit na jednu z 15 zastávek Česká pošta ISIC TOUR 2021 ke stanu ISIC a ukázat potvrzovací e-mail.

U stanu ISIC navíc dostaneš balíček s dárky od partnerů ISIC TOUR.

Pravidla Velké hry Česká pošta ISIC TOUR 2021

1. Úvodní ustanovení
1.1. Účelem tohoto dokumentu je doplnění úplných pravidel soutěže „Velká hra“ umístěných v Podmínkách akcí a soutěží o konkrétní pravidla a podmínky soutěže „Velká hra“ pořádané GTS ALIVE v České republice (dále také jako „Soutěž“).
1.2. Tato Zkrácená pravidla jsou platná ode dne 23. 8. 2021, přičemž pořadatel je oprávněn provést z důležitých důvodů změnu pravidel, která je účinná zveřejněním na webových stránkách www.isic.cz.
1.3. Pořadatelem a organizátorem Soutěže je společnost GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, sídlem Na Maninách 1092/20, 170 00, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560.

2. Doba a místo konání
2.1. Soutěž probíhá od 1. 9. 2021 0:00 do 4. 11. 2021 23:59.
2.2. Soutěž probíhá v rámci akce „Česká pošta ISIC TOUR 2021“ (dále jen „ISIC TOUR“), a to na zastávkách ISIC TOUR, jejichž výčet a časy jsou uvedeny zde, nebo online na webových stránkách www.isic.cz/souteze či v mobilní aplikaci ALIVE APP.

3. Specifikace Soutěže a mechaniky
3.1. Soutěže se mohou účastnit pouze Soutěžící, kteří jsou držitelem platného průkazu ISIC, ITIC, IYTC či ALIVE.
3.2. Zařazení do Soutěže je odměnou za udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem provádění přímého marketingu včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky.
3.3. Soutěžící pro úspěšnou účast v Soutěži vyplní soutěžní tip.
3.4. Každý Soutěžící se může Soutěže účastnit maximálně jednou. Při opakované účasti bude Soutěžící ze Soutěže zcela vyřazen.
3.5. Soutěžní mechanika je tipovací. Pro účast v Soutěži musí Soutěžící v soutěžním formuláři vyplnit svůj tip na otázku „Jaký bude ke dni 4. 11. 2021 ve 14:00 celkový počet platných průkazů ISIC vydaných v České republice?“
3.6. Tip musí být vyjádřen v celých číslech v arabských číslicích (např.: 1), jiné tipy ze soutěže budou vyřazeny.
3.7. Výherní (správná) odpověď bude zjištěna dne 4. 11. 2021 ve 14:00 na základě reálného záznamu z Národní databáze držitelů průkazů.

4. Určení výherce
4.1. Výherců bude v Soutěži určeno celkem osmdesát osm.
4.2. Výhercem hlavní výhry se stane ten Soutěžící, který splnil veškeré podmínky a pravidla a který tipne správně, resp. odpoví nejpřesněji (nejblíže) správné odpovědi na soutěžní otázku.
4.3. Výherce výhry dva až osmdesát osm je určen tak, že druhou cenu získá účastník, který má v pořadí druhou nejbližší (nejpřesnější) odpověď a tak dále až do osmdesáté osmé ceny.
4.4. V případě shodných odpovědí bude zaslána dodatečná tipovací otázka ve stejný okamžik účastníkům, kteří zaslali shodnou odpověď. Dodatečnou tipovací otázkou bude otázka obdobného charakteru a Soutěžící budou vyzváni k jejímu zodpovězení v přesně specifikovaném termínu. Termín nesmí být kratší tří dnů, aby nebyla omezena rovnost podmínek pro všechny Soutěžící. Nárok na výhru (výhry) pak bude určen stejným klíčem.
4.5. V případě, že v průběhu trvání hry nebude doručen dostatečný počet odpovědí potřebný k určení výherců, zbývající výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže.
4.6. Výherce, resp. jeho křestní jméno a město bydliště, může být uveřejněno na webových stránkách isic.cz a na sociálních sítích organizátora.
4.7. Soutěž bude vyhodnocena nejpozději do 31. 12. 2021.
4.8. Výherci budou osloveni e-mailem nebo telefonicky, a to na kontaktní údaje vyplněné Soutěžícím v rámci souhlasu, a to do 14 dní od vyhodnocení Soutěže. V případě, že výherce nebude na výherní zprávu reagovat do 1 měsíce, ztrácí nárok na výhru a tato propadá GTS ALIVE, který rozhodne o dalším užití.

