Studenti se hromadně chystají k prezidentským volbám. Prezident má podle nich být hlavně reprezentativní

dívka ve volební místnosti

Nejdůležitějšími vlastnostmi, které čeští středoškolští a vysokoškolští studenti hledají u budoucího prezidenta, jsou reprezentativní vystupování, čestnost a vzdělání. Šedesát procent studentů se zároveň domnívá, že prezidentský kandidát by měl spíše vystupovat jako občanský kandidát stojící mimo strany než být spojen s konkrétní politickou stranou nebo uskupením. Z prezidentských kandidátů mají studenti zdaleka nejvíce informací o Andreji Babišovi, téměř polovina jich ale chce podpořit Danuši Nerudovou. Vyplynulo to z rozsáhlého průzkumu mezi 1 646 studenty středních a vysokých škol, který ve dnech 13. až 23. listopadu 2022 uskutečnila společnost GTS Alive, která mimo jiné vydává a spravuje studentské průkazy ISIC.

„Příjemným překvapením průzkumu byla deklarovaná vysoká ochota studentů starších 18 let k prezidentským volbám přijít. Určitě volit jich nyní chce téměř devadesát procent. I když by reálná účast nakonec tak vysoká nebyla, i z dalších odpovědí v průzkumu se ukazuje, že mladým lidem rozhodně nejsou prezidentské volby lhostejné a že se mnozí z nich zamýšlejí, jakého prezidenta by vlastně chtěli,“ komentoval výsledky průzkumu ředitel GTS Alive Radek Schich.

Nejznámějšími kandidáty jsou pro studenty Andrej Babiš, Danuše Nerudová a Petr Pavel. Za nimi s odstupem skončil na čtvrtém místě Karel Janeček, kterému ovšem mezitím účast ve volbách zamítlo ministerstvo vnitra kvůli nedostatečnému počtu platných podpisů občanů. Až pátý skončil Pavel Fischer, následovaný Markem Hilšerem a Josefem Středulou.

Pokud by se volby konaly již nyní, mezi studenty by drtivě zvítězila Danuše Nerudová se 47,3 procenty hlasů. Za ní by následoval Petr Pavel s 22,2 procenty a Andrej Babiš s 5,2 procenty. Čtvrtý skončil Pavel Fischer s 3,9 procenty a pátý Marek Hilšer s 2,9 procenty. Ostatní kandidáti mají jen mizivou podporu. Téměř 14 procent studentů ovšem dosud není rozhodnutých, koho volit.

A co nebo kdo má podle studentů největší vliv na jejich názory na jednotlivé prezidentské kandidáty a na rozhodnutí, kterého z nich volit? Ukazuje se, že tradiční média stále zaujímají velmi silnou roli i u mladých lidí, protože je na prvním místě uvedlo nejvíce studentů – téměř třicet procent. Na čtvrtinu respondentů pak má největší vliv volební kampaň jednotlivých kandidátů. Následuje názor rodičů, informace ze sociálních sítí a názor vrstevníků.

V rámci průzkumu studenti rovněž hodnotili dosavadní tři prezidenty samostatné ČR. Václava Havla velká většina z nich hodnotí velmi pozitivně nebo spíše pozitivně. Václava Klause nejvíce studentů hodnotí neutrálně, přičemž pozitivní a negativní hodnocení jsou zhruba v rovnováze. Miloše Zemana velká většina respondentů ohodnotila velmi negativně či spíše negativně.

Pouze na středoškolské studenty směřovala v rámci průzkumu otázka, zda probírali prezidentské volby i ve škole v rámci výuky. Nadpoloviční většina nikoliv, třetina ano, ovšem jen stručně a pouze zhruba každý osmý student se ve škole dočkal k prezidentským volbám podrobnějšího výkladu.

Tento průzkum na téma prezidentských voleb byl dalším ze série průzkumů GTS Alive, zaměřených na mapování postojů a názorů českých studentů v nejrůznějších oblastech. Průzkum se uskutečnil anonymně a online v nástroji Survio. Odpovídali v něm studenti středních škol a učilišť od 16 let výše a dále studenti vysokých škol. Na otázku, zda se chystají těchto prezidentských voleb zúčastnit, odpovídali pouze studenti, kteří budou mít v době jejich konání volební právo. Příprava a realizace průzkumu probíhala pod odbornou politologickou supervizí.

