V dopravě pro studenty nastává revoluce, ISIC je nedílnou součástí!

Slevy v dopravě 75% s ISIC

Od září se pro žáky a studenty do 26 let zásadně mění podmínky ve vlakové a autobusové dopravě napříč celou ČR (mimo MHD). Začíná pro ně platit sleva 75 % z plného jízdného a cestovat mohou celoročně bez časového omezení.

Průkazy ISIC umožní 75% slevu v dopravě

Průkaz ISIC je již řadu let každodenním pomocníkem žáků a studentů po celém světě. V České republice od 1. 9. 2018 pomáhá studentům také při nárokování zvýhodněného jízdného (dle vládního nařízení – Výměr Ministerstva financí ČR č. 02/2018). Zatímco děti od 6 do 15 let nárok na slevu nemusí prokazovat nijak, mládež ve věku 15-18 let již musí prokázat svůj věk a studenti od 18 do 26 let zase musí doložit, že studují prezenční formu studia. K oběma účelům postačí předložit platný průkaz ISIC.

Platnost ISIC je vždy uvedena na přední straně karty, přičemž v případě univerzitních/školních průkazů ISIC si studenti platnost každoročně prodlužují formou holografických revalidačních známek. I pro dopravce je tato jednoznačná vizuální kontrola výrazným zjednodušením.

V ČR průkaz ISIC ročně využívá okolo 250 000 studentů.

Na více než 700 základních, středních i vysokých školách slouží jako školní průkaz a čipová karta pro školní systémy, navíc umožňuje držiteli čerpat řadu slev v obchodech, e-shopech, restauracích, na vstupném či při cestování (v ČR čeká přes 2 200 výhod, ve světě pak více než 130 000). Přičemž slevy v dopravě s ISIC jsou dlouhodobě jedním z nejžádanějších benefitů.

Zvýšení slevy, zrušení dosavadních velmi omezujících pravidel (cestování jen mezi školou a bydlištěm a jen v definovaných obdobích) a konečně i možnost nárokovat slevu průkazem studenta ISIC, to jsou samé skvělé zprávy pro všechny studenty! To jsou změny, po kterých volali. Nyní pro ně bude cestování veřejnou dopravou zase o něco snazší, logičtější a atraktivnější. Jsme rádi, že i za přispění ISIC,“ říká Tomáš Vyskočil, General Manager společnosti GTS ALIVE s.r.o., která je v ČR oficiálním vydavatelem průkazů.

O průkazu ISIC (International Student Identity Card)

ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta na ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ a vybraných pomaturitních studijních oborech. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO více než 60 let. Licenční autoritou a oficiálním vydavatelem pro Českou republiku je GTS ALIVE, s.r.o.

Autor
Jakub Srněnský