226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Trainee program ČEZ Potentials

Skupina ČEZ, letos již po desáté, nabídne talentovaným absolventům vysokých škol účast ve svém ročním rozvojovém trainee programu. Ten si klade za cíl podpořit a rozvíjet potenciál jeho účastníků a připravit je tak na samostatnou pracovní dráhu ve Skupině.

Co je program ČEZ Potentials? Naše trainees zařazujeme ihned po nástupu do programu na konkrétní pracovní místa. Mají tak možnost spolupracovat s kolegy na zajímavých projektech a plnit individuální pracovní úkoly. Každému účastníkovi je přidělen odborný garant, který pečuje o jeho profesní rozvoj a poskytuje mu zpětnou vazbu k jeho výkonu. Konkrétní nabídku pracovních pozic zveřejňujeme již v rámci výběrového řízení a případní zájemci o účast v programu si tak mohou vybrat oblast, která je nejvíce zajímá. Účastníkům je sestaven roční rozvojový plán, který obsahuje vzdělávací aktivity. Jde o tématicky zaměřené workshopy, koučink se zahraničním koučem, školení měkkých dovedností či exkurze v našich výrobních provozech, kde si v doprovodu zkušených odborníků doplňují své znalosti. V neposlední řadě pro trainees organizujeme pravidelná setkání s představiteli TOP managementu, kteří se o jejich účast v programu aktivně zajímají. Po ukončení programu mají jeho účastníci možnost setrvat ve Skupině ČEZ, zpravidla v týmech, ve kterých jako trainees působili. Koho hledáme? Talentované absolventy vysokých škol převážně technického zaměření. Uplatnění u nás však najdou také ekonomové. Jak vybíráme? Kritéria na konkrétní pracovní pozice ověřujeme ve vícekolovém výběrovém řízení, které tvoří testová část, celodenní Assessment Centre a na závěr pohovor s manažerem útvaru, ve kterém bude účastník působit. Zájemci mohou získat bližší informace na našich kariérních stránkách www.kdejinde.cz v sekci Studenti a pedagogové. Aktuální nabídku pracovních pozic zveřejníme začátkem června. Nástupy do zaměstnání: 1.října. Účastníci letošního ročníku ČEZ Potentials

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]