 

Výběr z typických odpovědí na otevřenou otázku „Jakou roli by podle tebe měl/a prezident/ka sehrávat v české společnosti?“

(odpovědi studentů ponechány v původním znění včetně překlepů a pravopisných chyb)

 

Reprezentovat ČR, nedělat našemu národu ostudu, starat se o všechny lidi a podporovat je

Reprezentovat Českou republiku uvnitř i vně, podílet se na zahraniční politice a uvnitř státu zejména stmelovat lidi, neopomíjet menšiny a jejich práva a povinnosti. Zajímat se o politické i ekonomické dění, zkrátka mít přehled i o tom, co se děje ve společnosti i ve vládě

Reprezentovat náš stát v zahraničí, zastupovat zájmy ČR v zahraničí, nestranně zastřešovat nižší politiky, sjednocovat českou společnost.

Roli rodiče, protože prezident/ka budou mít na starost miliony lidí, o které se musí postarat, jako když se rodič stará o své dítě/děti a pomoci jim v těžkých situacích, chránit je před zlem, udržovat jakousi rovnováhu a bránit své lidstvo do posledního dechu. A hlavně nevěřit názorům jednoho člověka nebo jedné politické strany. Vždy by si měl/a ověřit pravdivost slov

Role prezidenta spočívá v hledání konsenzu mezi opozicí a vládou. Vláda se snaží říct „My to děláme dobře, tak nás volte.“ Proto své kroky vždy obhajuje. Naopak opozice chce říct „Vláda to dělá špatně, volte nás, my bychom to zvládli líp.“ Z toho důvodu kroky vlády vždy kritizuje. Sleduju, že tak tomu bylo v minulém volebním období a je tomu tak i v tomto a pravděpodobně i bude. Prezident stojí mezi opozicí a vládou a má vytvářet racionální, objektivní a nestranný pohled. Dále by měl stmelovat.

Roli člověka, která bude mít rozumný názor, občané se za ní nebudou muset stydět a budou se s ní třeba i chlubit…. bude stát za občany státu a bude dělat vše proto, aby se lidem žilo aspoň o trochu lépe.

Rozhodně zastupovat ČR s grácií, zároveň zvednout její prestiž a podpořit její zájmy. Daný člověk by ale podle mě neměl mít pouze funkci reprezentativní, ale také by měl být schopným lídrem, který bude „bojovat“ za občany své země a klást je na první místo. (myslím tím v profesní oblasti)

Určitá „nadpolitická“ osobnost, která má reprezentovat stát, vystupovat slušně, čestně s jasným politickým postojem

V ČR je dle mě hlavní funkce prezidenta reprezentace státu, ne přímo zavádění změn. Tudíž prezidentem by měl být slušný člověk s dobrým vystupováním a měl by dávat najevo zájem o společnost

V době krize by měl prezident stmelit národ a zbytečně nerozdělovat a nepřidávat olej do ohně. Co se týče působením mimo krizi – měl by být kontrolorem parlamentu, aby nedošlo ke schválení stupidních ujednání jako je to teď.

Stát si za svým. Nefavorizovat strany a spolupracovat se všemi.

Ve společnosti by se mělo jednat o absolutní společenskou dominantu a autoritu. Měl by působit vážně a charismaticky. Resp. Nesmí se z něj stát vtip. Jako bohužel se stal z našeho aktuálního pana prezidenta.

Vystupovat na veřejnosti a zajímat se o potřeby obyvatel nižších a středních tříd. Zajímat se hlavně o studenty a lidi ve věku, kdy hodlají pořizovat rodinné bydlení a v téhle situaci bych ocenil, co největší podporu.

Schopného, zdatného, všeobecně vzdělaného, stále se rozvíjejícího a především reprezentativního vůdce mluvícího plynně česky, anglicky, německy a rusky. Čím více jazyků ovládá, tím lépe. Měl by mít silné nutkání vylepšit životní úroveň v našem státě a dělat maximum pro jeho stálé rozvíjení. Zaměřit by se měl na kvalitu vzdělávání a kvalitu učitelů v českých školách. I když toho sám moc neovlivní rozhodně by k tomu neměl být lhostejný.

Sjednotit názory jednotlivých politických stran v nejdůležitějších otázkách státu, reprezentovat ČR ve světě, jednat ve prospěch občanů ČR.

Spíše sjednocovat společnost, než ji zbytečně rozdělovat. Slušně vystupovat a reprezentovat ČR.

