Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Faq
 • cs
 • en

Zdravotní pojištění pro cizince

 • Tarify
 • Územní platnost
 • Nutná a neodkladná péče Nutná a neodkladná péče se skládá z nezbytné péče zdravotnické pohotovostní a záchranné služby, z lékařem indikované přepravy do nejbližšího odborně příslušného zdravotnického zařízení, ze stanovení diagnózy a léčebného postupu včetně nezbytných vyšetření, z nutných a neodkladných zdravotních výkonů včetně nezbytných léků a zdravotnického materiálu, z nezbytné hospitalizace po dobu nezbytně nutnou, a to maximálně v rozsahu nutné a neodkladné péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění v ČR.
 • Maximálně komplexní zdravotní péče Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Komplexní zdravotní péče se skládá z ambulantní i ústavní léčebné péče včetně péče diagnostické, péče preventivní, péče dispenzární, a dále z pohotovostní a záchranné služby, z poskytování léků a dopravy nemocných a z případné repatriace pojištěného nebo tělesných ostatků pojištěného. Poskytnutí komplexní zdravotní péče je garantováno v síti smluvních zdravotnických zařízení a to vždy maximálně v rozsahu zdravotní péče standardně hrazené z veřejného zdravotního pojištění v ČR.
 • Limit pojistného plnění pro pojistnou událost Pojištění se sjednává se sjednanými výlukami z pojištění a s limitem pojistného plnění na pojistnou událost.
 • Lékařský převoz, repatriace Náklady na zdravotně indikovaný převoz do nejbližší vhodné nemocnice nebo k lékaři. Převoz pojištěného neschopného cestovat běžnými dopravními prostředky případně náklady na přepravu tělesných pozůstatků do státu, jehož cestovní doklad pojištěný vlastní či vlastnil, popř. do státu, ve kterém má či měl pojištěný povolen pobyt.
 • Ambulantně předepsané léky Léky předepsané ambulantně lékařem na jméno pojištěného v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.
 • Akutní zubní ošetření Stomatologické ošetření za účelem odstranění bolesti, zubní výplň v jednoduchém provedení.
 • Preventivní péče
 • Prohlídka u lékaře
 • Prohlídka u stomatologa
 • Prohlídka u gynekologa Pro ženy od 15 let.
 • Povinné očkování
 • Celkem

Základní pojištění

Komplex

 • ČR + Schengen
 • 75 000 EUR
 • 75 000 EUR
 • 75 000 EUR
 • 75 000 EUR
 • 1x rok
 • 1x rok
 • 1x rok
 • 1 000 Kč / rok

Základní pojištění

Komplex Extra

 • ČR + Schengen
 • 100 000 EUR
 • 100 000 EUR
 • 100 000 EUR
 • 75 000 EUR
 • 10 x rok (max. 1x měsíc)
 • 1x rok
 • 1x rok
 • 5 000 Kč / rok

Základní pojištění

BASIC

 • ČR + Schengen
 • 60 000 EUR

Komplexní zdravotní pojištění pro cizince

 • Pojištění v rozsahu maximálně komplexní zdravotní péče v obdobném rozsahu jako veřejné zdravotní pojištění.
 • Doporučeno všem pro pobyt delší jak 3 měsíce.

Tarify: KOMPLEX, KOMPLEX EXTRA

 • Vhodné zejména pro dlouhodobá víza a prodloužení víz.
 • Minimální délka pojištění jsou 3 měsíce.
 • Splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb.
 • Platnost smlouvy i v rámci Schengenu (mimo ČR v rozsahu nutné a neodkladné péče).

Ceník

Věk KOMPLEX Komplex student** KOMPLEX EXTRA Komplex EXTRA student
0 – 4 1100 Kč x 1 600 Kč x
5 – 14 1000 Kč 920 Kč 1 350 Kč 1 270 Kč
15 – 39 1000 Kč 920 Kč 1 350 Kč 1 270 Kč
40 – 54 1000 Kč x 1 350 Kč x
55 – 59 1000 Kč x 1 350 Kč x
60 – 64 1750 Kč x x Kč x
65 – 69 3700 Kč x x Kč x

V rámci tarifu KOMPLEX EXTRA se pojištění vztahuje na preventivní prohlídku u praktického lékaře 10x za rok (maximálně jedenkrát za měsíc).
Cena v Kč za 1 měsíc
Studentská sleva na pojištění = 80 Kč za měsíc
Ke všem tarifům lze sjednat připojištění odpovědnosti za 100,-Kč / měsíc

Připojištění odpovědnosti

 • plnění: 40 000 EUR, spoluúčast 40 EUR

Pojištění nutné a neodkladné péče cizinců

Pojištění se vztahuje na nutnou a neodkladnou léčebnou péči a je doporučeno pro krátkodobý pobyt cizince v ČR.

Tarify: BASIC

 • Vhodné zejména pro krátkodobá víza a dlouhodobá víza vyřizovaná na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí.
 • Splňuje podmínky zákona č. 326/1999 Sb.
 • Platnost smlouvy i v rámci Schengenu.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat přes FB ISICPOINT, e-mail: info@isic.cz nebo tel.: +420 226 222 333

Cena v Kč za 1 měsíc
Studentská sleva na pojištění = 50 Kč za měsíc
Ke všem tarifům lze sjednat připojištění odpovědnosti za 120,-Kč / měsíc

Ceník

Věk BASIC Basic student**
0 – 18 550 Kč x
19 – 60 600 Kč 550 Kč
61 – 69 700 Kč x

Připojištění odpovědnosti

 • plnění: 40 000 EUR, spoluúčast 40 EUR

Seznam smluvních zdravotnických zařízení na tel. +420 234 280 234
Formulář na hlášení škod

Reklamace a detailní informace
E-mail: martin.blecha@uniqa.cz

Důležité upozornění!

V naléhavé situaci vyžadující si lékařskou pomoc volejte asistenční službu, které uvedete své jméno, číslo pojistné smlouvy a kontaktní telefon. Kontaktování asistenční služby na telefonním čísle +420 234 280 234 je nejjednodušším způsobem, jak se vyhnout komplikacím před návštěvou zdravotnického zařízení.
Proč je důležité jako první kontaktovat asistenční službu?
Asistenční služba Vám vždy poradí, kterou nemocnici můžete navštívit a také, zda si dané ošetření nejdříve uhradíte sami nebo Vám ho uhradí přímo pojišťovna UNIQA. Při návštěvě některých nemocnic si ošetření musí uhradit pacient sám, přičemž pak může pojišťovnu požádat o proplacení vyšetření. Právě z tohoto důvodu je nutné nejdřív kontaktovat asistenční službu, která Vám pomůže při řešení Vaších problémů.

Kde najdete pomoc?

V případě pojistné události kontaktujte asistenční službu UNIQA na čísle +420 296 333696

Pro komunikaci ohledně cestovního pojištění do zahraničí udávejte číslo pojistné smlouvy: 10 605 10 600