Ředitele škol nejvíce dusí byrokracie a nadměrná administrativa

muž v kanceláři

Ředitelé českých základních a středních škol považují za největší problém přebujelou byrokracii a administrativu. Tento názor sdílí 95 procent z nich. Mezi další nejvýraznější potíže škol patří podle ředitelů mzdy nepedagogických pracovníků, výše takzvaných „ostatních neinvestičních výdajů“ (ONIV) a chybějící učitelé. Jako problém naopak ředitelé většinou nevidí šikanu nebo nedostatek ani naopak přetlak žáků. Vyplynulo to z průzkumu, který mezi pěti sty řediteli základních a středních škol z celé republiky uskutečnila společnost GTS Alive, která mimo jiné vydává a spravuje studentské a učitelské průkazy ISIC a ITIC.

„Ředitelům škol také vadí, že se od nich požaduje, aby byli jakýmisi supermany. Musejí řešit všechno od rozbitých toalet přes výběr linolea až po pedagogické vedení a strategický rozvoj školy. A stát se odborníky na sto a jednu oblast. Nedá se to podle jejich slov vše zvládnout, zvláště když k tomu musejí trávit dny opakovaným vyplňováním těch samých údajů pro řadu různých institucí či administrovat velmi složité dotace,“ shrnul další zjištění průzkumu ředitel GTS Alive Radek Schich.

Přesto se všemi uvedenými problémy nenechala řada ředitelů škol odradit a nadpoloviční většina z nich by znovu šla pracovat jako ředitelé, kdyby se znovu mohli rozhodnout. Necelá čtvrtina ředitelů by váhala a pouze pětina by už na tuto pozici nenastoupila.

Poměrně pozitivně také ředitelé nahlížejí na kvalitu pedagogického sboru své školy. Když měli odpovědět, kolik učitelů by si s nadšením zvolili pro výuku vlastních dětí, vyjádřilo se 40 procent ředitelů, že nadpoloviční většinu sboru. Další třetina by si pak zvolila dokonce naprostou většinu svých učitelů. Pětina ředitelů ovšem byla skeptičtější a své děti by s nadšením svěřili pouze polovině členů učitelského sboru.

 

Největší problémy z pohledu ředitelů škol:

Vidíte toto téma z pohledu vaší školy jako problém? ANO NE NEVÍM
Byrokracie, administrativa 95,4 % 4,1 % 0,4 %
Výše mezd nepedagogických pracovníků 89,6 % 10,2 % 0,2 %
Výše ONIV 82,6 % 15,1 % 2,3 %
Chybějící učitelé 72,9 % 26,7 % 0,4 %
Finance na rozvoj školy, vybavení apod. 72,0 % 26,6 % 1,5 %
Rodinné zázemí žáků a jeho vliv na výsledky či chování žáků/studentů ve škole 71,3 % 24,4 % 4,4 %
Přístup rodičů 67,6 % 30,4 % 2,1 %
Zvyšující se věk učitelů 67,0 % 30,7 % 2,3 %
Psychické zdraví žáků 59,6 % 35,8 % 4,6 %
Výše mezd učitelů 58,6 % 37,8 % 3,5 %
Přístup žáků 53,2 % 45,1 % 1,7 %
Dostatečné a vhodné prostory a kapacity 51,8 % 46,2 % 2,1 %
Dopad současné ekonomické situace na schopnost rodičů financovat účast žáků na akcích školy, platby obědů, pořizování pomůcek apod. 45,4 % 47,1 % 7,5 %
Šikana 29,4 % 64,2 % 6,5 %
Přetlak hlásících se žáků 22,1 % 73,3 % 4,6 %
Nedostatek žáků 20,3 % 76,4 % 3,3 %
Nedostatečné větrání ve třídách a v důsledku pokles koncentrace žáků 13,8 % 81,4 % 4,8 %

 

Průzkum proběhl v červnu 2023 a zúčastnilo se jej 500 ředitelů škol ze všech 14 krajů České republiky. Ze 60 procent šlo o školy základní, dále pak o gymnázia, střední odborné školy a střední odborná učiliště.

 

Poznámky pro editory:

Společnost GTS Alive s.r.o. v České republice vydává a spravuje studentské průkazy ISIC a žákovské průkazy ISIC Školák (ISIC Scholar), učitelské průkazy ITIC a okrajově i další průkazy. Firma vznikla v srpnu 2000. Jejím předchůdcem byla v Česku společnost GTS International. GTS Alive s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny GTS Alive Group, jejíž centrála sídlí v Praze a spadají pod ni pobočky v sedmnácti zemích na čtyřech kontinentech.

GTS Alive prostřednictvím čipového identifikačního systému ISIC PORT také zajišťuje řadě základních a středních škol zabezpečení přístupů do jejich budov a systém elektronické docházky. Společnost mimo jiné zprostředkovává studentům i cestovní nebo úrazové pojištění.

 

Pro další informace kontaktujte:

Jan Šimral, mediální zástupce GTS Alive
Tel.: +420 737 944 370
E-mail: info@jansimral.com

 

Autor
Lenka Kubištová
Miluju sladké snídaně, chození po horách a hraní deskovek. Nejvíc se mi líbilo ve Skandinávii a mým velkým snem je podívat se na Island.