226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Výsledky průzkumu: Postoje studentů v České republice k internetové bezpečnosti

Průzkum proběhl v lednu 2015 formou internetového dotazníkového šetření mezi držiteli studentské karty ISIC. Dotazník vyplnilo 997 studentů (validní response). Průzkum provedla společnost GTS ALIVE, oficiální vydavatel mezinárodních identifikačních průkazů studentů ISIC, ve spolupráci se společností ESET a sdružením Národní centrum bezpečnějšího internetu.

Nejčastějšími třemi incidenty, které studenti v průzkumu hlásili, jsou phishing (setkalo se s ním 58 % respondentů), email se zavirovanou přílohou (55 %), a podvržený falešný formulář na webu, snažící se vylákat citlivé údaje (31 procent).

Za pozornost stojí, že zatímco phishingu a podvrženým falešným formulářům na webu se studenti brání úspěšně (za oběť těmto podvodům padlo pouze 6 % resp. tři procenta respondentů), zavirované emaily jsou nebezpečnější. Plných 12 % účastníků průzkumu uvedlo, že se stali obětí útoku tohoto typu.

Celkem 150 respondentů se podělilo o své další zkušenosti s internetovými hrozbami. Nejčastěji uváděným útokem byla kyberšikana; za pozornost stojí, že všech 28 respondentů, kteří zkušenost s kyberšikanou zmínili, byly ženy.

Graf: Zkušenosti s jednotlivými typy internetových hrozeb (N = 997)
Graf1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejnebezpečnějšími internetovými hrozbami jsou podle studentů útoky na elektronické bankovnictví; za „velký problém“ je označilo 88 % respondentů. Na druhém místě se podle tohoto hodnocení umístily shodně „Neoprávněný přístup k emailovému účtu“ a „Vydírání spojené s hrozbou zveřejnění citlivých souborů (lechtivé foto apod.)“; v obou případech jde o velký problém pro 69 % respondentů. Co se týče hrozby vydírání skrz lechtivé snímky apod., za pozornost stojí, že tato hrozba je pro obě pohlaví stejně významná.

Graf: Významnost, připisovaná jednotlivým typům hrozeb (N = 997)
Graf2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdaleka nejčastější ochranou před počítačovými hrozbami je antivirový software. Jeho používání deklaruje 92 % studentů i studentek. Valná většina respondentů (70 % studentů a 69 % studentek) se vyhýbá aktivitám, které považují za rizikové. U dalších způsobů ochrany jsou však mezi oběma pohlavími rozdíly; u zálohování, používání správce hesel i šifrování přitom platí, že studenti je využívají ve větší míře než studentky. Největší rozdíly jsou v přístupu k šifrování: podíl respondentů-studentů, kteří používají šifrování, je oproti studentkám víc než trojnásobný.

Graf: Děláte nějaká opatření proti počítačovým hrozbám? (N=997)
Graf3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průzkum – protože šlo o internetové dotazování – nevypovídá o tom, jak velká část studentů nepoužívá internet. Ale ti, kdo se průzkumu zúčastnili, používají internet opravdu intenzivně. „Skoro pořád“ je na internetu 57 % respondentů a 38 % je jich na internetu „Několikrát denně“. V součtu to znamená, že alespoň několikrát denně je na internetu přes 96 procent účastníků průzkumu.

Graf: Jak často používáte internet? (N=997)
Graf4

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]