Spojovat národ, umět vystoupit v těžkých situacích. Vzhledem k pravomocem určeným pro tuto pozici by měl být hlavně dobrým komunikátorem a reprezentantem, jak pro vnitřní tak vnější vztahy. Měl by se snažit ze své pozice o co nejhladší vládnutí vlády.

Měl by být mostem mezi rozdělenou společností ČR.

Měl by být ten nejpovolanější, ten na nejvyšším stupni žebříčku, kterému budou podléhat ostatní a on by se měl podle toho náležitě chovat.

Měl/a by zodpovědně reprezentovat Českou Republiku na mezinárodních akcích, spojovat, nikoliv rozdělovat občany, pomáhat vládě, ne jí házet klacky pod nohy, nevetovat zákony jen kvůli tomu, že jsou proti ideologii prezidenta.

Dávat hlas částem společnosti, kteří nejsou tolik slyšet a vyzdvihovat jejich problémy(romové, LGBTQ+…), moderovat společenskou debatu o rozdělujících tématech, důstojně reprezentovat stát uvnitř i v zahraničí

Být blíže lidem. Naslouchat jim a jejich prosby přenášet vládě.  Vstupovat mezi obyčejné lidi a setkávat se s nimi, snažit se společnost sjednotit. Být politicky neutrální a příkladem gentlemana a udávat standard morálky a etikety země. Vyhýbat se kauzám a aférám. Být upřímný a čestný. Dbát na slušnou politickou kulturu a dodržování tradic ČR. Neprovádět žádné zbytečně aktivistické skutky a nesnažit se být za každou cenu středem pozornosti a miláčkem médií a lidí na sociálních sítích.

Jednat a neflákat se

Hlavně by to měl být někdo, ke komu bude možné vzhlížet, a jehož názory nebudou urážlivé a celkově nepřípustné. Ve společnosti, když se řekne slovo prezident, měla by být odezva spíše kladná. Každý má jiný názor, jiný styl myšlení, ale prostě by měla být reakce z větší části pozitivní.

Jako hlava státu by měl udávat morální hodnoty a být vzorem nejen pro mladší generace, ale pro celý národ. Ve vystupování vůči zahraničí by měl by být vizitkou naší společnosti, a to jak po morální stránce, tak i v otázce orientace ČR na západ, do NATO a EU. A měl by se snažit společnost nerozdělovat na dva tábory, jako tomu bylo posledních pár let.

Hlava státu starající se o svoji vlast (jelikož teď je důležité se zaměřit na naší vlast samotnou. Dát ji do pořádku a až pak řešit další záležitosti.) Reprezentovat naší vlast v pozitivním smyslu. 

Prezident by měl být člověk který jde občanům příkladem. Už dlouho tu chybí někdo, ke komu může česká společnost vzhlížet. Měl by to být člověk vzdělaný a zkušený s reprezantativním vzhledem i chováním. A zároveň by se neměl bát trošku krotit vládu. Naše společnost by potřebovala novodobého Tomáše G. Masaryka.

Podle mého názoru by měl být hlavně reprezentativní, přece jen prezidentská pozice je spíše o reprezentaci státu než o nějakých velkých změn, co se týče vládnutí jako takového.

 

Poznámky pro editory:

Společnost GTS Alive s.r.o. v České republice vydává a spravuje studentské průkazy ISIC a žákovské průkazy ISIC Školák (ISIC Scholar), učitelské průkazy ITIC a okrajově i další průkazy. Firma vznikla v srpnu 2000. Jejím předchůdcem byla v Česku společnost GTS International. GTS Alive s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny GTS Alive Group, jejíž centrála sídlí v Praze. GTS Alive Group je výhradním vydavatelem průkazu ISIC v 17 zemích světa, z toho pěti evropských.

GTS Alive prostřednictvím čipového identifikačního systému ISIC PORT také zajišťuje řadě základních a středních škol zabezpečení přístupů do jejich budov a systém elektronické docházky. Společnost mimo jiné zprostředkovává studentům i cestovní nebo úrazové pojištění.

 

Pro další informace kontaktujte:

Jan Šimral, mediální zástupce GTS Alive
Tel.: +420 737 944 370
E-mail: info@jansimral.com

 

Autor
Lenka Kubištová
Miluju sladké snídaně, chození po horách a hraní deskovek. Nejvíc se mi líbilo ve Skandinávii a mým velkým snem je podívat se na Island.