226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Studentskefinance.cz: Práce a studium – jde to dohromady?

Málokdo se narodil v tak šťastné rodině, aby během celého studia nemusel shánět práci a jen několik studentů získá stipendium, které je zbaví nejpalčivějších problémů spojených s živobytím. Těm ostatním zbývají sociální dávky, na které se, narozdíl od vlastních schopností, nelze spoléhat.

Ať už studujete veřejnou univerzitu nebo soukromou vysokou školu, životní náklady jsou – kromě přímého školného v druhém případě – stejné. Je potřeba zaplatit střechu nad hlavou, spotřebu energií, jídlo a další nutné potřeby jako jsou školní potřeby, telefon, internet či počítač. Je vhodnější tuto situaci řešit prací než si půjčovat – otázkou totiž je, kdy budete moci dluhy splatit a zda je vhodné se do budoucnosti zatěžovat dluhem, zejména pokud byste raději podnikali než byli zaměstnaní. Pracovat v oboru Ideální stav, kterého ale všichni studenti nedosáhnou. Práce v oboru umožňuje získat zkušenosti, které vám nedá ani sebelepší laboratoř, teorii si ověříte ve skutečné praxi a navíc získáte kontakty, které jsou k nezaplacení. Velká část studentů, která je v některých firmách na stáži, zůstává pracovat na částečný úvazek a po skončení studia plynule přejde na úvazek celý. Pokud takovou práci získat chcete, stačí se porozhlédnout ve škole, zapátrat na internetu, vyptat se vyučujících. Firmy samotné mají o vysokoškoláky zájem, zejména jedná-li se o technické obory. Vychovají si totiž budoucího pracovníka za poměrně nízké investice. Brigády a krátkodobé práce mimo obor Tento způsob práce je rychlým řešením akutní finanční krize nebo způsobem, jak si vydělat na nový počítač, jelikož starý prácě dosloužil. Nebezpečí tohoto typu práce, zejména pokud je hlavním zdrojem příjmů, spočívá v rozmělnění pozornosti a zanedbávání studia. S pomocí technik timemanagementu však lze obojí úspěšně překonat. Více o timemanagementu se můžete dočíst v seriálu článků Timemanagement ve studentském vydání. Studium a živnost Velká část studentů volí založení živnostenského listu a práci jako externisty na fakturu z toho důvodu, že během studia jsou zproštěni části zákonných plateb – podnikání je považováno za „vedlejší“ výdělečnou činnost, tou hlavní je studium. Stát tak platí sociální a zdravotní pojištění do 26 let studenta nebo do ukončení studia. To je výrazná pomoc, jelikož jako živnostník musíte platit pojistné a sociální odvody i tehdy, když nic nevyděláváte. V podobné situaci se můžete ocitnout i v moment, kdy jste při studiu zaměstnaní a navíc si zřídíte živnostenský list. Zaměstnavatel má jisté úlevy na dani, vy nemusíte platit zdravotní ani sociální pojištění a navíc můžete podnikat na vlastní pěst – do míry, jakou vám umožňuje volný čas a smlouva, kterou máte uzavřenou se zaměstnavatelem. Bílá kniha terciárního vzdělávání Dokument, který byl sestaven na úrovni Evropské unie s požehnáním Bruselu obsahuje několik důležitých prinsipů, které by měly usnadnit práci při studiu. Podle MŠMT se v příštích letech bude v České republice jednat o také návrhy finanční pomoci vysokoškolákům, a to v následující podobě: Výdělek studenta osvobozený od daně a pojištění, do výše zhruba 5 tisíc měsíčně. Studentská půjčka s odloženou dobou splatnosti, která by měla mít dvě části. Z jedné bude hrazeno školné a z druhé, která by byla odvozena od životního minima, pak životní náklady. Příspěvek na bydlení. Sociální stipendium. Základní studijní grant. Dalšími změnami je posunutí věkové hranice až na 30 let místo současných 26 let či zavedení školeného s možností odložení splácení. Jak skloubit práci a stuidum v každodenním životě? Nejdůležitější je stanovit si priority. Je pro vás důležitější práce nebo studium? Na základě tohoto rozdělení se pak rozhodněte, co budete dělat nejdříve a jak si rozvrhnete školu i práci. Hodně vám může pomoci timemanagement, o kterém jsme psali. Podstatnou složkou života, který rozdělujete mezi studium a práci je odpočinek, bez kterého nebudete schopni složit zkoušky na úrovni ani podávat odpovídající výkony v práci.  

Související články

Copyright ©2018 ISIC.cz • GTS ALIVE, s.r.o.
[reklama_left]
[reklama_right]