Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Otvírací doba

Po- Pá / 8:00 – 17:00

Faq
  • Čeština
  • Angličtina

Volební speciál (1. část)

Téměř na den přesně po čtyřech letech se opět uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Bylo příjemnou změnou, že poslední vláda dovládla až do konce, když poslední volby v roce 2013 byly volbami předčasnými. O budoucnosti České republiky, jak to zde bude vypadat, o jakých možných zákonech se bude diskutovat, které budou nakonec přijaty a jak to ovlivní občany ČR, můžete rozhodnout i vy. A to konkrétně ve dnech 20.10. a 21.10. 2017 (v sobotu pouze do 14:00).

Voleb se může jako volič zúčastnit každý člověk starší 18 let, který je zároveň způsobilý k právním úkonům. Pokud jste se narodili 21. října 1999 a dříve, letošní volby do Poslanecké sněmovny ČR jsou pro vás aktuální. Vybírat můžete z celkově 31 politických uskupení a více než 7500 kandidátů. Abyste měli částečně ulehčenou práci při vašem rozhodování, provedli jsme u jednotlivých politických uskupení, které měly zájem, průzkum. Ten se skládal ze tří otázek týkající se studentů a jejich budoucnosti. Politické strany jsou u každé otázky řazeny abecedně.

1) Čím ve vašem programu oslovujete studenty?

Česká strana národně sociální (ČSNS): Prosazujeme bezplatné školství a chceme zavést vojenské školení v době studia na SŠ, které by bylo zakončeno půlročním vojenským výcvikem pro všechny. Při něm bude možné získat zbrojní nebo řidičský průkaz. Chceme zrušit/nedovolit zřizovat církevní školy.

Česká pirátská strana (Piráti): Myslím, že studenty oslovujeme především tím, že rozumíme jejich světu. Většině našich lídrů je pod 40 let a některým dokonce pod 30. Co se programu týče, dáváme lidem perspektivu, že Česká republika se dostane na špici v oblasti digitalizace, kde současná vláda naprosto selhala. Věřím, že studenti pozitivně vnímají i náš důraz na dostupnost vzdělání, kvůli kterému odmítáme školné a kvalitní program pro životní prostředí.

Dělnická strana (DS): Vytvořením výhodných podmínek pro studium sociálně slabších studentů. Vzdělanost národa je obrazem jeho kvalit a zároveň jeho budoucností. České školství musí vychovávat k vlastenectví a úctě k národním tradicím a kulturním hodnotám. Základním pilířem školství musí být školy státní, hrazené z veřejného rozpočtu. Soukromé školy jsou hrazeny pouze ze zdrojů jejich zřizovatelů. Ve školách základního typu je zapotřebí postupně odbourávat systém liberální výchovy a žáky naopak vést k úctě k autoritě, sebeovládání a kamarádství. Vzdělávací systém musí v lidech probouzet to nejlepší, tedy kromě produktivních schopností i morální kvality. Odmítáme nazývat vzděláním a dotovat pouhou indoktrinaci k multikulturalizmu, opakování nesmyslů gender studies nebo pouze nenáročné „ukecané“ obory, jejichž jediným cílem je dát vysokoškolský diplom.

Občané 2011: Hlavně tím, aby si uvědomili, že jedině v prostředí bez kolapsů EU, potažmo vlády a politiků, lze realizovat jakoukoli smysluplnou činnost. Musí být ale ČR bezpečná, musíme mít dokonalou ochranu stát. hranic před možnou vlnou nelegálních migrantů. To by narušilo chod ČR ve všech oblastech a nebyly by finanční prostředky téměř na nic.

Občanská demokratická aliance (ODA): Náš program je mimo jiné v jedné ze svých priorit zaměřený na systém vzdělávání, kdy říkáme, že chceme, aby se v mladých lidech studiem rozvíjel jejich talent a aby škola nebyla místem pro „biflování“. Zároveň v našem programu cílíme na oblasti bydlení, na kvalitu života, což by pro mladé lidi mělo být důležité při jejich rozhodování o jejich budoucnosti.

Občanská demokratická strana (ODS): ODS je strana, která dlouhodobě hájí zájmy těch studentů, kteří chtějí svobodně rozhodovat o svém životě, chtějí studovat dobré školy, chtějí být úspěšní ve svém povolání, věří si a chtějí, aby se znalosti, aktivita a práce vyplácely.

Radostné Česko: Studenti by měli být prioritou každého státu. Strana Radostné Česko má (i v porovnání např. s Piráty) nejmladší kandidáty, jsou mezi nimi mimo jiné i studenti či učitelé z vysokých škol. Víme, kde jsou skutečné problémy. Školství chybí (na všech úrovních) nezbytné sepětí s praxí. Pro studenty je obtížné po dokončení studia najít adekvátní uplatnění na trhu práce, a to se musí změnit. Studenti jsou elitou národa, a ne levnou pracovní silou.

