226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Teorie i praxe – to je studium na VUT v Brně

Studium a praxe bývají často od sebe na hony vzdálené. Na Vysokém učení technickém v Brně ale mají studenti možnost se aktivně zapojovat do výzkumu a seznamovat se s praxí už během studia. Téměř na všech osmi fakultách VUT v Brně si mohou studenti vybrat některý z  projektů a aplikovat tak teoretické poznatky získané ve škole.

Příkladem jednoho z nejúspěšnějších a veřejnosti známějších projektů, na kterém se podílejí studenti hned několika fakult, je Formule Student, se kterou jezdí VUT v Brně na mezinárodní závody. Na jejím vývoji pracují především posluchači magisterského a doktorského studia Fakulty strojní, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulty informačních technologií.  V týmu jsou však vítáni i mladší studenti. „Do projektu zapojujeme i studenty bakalářských programů a zaučujeme je tak, že se účastní menších soutěží, kde se mohou seznámit s prostředím a fungováním závodů,“ vysvětluje inženýr Pavel Ramík z Fakulty strojního inženýrství.Na ryze technických projektech se však mohou podílet také studenti netechnických oborů, jako je tomu například u zmiňované formule. Projektům je totiž potřeba vytvořit a realizovat určitý business plán a postarat se o marketingovou stránku. Takových úkolů se dokážou zhostit například studenti Fakulty podnikatelské. VUT v Brně tedy klade důraz nejen na teoretické poznatky, které posluchačům předávají přednášející ve škole, ale také na seznámení s praxí už během studia a snadné uplatnění po jeho absolvování.Studentům se zájmem o technické obory umožňuje VUT ve spolupráci s průmyslovými partnery dostat se k vysoce pokročilým technologiím poslední doby a stát se v budoucnu špičkovými odborníky. A to především díky spolupráci s firmami, jako je Škoda Auto, Zetor, Metrostav, Bosch Diesel, s.r.o., ABB, IBM nebo Honeywell. Mnoho studentů si díky tomu zajistí práci již před absolutoriem. Podle posledního absolventského výzkumu VUT  v Brně je to téměř polovina z nich.

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]