Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Otvírací doba

Po- Pá / 8:00 – 17:00

Faq
  • Čeština
  • Angličtina

Volební speciál (2. část)

V minulém článku jsme se ptali politických stran, čím oslovují ve svém programu studenty. Nyní se ve druhé části volebního speciálu zaměřujeme na samotný volební program politických stran a na jejich priority.

2) Co je vaše hlavní programová priorita?

Česká strana národně sociální (ČSNS): Programová priorita ČSNS je česká nezávislost a neutralita. Prosazujeme vystoupení z EU a NATO a zasazujeme se o kontrolu neziskových organizací, které jsou financovány ze zahraničí. Neziskové organizace, které se účastní nebo vstupují do politických rozhodnutí rozežírají demokracii. Proto chceme (po vzoru USA Foreign Agents Registration Act (FARA), zákon číslo 22 U.S.C.), aby takové neziskové organizace byly označovány jako „cizí agent“.

Česká pirátská strana (Piráti): Hlavní priority máme 4: Kontrola moci a mocných, zjednodušení státu prostřednictvím technologií, ochrana občanů před šikanou a obrana svobody.

Dělnická strana (DS): Jeden z hlavních problémů současnosti je imigrace. DSSS dlouhodobě proti tomuto zásadnímu problému bojuje, protože ochrana našeho národa a našich tradic je pro nás nejdůležitější. Nikdy nedovolíme islamizaci a zaplavení České republiky imigranty. Současná politika vládních stran je synonymem pro rozkrádání a korupci, proto je nutné prosadit radikální změnu, která musí obsahovat i politický systém a redukci financí státních peněz pro politické strany. Politika musí být službou státu, a nikoliv prostředkem ke snadnému zbohatnutí. Dnes „díky“ současnému systému platí, že ten, kdo krade, podvádí a zneužívá sociálních dávek a podpory, je na tom lépe než ti, kdo chodí poctivě do práce, a to ještě často za velmi nízký plat. Proto prosadíme sociálně spravedlivý systém a nastavíme ho přesně opačně – výhody a lepší podmínky jen pro ty, kteří žijí poctivě, nekradou a pracují. Uvědomujeme si důležitost ochrany přírody. Každý, kdo miluje svůj národ, svoji zem, musí také chránit životní prostředí, a z tohoto důvodu budeme prosazovat zákony, které pomohou naši krásnou krajinu a rozmanitost fauny i flóry zachovat neporušenou i pro naše potomky. Byznys nesmí zvítězit nad čistou přírodou.

Občané 2011: Neutralita ČR, permanentní ochrana státních hranic, nepodléhat tlaku EU a EK, případně referendum o výstupu z EU, zlepšit vymahatelnost práva, konec šedé ekonomiky apod.

Občanská demokratická aliance (ODA): Hlavní programovou prioritou je podpora podnikání. A to nejen podpora velkých a zavedených firem, ale také podpora a rozvoj podnikání pro mladé, začínající majitele firem anebo samostatně výdělečných osob.

Občanská demokratická strana (ODS): Pro nás je důležité, aby naši občané také něco měli z ekonomického růstu, kterému se ČR v současné době těší. Aby měli lidé vyšší mzdy, abychom měli nízké daně, jednoduchý a stabilní daňový systém, aby nás stát nedusil byrokracií, nebral nám naši svobodu, nechal nás volně dýchat, žít a pracovat.

Radostné Česko: Prioritou strany radostné Česko v oblasti školství je především zkvalitnění výuky, důraz na praktické uplatnění znalostí a podpora vědy a výzkumu na úrovni státu.

Realisté (Real): Bezpečná a prosperující Česká republika, kde se lidem vyplatí žít, pracovat, podnikat a vychovávat své děti.

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka (SPR-RSČ): Naší hlavní prioritou je a vždy byl prospěch národa a vlasti na prvním místě. A to lze zajistit jenom vytrvalostí v názorech a pojetím politiky, jako služby národu. Faktem je, že se staronová vládnoucí garnitura již úplně odtrhla od národa a slouží jenom sama sobě. Kterého politika mohou lidé potkat s výjimkou předvolebních kampaní. Suverénní národní stát, spolupracující s ostatními národy na základě rovnoprávnosti.

Starostové a nezávislí (STAN): Stát má sloužit, ne překážet. Naší prioritou je reforma veřejné správy s dálkovým přístupem pro každého občana. Také chceme zjednodušit byrokracii a komunikaci mezi úřady a více podporovat malé a střední zemědělce i jiné podnikatele.

Strana Práv Občanů (SPO):
Prosazujeme:
-právo občana na svoji zemi
-právo občana na slušné žití, jak v produktivním věku, tak i ve stáří
-právo občana na přímou demokracii, přímou volbu starostů, primátorů a hejtmanů
-právo na pravdivé informace, jsme pro zrušení poplatků České televizi
Bojujeme proti:
-vyvádění zisků zahraničních firem z naší země, až 350 miliard Kč ročně
-diktátu Evropské unie, řešením je lidové referendum o setrvání v EU
-umísťování nelegálních migrantů v naší zemi

Strana svobodných občanů (Svobodní): Svobodní říkají: Můžeme být svobodnou zemí, můžeme zachovat korunu, můžeme zůstat bezpečnou zemí bez kvót, můžeme méně úřadovat.

Strana zelených (SZ): Vzdělání pro nás není zboží nebo pouze individuální investice, ze vzdělání každého jednotlivce výrazně profituje celá společnost, vzdělání přispívá k sociální soudržnosti a sociálnímu smíru. Chceme proto zachovat, resp. posílit jeho dostupnost, aby vzdělání nereprodukovalo sociální nerovnosti, ale působilo proti nim. Obecně je pro nás prioritou co nejdelší společné vzdělávání na veřejných školách.

TOP09: Chceme, aby škola svým žákům a studentům dávala víc, než že je pouze naučila si pamatovat složité vzorce a poučky. Vzdělávání nemá být omezeno na prostou přípravu ke konkrétnímu a úzce zaměřenému současnému povolání. Chceme, aby školy opouštěly osobnosti, které si budou umět poradit, jsou tvůrčí a nemají důvod bát se životních výzev, protože je na ně škola dobře připravila. Proto je nutná reforma školství, které dnes většinou brání tvůrčímu rozvoji žáka a zbytečně lpí na memorování. Zajistíme, aby škola své studeny a žáky rozvíjela také jako občany v demokratické zemi. Vytvoříme propracovaný systém celoživotního vzdělávání, poskytující možnost jak rekvalifikace, tak doplnění vzdělání v dospělosti. Zajistíme, aby regionálního školství dostalo o 30 miliard korun navíc.

Prostor pro poskytnutí odpovědí na anketní otázky tohoto speciálu byl nabídnut všem stranám kandidujícím do Poslanecké sněmovny PČR 2017 dle Zákona č. 247/1955 Sb. Zveřejněny byly pouze příspěvky stran, které nám dodaly podklady ve stanoveném a předem oznámeném termínu. Všechny strany zároveň dostaly prostor pro uveřejnění zpoplatněné inzerce. Uveřejněna byla řádně objednaná a zpracovaná inzerce. Strany jsou řazeny abecedně. Odpovědi vyjadřují názory jednotlivých stran, nikoliv vydavatele tohoto speciálu. Účelem vydání tohoto speciálu je poskytnutí informací o postoji jednotlivých politických stran k otázkám týkajících se studentů.

Související články