226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Trainee program ČEZ Potentials

Skupina ČEZ, letos již po osmé, nabídne talentovaným absolventům vysokých škol účast ve svém ročním rozvojovém trainee programu. Ten si klade za cíl podpořit a rozvíjet potenciál jeho účastníků a připravit je tak na samostatnou pracovní dráhu ve Skupině. Trainees jsou zařazeni ihned po nástupu do programu na konkrétní pracovní místa. Mají tak možnost spolupracovat s kolegy na zajímavých projektech a plnit individuální pracovní úkoly.

Co je program ČEZ Potentials? Každému účastníkovi je přidělen odborný garant, který pečuje o jeho profesní rozvoj a je mu poskytnuta zpětná vazba k jeho výkonu. Konkrétní nabídka pracovních pozic je zveřejněna již v rámci výběrového řízení a případní zájemci o účast v programu si tak mohou vybrat oblast, která je nejvíce zajímá.Účastníkům je sestaven roční rozvojový plán, který obsahuje vzdělávací aktivity. Jde o tématicky zaměřené workshopy, koučink se zahraničním koučem, školení měkkých dovedností či exkurze ve  výrobních provozech, kde si v doprovodu zkušených odborníků doplňují své znalosti. V neposlední řadě jsou pro trainees organizována pravidelná setkání s představiteli TOP managementu, kteří se o jejich účast v programu aktivně zajímají.Po ukončení programu mají jeho účastníci možnost setrvat ve Skupině ČEZ, zpravidla v týmech, ve kterých jako trainees působili.Foto: ČEZ Potentials 2011/12Zleva: Ivan Nechvátal (MU Brno), Ondřej Škop (ČVUT v Praze), Tereza Bělecká (UP v Olomouci), Ondřej Krbec (ČVUT v Praze) a Jakub Zlocha (EU v Bratislave)Koho hledají?Talentované absolventy vysokých škol převážně technického zaměření. Uplatnění však najdou také ekonomové nebo právníci. Nezbytné předpoklady pro zařazení do výběrového řízení jsou – ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, maximálně dva roky praxe a angličtina slovem i písmem.Jak vybírají?Výše uvedená kritéria jsou ověřována ve vícekolovém výběrovém řízení, které tvoří on-line testová část, celodenní Assessment Centre a na závěr pohovor s manažerem útvaru, ve kterém bude účastník působit.V roce 2012 opět plánují do programu přijmout 5 účastníků. Zájemci mohou získat bližší informace na kariérních stránkách www.kdejinde.cz v sekci Studenti a pedagogové. Nabídka pracovních pozic bude zveřejněna na těchto stránkách v polovině května. Noví ČEZ Potentials budou přivítáni k 1. říjnu.

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]