Realisté (Real): Pro středoškolské studenty máme v programu povinnost skládat souběžně s maturitou mezinárodně uznávanou zkoušku IELTS. Náklady se zkouškou spojené bude hradit stát. Mezinárodně uznávanou zkoušku mohou studenti využít při ucházení se o zaměstnání nebo při přijímacím řízení na vysokou školu, a to i v cizině. To, že si žák ze střední školy odnese vedle maturity i mezinárodně uznávanou zkoušku z angličtiny je pro něj tedy velká výhoda.

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka (SPR-RSČ): Jelikož je náš program prověřen v podstatě již druhou generací, nemusíme se opírat o nějaké domněnky, je to prostě zkušenost. Nabízíme opravdové řešení problémů, žádné plané řečnění. Když řekneme, že výrazně snížíme státní byrokracii, uděláme to a nebudeme o tom jenom mluvit. Když slíbíme bezplatné školství, tak to tak bude. To je aspekt, kterým oslovujeme mladé již od roku 1990. Zásadovostí a plněním slibů.

Starostové a nezávislí (STAN): Praxe je pro studenty nezbytná, proto posílíme vztahy mezi školami a firmami. Pro pohodlí všech zdigitalizujeme veřejnou správu, zpřístupníme zdarma internet, zjednodušíme byrokracii a komunikaci mezi úřady.

Strana Práv Občanů (SPO): Na úrovni vysokoškolského vzdělávání: Prohlubovat propojení vysokoškolské výuky se státními i komerčními podniky pro potřeby vzdělávání i modernizace výuky. Zamítnout snahy rušit přijímací řízení a zavádět školné na veřejnoprávních vysokých školách. Navrhnout systém penalizačních poplatků u málo úspěšných studentů včetně opakování zkoušek, ročníku, nebo prodlužování doby studia. Navrhnout motivační stipendijní systém, který umožní cíleně vychovávat potřebné a chybějící profese, zejména lékaře, učitele, techniky. Podmínkou musí být povinnost odpracovat určitý počet let v ČR a v případě odchodu do zahraničí povinnost splatit vložené náklady i s penále. Zvážit po vzoru některých zemí EU systém státních umístěnek do potřebných lokalit, s případnou finanční podporou (bydlení, doprava, odlučné atd.).

Strana svobodných občanů (Svobodní): Svobodní prosazují svobodu občana bez ohledu na to, jestli je student, nebo není. Koneckonců, současní studenti stráví většinu svého života jako nestudenti. Takže studenty stejně jako všechny ostatní oslovujeme s programem nízkých daní místo přebujelých dotací a svobodného života místo všudypřítomných regulací.

Strana zelených (SZ): Zelení trvají na tom, aby vzdělání bylo dostupné všem bez ohledu na jejich majetkové poměry nebo zázemí. Odmítají proto školné, zápisné či jakékoliv zpoplatnění standardní doby studia. Uvědomujeme si, že studium na vysoké škole je finančně náročné už dnes, kdy většina studujících musí současně s ním pracovat. Vedle stávajících sociálních stipendií proto budeme také uvažovat o bezúročných státních půjčkách na životní náklady spojené se studiem.

TOP09: Mladí lidé potřebují hlavně jistou budoucnost. Aby mohli bez problémů studovat, cestovat a potom třeba založit rodinu. Právě proto nejsme v TOP 09 populisté. Nerozdáváme zbytečné předvolební dárky, nezadlužujeme zemi. Věříme, že jedině tak čeká mladé lidi spokojená budoucnost. Zajistíme, aby absolventi nemuseli utíkat „za lepším“ do zahraničí a aby jim stát nepřekážel, když se třeba rozhodnou podnikat. Aby to šlo bez zbytečné byrokracie a obíhání úřadů. Česká republika se bez mladých vzdělaných lidí neobejde, a proto jim chceme zajistit nejlepší podmínky pro jejich rozvoj. Chceme, aby státní správa vstoupila do 21. století a byla více digitalizovaná. Neuhneme před nutnou reformou školství a budeme podporovat začínající podnikatele. Prosadíme taky, aby se všem snížily odvody státu a každému tak zůstalo více peněz z jeho výplaty.

Prostor pro poskytnutí odpovědí na anketní otázky tohoto speciálů byl nabídnut všem stranám kandidujícím do Poslanecké sněmovny PČR 2017 dle Zákona č. 247/1955 Sb. Zveřejněny byly pouze příspěvky stran, které nám dodaly podklady ve stanoveném a předem oznámeném termínu. Všechny strany zároveň dostaly prostor pro uveřejnění zpoplatněné inzerce. Uveřejněna byla řádně objednaná a zpracovaná inzerce. Strany jsou řazeny abecedně. Odpovědi vyjadřují názory jednotlivých stran, nikoliv vydavatele tohoto speciálu. Účelem vydání tohoto speciálu je poskytnutí informací o postoji jednotlivých politických stran k otázkám týkajících se studentů.

Související články