Průkaz AliveID

alive
AliveID

AliveID je plně digitální identifikátor sloužící jako osobní průkaz. Umožňuje rychlé a komfortní ověření statusu svého držitele a nároku na slevy a výhody v benefitním programu Alive. Je vydáván v zemích, kde působí skupina GTS Alive Group a má tudíž mezinárodní charakter.

AliveID je vydáván buď samostatně, anebo častěji ve spojení s jinými průkazy jako je mezinárodní studentský průkaz ISIC, učitelský průkaz ITIC a další. Nad rámec výhod poskytovaných těmito průkazy přináší AliveID možnost pokročilejší verifikace a tedy většího uživatelského komfortu pro zákazníky i partnery.

AliveID a Alive je identifikační průkaz pro studenty kombinované či jiné neprezenční formy studia, absolventy a nepedagogické zaměstnance škol. Držitelé průkazu mohou po celé ČR využívat program plný výhod a slev.

Průkaz AliveID a Alive můžete zakoupit ve škole.

Zobrazení průkazu v aplikaci Alive App

Náhledový obrázek

Stáhněte si svůj průkaz do mobilu a mějte AliveID a všechny jeho výhody stále po ruce.

Proč si pořídit AliveID nebo Alive?

  • S AliveID, Alive se můžete těšit na tisíce slev v ČR, včetně pojištění, sportovního vybavení, restauračních zařízení, kaváren, vstupů na kulturní akce či permanentek v lyžařských areálech.
  • AliveID, Alive může fungovat jako školní čipová karta, kterou držitelé využívají například pro vstup do budovy, školní jídelny nebo knihovny.
  • Výhody v rámci institucí, které AliveID, Alive vydávají.
  • Digitální verze průkazu, díky které máte všechny výhody AliveID, Alive stále po ruce.
alive

Kdo má na AliveID, Alive nárok?

Průkaz AliveID, Alive mohou na spolupracujících školách (přehled uveden níže) získat studenti kombinované či jiné neprezenční formy studia zapsaní ke studiu, nepedagogičtí pracovníci a studenti, kteří už dokončili studium.

Průkaz AliveID Student, Alive Student je identifikační průkaz studenta, účastníka kurzu či celoživotního vzdělávání školy spojený s benefitním programem Alive. Je určen všem studentům, kteří nemají nárok na získání průkazu ISIC.

Průkaz AliveID Zaměstnanec, Alive Zaměstnanec je identifikační průkaz zaměstnance školy spojený s benefitním programem Alive. Je určen všem zaměstnancům, kteří nemají nárok na získání průkazu ITIC.

Průkaz AliveID Absolvent, Alive Alumni je identifikační průkaz absolventa školy spojený s benefitním programem Alive. Je určen studentům školy, kteří dokončili své studium a jejich škola vydává AliveID Absolvent a Alive Alumni jako průkaz absolventa školy.

Jak pořídit průkaz AliveID a Alive?

Průkaz AliveID a Alive můžete získat přímo na škole. Průkaz je platný vždy od začátku září jednoho roku, do konce prosince roku následujícího. Platnost průkazu je možné každoročně prodloužit zakoupením revalidační známky na vaší škole.

Průkaz Alive Alumni platí vždy od data vydání průkazu do konce prosince následujícího roku (u Masarykovy univerzity je platnost ještě o 1 rok delší). Průkaz pro absolventy (Alive Alumni) Masarykovy univerzity a Slezské univerzity je možné prodloužit revalidační známkou. Cena revalidační známky je 250 Kč. Známka platí od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2024. Známku je však možné objednat kdykoliv v průběhu roku – s tím, že např. i v květnu 2023 je možné objednat známku platnou do 31. 12. 2024. Revalidační známku vám odešleme poštou po zaslání žádosti na e-mail online@isic.cz.

Žádost nám pošlete s následujícími údaji: jméno, příjmení, název univerzity, datum narození, telefon, číslo průkazu Alive, adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ).

Platnost průkazu AliveID Absolvent je vždy od data vydání do konce aktuálního kalendářního roku, prodloužení platnosti o další rok probíhá automaticky. 

Jaké doklady potřebuji k vystavení AliveID?

O podmínkách vystavení průkazu AliveID se informujte přímo ve škole, kde získáte nejpřesnější informace.

Které instituce vydávají AliveID a Alive?

Bankovní institut vysoká škola (dnes pod názvem Ambis – Vysoká škola)
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Česká zemědělská univerzita v Praze
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Masarykova univerzita v Brně
Průkaz absolventa školy. Více informací zde.

Mendelova univerzita v Brně
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Metropolitní univerzita Praha
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Panevropská Univerzita
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Slezská univerzita v Opavě
Průkaz absolventa, studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Škoda Auto Vysoká škola
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Průkaz absolventa, studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Univerzita Karlova
Průkaz absolventa, studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Univerzita Pardubice
Průkaz studenta a zaměstnance školy. Více informací zde.

Janáčkova akademie múzických umění
Průkaz absolventa. Více informací zde.

Kromě těchto škol si můžete AliveID pořídit i na většině středních škol, které jsou zapojeny do projektu ISIC Školám.