Program pro absolventy ČEZ Potentials

Studentská stáž v ČEZ

Letos již po čtrnácté nabídne Skupina ČEZ talentovaným absolventům univerzit účast ve svém ročním rozvojovém programu. Ten má za cíl podpořit a rozvíjet potenciál jeho účastníků a připravit je tak na samostatnou pracovní dráhu ve Skupině.

O čem je program ČEZ Potentials?

Ihned po nástupu budete zařazeni do programu na konkrétní pracovní místa. Budete tak mít možnost spolupracovat s kolegy na zajímavých projektech a plnit individuální pracovní úkoly. Každému z Vás bude přidělen odborný garant, který pečuje o váš profesní rozvoj a poskytuje zpětnou vazbu.

Hlídejte si svoji vysněnou pozici na našem webu

Konkrétní nabídku pracovních pozic zveřejňujeme již v rámci výběrového řízení, takže máte možnost si vybrat v předstihu oblast, která je pro vás zajímavá.
Následuje sestavení ročního rozvojového plánu, který obsahuje vzdělávací aktivity. Jde o tématicky zaměřené workshopy, inspirativní schůzky s TOP manažery, koučink se zahraničním koučem, školení měkkých dovedností či exkurze v našich výrobních provozech.

Po ukončení programu budete mít možnost setrvat ve Skupině ČEZ, zpravidla v týmech, ve kterých jste působili.

Jaké kandidáty hledáme?
Talentované absolventy vysokých škol převážně technického a ekonomického zaměření.

Jak vybíráme?
Výše uvedená kritéria ověřujeme ve vícekolovém výběrovém řízení, které tvoří testová část, celodenní Assessment Centrum a na závěr pohovor s manažerem útvaru, ve kterém bude účastník působit.

Další potřebné informace najdete zde:
www.isic.cz/prilezitosti
kdejinde.jobs.cz/studenti-a-absolventi

Autor
Jakub Srněnský