5. Výhry, předání výher
5.1. Do Soutěže je vloženo celkem osmdesát osm výher takto:
1. cena: Apple MacBook Air od Česká pošta
2. cena: Poukaz na sestavení kola na míru v hodnotě 35 000 Kč od Česká pošta
3. cena: Poukaz na software dle vlastního výběru v hodnotě 20 000 Kč od Česká pošta
4. cena: GPS hodinky Garmin fenix6X PRO Sapphire od Datart
5. cena: Party reproduktor Sony MHC-V82D od Datart
6. cena: Poukaz na Work&Travel v USA v hodnotě 1000 USD od Student Agency
7. cena: DJI Osmo Pocket od DJI
8.–12. cena: Kosmetická kazeta nebo parfém od FAnn parfumerie
13.–22. cena: Poukaz na týmovou únikovku od Futurento
23.–25. cena: 365 plechovek energy drinku TIGER od Tiger
26.–35. cena: Poukaz na nákup zboží Albi v hodnotě 1000 Kč od Albi
36.–65. cena: Kniha Geekův rok od Knihy Dobrovský
66.–85. cena: Poukaz na nákup v hodnotě 500 Kč od Alza.cz
86.–88. cena: 60 plechovek energy drinku TIGER od Tiger

5.2. Věcné ceny budou předány dle rozhodnutí GTS ALIVE v sídle společnosti, případně doporučeně poštou. Ceny mající povahu voucheru/poukazu v elektronické podobě, budou výherci zaslány e-mailem. Způsob předání bude výherci oznámen ve výherním e-mailu.
5.3. Výhry jsou přenosné, poukazy může uplatnit nejen výherce na svůj nákup.
5.4. Reklamovat výhry u organizátora (společnosti GTS ALIVE) není možné. Vady je možno uplatnit u partnera, který výhru do Soutěže dodal. O partnerovi a možnosti uplatnění vad bude výherce informován v průvodním dopise, který obdrží spolu s výhrou.
5.5. Organizátor nezodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti nebo při užívání výhry či s účastí v Soutěži.
5.6. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. V případě, že bude více osob uplatňovat své právo na jednu výhru, použije se pro určení oprávněného výherce prokázání jména a příjmení a čísla průkazu ISIC/ITIC/IYTC/ALIVE.
6.2. V případě rozporu propagačních materiálů a těchto Zkrácených pravidel, mají přednost tato Zkrácená pravidla. Otázky neupravené těmito Zkrácenými pravidly a zpracování osobních údajů se řídí Podmínkami akcí a soutěží.
6.3. Okamžikem vyplnění soutěžního tipu a jeho podpisu (elektronickým potvrzením) dle těchto Zkrácených pravidel, Soutěžící potvrzuje svůj souhlas s těmito Zkrácenými pravidly a s Podmínkami, které se zavazuje bezvýhradně dodržovat.
6.4. Veškeré výrazy v těchto Podmínkách psané prvním velkým písmenem mají výhradně význam uvedený v Definicích zde.

11:00 - 14:00 5. 10. 2021
VŠE – náměstí W. Churchilla, roh náměstí kolem sochy
Praha 3
11:00 - 14:00 6. 10. 2021
ČVUT – před Fakultou stavební
Praha 6
11:00 - 14:00 7. 10. 2021
UHK – před Objektem společné výuky (budova A)
Hradec Králové
11:00 - 14:00 12. 10. 2021
MENDELU – na nádvoří za budovou A
Brno
11:00 - 14:00 13. 10. 2021
VUT – před Fakultou elektrotechniky a kom. technologií
Brno
11:00 - 14:00 14. 10. 2021
VETUNI – před budovou SIS
Brno
11:00 - 14:00 19. 10. 2021
UPOL – před menzou
Olomouc
11:00 - 14:00 20. 10. 2021
VŠB-TUO – před menzou
Ostrava
11:00 - 14:00 21. 10. 2021
MUNI – Komenského náměstí před sochou TGM
Brno
11:00 - 14:00 25. 10. 2021
MUNI – UKB, před budovou B22
Brno
11:00 - 14:00 26. 10. 2021
JČU – před menzou
České Budějovice
11:00 - 14:00 27. 10. 2021
TUL – Univerzitní náměstí
Liberec
11:00 - 14:00 2. 11. 2021
UK – Albertov, před vchodem do areálu menzy
Praha 2
11:00 - 14:00 3. 11. 2021
ČZU – před menzou
Praha 6
11:00 - 14:00 4. 11. 2021
VŠCHT – před budovou NTK
Praha 6

