226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Univerzita Pardubice podporuje nadané studenty!

Zájemci o vysokoškolské studium mají poslední šanci podat přihlášku! Na některé fakulty Univerzity Pardubice zbývá již jen několik dní! Na podporu nadaných studentů připravila Univerzita Pardubice mimořádná stipendia. 200 nejlepších uchazečů o bakalářské studium získá mimořádně jednorázové stipendium 5 000,- Kč.

ocenění studenti budou vybráni podle splněných podmínek přijímacího řízení a pravidel dané fakulty, na jejíž bakalářský studijní program/obor se uchazeč hlásí; podmínky se vztahují na uchazeče o bakalářské studium v rámci všech kol přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013; vyhodnocení a pořadí oceněných studentů bude stanoveno po ukončení celého přijímacího řízení na začátku října 2012; stipendium bude vyplaceno jednorázově studentovi 1. ročníku bakalářského studijního programu, který zahájí své první studium na některé ze sedmi fakult Univerzity Pardubice a úspěšně ukončí 1. semestr studia podle Studijního a zkušebního řádu UPa. Bližší informace získají zájemci na webových stránkách univerzity a jejích fakult – www.uni-pardubice.cz nebo přímo na studijním oddělení fakulty, kam se uchazeč hlásí, případně u proděkana/proděkanky pro studium. Termíny pro přijímání přihlášek do bakalářských studijních programů/oborů na fakulty Univerzity Pardubice pro akademický rok 2012/2013: Fakulta ekonomicko-správní – 28. února Fakulta filozofická – 29. února Fakulta zdravotnických studií – 29. února Dopravní fakulta Jana Pernera – 15. března Fakulta chemicko-technologická – 31. března Fakulta elektrotechniky a informatiky – 31. března Fakulta restaurování – 18. května webové stránky Univerzity Pardubice http://www.uni-pardubice.cz – rubrika pro uchazeče o studiumstudijní oddělení jednotlivých fakult – přes tel. ústřednu 466 036 111 – je možné volat též zdarma přes www.zlatestranky.cz a profil Univerzity Pardubice

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]