fbpx
Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Otvírací doba

Po- Pá / 8:00 – 17:00

Faq

Úrazové připojištění na sporty

 • Tarify
 • Územní platnost Celý svět
 • Platnost pojištění Platnost pojištění je shodná s platností karty (max. 16 měsíců od 1.9. do 31.12. následujícího roku, u karet IYTC po dobu platnosti karty) a umožňuje neomezený počet krátkodobých cest v ČR. Počátek pojištění může být sjednán s vydáním karty nebo později, pojištění končí s koncem platnosti karty.
 • Odpovědnost za škodu Vztahuje se na krytí škod na majetku i na újmu na zdraví způsobených třetí osobě při běžných rekreačních činnostech. Spoluúčast pojištěného je ve výši 5 000 Kč.
 • Smrt úrazem Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí se mu z pojistné částky tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah jeho tělesného poškození.
 • Trvalé následky úrazem Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí se mu z pojistné částky tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah jeho tělesného poškození.
 • Nemocniční odškodné Nemocniční odškodné se vyplácí za každý den (max. 30 dní) hospitalizace pojištěného v nemocnici v důsledku léčení úrazu nebo nemoci.
 • Sporty NPředmětem pojištění jsou škody na zdraví nebo věci třetí osoby, které vznikly v přímé a bezprostřední souvislosti s jízdou pojištěného na kole nebo na lyžích či snowboardu na vyznačených sjezdovkách a trasách.
 • Celkem

Základní pojištění

T

 • Česká republika
 • Dle typu průkazu*
 • 100 000 Kč
 • 25 000 Kč
 • 50 000 Kč
 • 250 Kč/den
 • ?

Pojištění vhodné na odpočinek i aktivní dovolenou v ČR.

Základní podmínky:

Jízda na kole, lyže a snowboard (podrobné podmínky ve VPP a Smluvní ujednání)

U pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby v rámci tarifu T se sjednává spoluúčast pojištěného ve výši 5 000 Kč.

 • Pouze pro držitele průkazů ISIC, ITIC, ALIVE a IYTC.
 • Platnost pojištění dle typu průkazu. Platí pouze na území České republiky.
 • Pro občany ČR a SR nebo cizince po doložení platného zdravotního pojištění.
 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat přes FB ISICPOINT, e-mail: info@isic.cz nebo tel.: +420 226 222 333

Xiaomi
Xiaomi

Copyright ©2020 ISIC.cz • GTS ALIVE, s.r.o.