Českým studentům školní docházka chybí, třetina má obavy, že se nestihne připravit na závěrečné zkoušky

Podle posledních informací plánuje vláda uvolňovat opatření spojená s Covid-19 a otevřít postupně školy a univerzity. Od června by tak studenti mohli vykonávat maturitní a závěrečné zkoušky. Pětina studentů má ale z dokončení studia obavy. Podle průzkumu realizovaném na 5 290 studentech společností GTS ALIVE, oficiálním vydavatelem mezinárodních identifikačních průkazů ISIC, 84 % studentů domácí samostudium nevyhovuje.

Pohled českých studentů na vzdělávání v pandemii

„Z dlouhodobé komunikace se studenty a z výsledků průzkumu vidíme, že mladí lidé jsou přechodu na elektronickou komunikaci s vyučujícími sice otevřeni, přesto prezenční formu výuky považují za mnohem efektivnější a pro pochopení látky jim vyhovuje více výklad vyučujícího nežli samostudium z elektronických zdrojů.

Mohou tak například řešit jakékoliv nejasnosti v daném momentě a získávat zpětnou vazbu. Podstatnou roli hraje i denní řád nebo sociální aspekt, přítomnost spolužáků a diskuse mezi nimi. Takové prostředí studenty více motivuje ke studiu,“ poukazuje na trend potvrzený výsledky průzkumu Jana Valušová, Director of International Business Development společnosti GTS ALIVE.

Závěrečné zkoušky za dveřmi

Jednou ze skupin, kterou současná situace nejvíce postihla, jsou studenti středních, vyšších a vysokých škol v posledních ročnících. Pětina dotázaných projevila obavy o dokončení školního roku. Celá třetina studentů se bojí, že se nestihne připravit na zkoušky, maturitu nebo přijímací řízení na vybranou školu.

Co se týká maturit, dlouhodobá nejistota jejich konání rozděluje respondenty průzkumu na zastánce posunutí termínu a ty, co by je nahradili průměrem vysvědčení z posledních ročníků studia. V případě, že by se maturitní zkoušky nemohly konat v regulérním termínu, přikládání se až 68 % respondentů k posunutí na další oficiální termín.

Ten by mohl být podle studentů stanoven i na září. Naopak 27 % uvedlo, že by se přiklánělo k nahrazení maturity vysvědčením. Mezi respondenty často zazníval názor, že by pro ně nebyl problém složit závěrečnou zkoušku formou on-line.

„Když jsme se studentů zeptali, co by nyní nejvíce uvítali od svých škol, nejčastěji jim šlo o vysvětlení látky tak, aby nahradila absenci osobního kontaktu s učitelem, také o přístup ke kvalitním studijním materiálům i menší množství učiva probíraného v rámci jednotlivých lekcí.

Řešením by podle nich byly například on-line konzultace s pedagogy, on-line přednášky, ale třeba i větší shovívavost pedagogů při doručování úkolů,“ sdílí postoje studentů za společnost GTS ALIVE Jana Valušová.

O průzkumu:

On-line průzkum „Coronavirus očima studentů“ byl realizován společností GTS ALIVE s.r.o. na 5 290 studentech středních, vyšších odborných a vysokých škol v období 3. 4. – 14. 4. 2020. Totožný on-line dotazník probíhal také ve Španělsku, v Indii, ve Spojených arabských emirátech a v Rumunsku a odpovědělo na něj téměř 5 000 studentů z těchto zemí.

Autor
Jakub Srněnský