Generální partner Česká pošta ISIC TOUR 2021

Partneři Česká pošta ISIC TOUR 2021

Partneři ISIC balíčku Česká pošta ISIC TOUR 2021

Podrobná informace o pořízení záznamu a souvisejícím zpracování osobních údajů

1. Záznam pořizuje a souhlas je udělován společnosti GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Na Maninách 1092/20, 170 00, Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560 (dále jen „GTS ALIVE“).

2. Záznam se pořizuje v rámci akce GTS ALIVE pro držitele průkazů ISIC, ITIC, IYTC a ALIVE v České republice na místech uvedených na www.isic.cz, ve dnech 5. 10. 2021 – 4. 11. 2021, s názvem Česká pošta ISIC TOUR 2021 (dále jen „ISIC TOUR“).

3. Vstupem do areálu ISIC TOUR jste udělili dobrovolně a bezplatně souhlas v souladu s ust. § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s tím, aby pověřený zástupce GTS ALIVE zachytil fotografickou a audiovizuální technologií záznam Vaší podoby, případně dalších v úvahu připadajících prvků a projevů Vaší osobnosti (dále jen „záznam“).

4. Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5. Účelem pořízení záznamu je zachycení ISIC TOUR pro zveřejnění, vytvoření fotografie pro účastníky ISIC TOUR, možnost účastníků se na fotkách a videích nalézt a označit se v rámci sociálních sítí, možnost účastníků si svoji fotografii stáhnout a uložit, a zveřejnění reportáže a galerie fotografií z ISIC TOUR.

6. Souhlas zahrnuje oprávnění GTS ALIVE záznam zveřejnit a užít na propagačních materiálech (zejména nikoliv však výlučně letáčky, ISIC noviny, plakáty, tištěná propagace, katalog partnerům a další), na síti Internet, zahrnující mimo jiné webové stránky www.isic.cz a sociální sítě Instagram, YouTube a Facebook, to vše k veřejné prezentaci ISIC TOUR. Z ISIC TOUR bude pořízen sestříhaný audiovizuální záznam, který bude GTS ALIVE prezentován partnerům ISIC TOUR.

7. Souhlas zahrnuje oprávnění GTS ALIVE záznam promítat na plátno, zobrazit na ISIC TOUR a jiných akcích GTS ALIVE a dále záznam uchovávat pro interní evidenční účely GTS ALIVE, včetně vyhodnocení ISIC TOUR a prezentace partnerům ISIC TOUR.

8. GTS ALIVE je oprávněna v záznamu činit nezbytné úpravy a retuše, a záznam v původní i v takto zpracované podobě užít ve výše uvedeném rozsahu i ve spojení/v souboru s jinými autorskými díly a dalšími prvky.

9. GTS ALIVE má právo, nikoli však povinnost záznam užít. GTS ALIVE má rovněž právo, nikoli však povinnost, společně s užitím záznamu užít v analogickém rozsahu i Vaše jméno a příjmení.

10. V rámci uchování záznamu mohou být zpracovány Vaše osobní údaje, pokud je Vaše osoba identifikovatelná, a to zejména Vaše fotografie či Vaše audiovizuální podoba. V této souvislosti vstupem do areálu berete na vědomí, že máte práva uvedená v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“ dostupném na www.isic.cz a také u hostesky GTS ALIVE na ISIC TOUR. V tomto dokumentu jsou uvedeny kontakty GTS ALIVE pro případ Vašich žádostí, zpracovatelé GTS ALIVE a příjemci osobních údajů a rovněž poučení o dozorovém orgánu a opatřeních k ochraně osobních údajů.