226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Studenti Gymnázia Třeboň převzali odměny UNESCO

Na poslední únorový den bude ráda vzpomínat pětice studentů třeboňského gymnázia. Díky své účastí na projektech UNESCO, jichž se jejich škola účastní, získali hodnotné odměny v podobě outdoorové výbavy a anglické literatury od Bohemian Ventures.

Gymnázium Třeboň je jednou z prvních členských škol sítě UNESCO ASPnet v České republice, má proto s tímto mezinárodním projektem dlouholeté zkušenosti. „Naše škola je členem UNESCO ASPnet  již od roku 1995, kdy se konalo první setkání členských škol právě tady v Třeboni. Členstvím nazujeme na tradici, která tady v Třeboni určitě je, ať už z hlediska vzdělanosti a kultury, tak z toho hlediska, že Třeboň nabízí spoustu možností, jak rozvinout aktivity spojené s historií, s kulturou, ale i s vědou a moderní technikou. Snažíme se realizovat nejrůznější projekty, ať už vlastní, nebo ve spolupráci s mnohými institucemi, což nám umožňuje použít tento region k vysvětlování a přibližování širších souvislostí.Ty se mohou týkat například naší rybniční soustavy; řada projektů, které zde probíhaly, se týkaly vodohospodářství, biologie, nebo jsou to i projekty historické, vážící se například k posledním Rožmberkům, ke Schwarzenbergskému rodu, nebo i k některým komplexním tématům, která právě studujeme, jako je holocaust“, říká Václav Pražák učitel a koordinátor UNESCO ASPnet na třeboňském gymnáziu. A jak se daří studenty do takových projektů zapojovat? Není to až tak složité, kromě toho, že se studenti při účasti na projektech mnoho naučí, mají možnost za dobře odvedenou práci získat zajímavé odměny. „Nejaktuálnějším úspěchem je účast Lucie Beránkové v projektu Euroschola, který znamenal pro její třídu cestu do Štrasburku. Kromě toho zde pořádáme dějepisné semináře, které jsou koncipovány i jako aktivity otevřené veřejnosti. V nich vystupují jak vyučující, tak i externí odborníci, v případě zájmu i žáci samotní, pokud jsou schopni se postavit nějakému tématu a přednést ho s dostatečnou erudicí, aby ho dokázali prezentovat. Semináře mají relativně vysokou návštěvnost, chodí sem hodně lidé z místních třeboňských lázní. Považujeme za velmi důležitý jejich přesah, aby věci nezůstávaly za zavřenými dveřmi; snažíme se tedy maximálně otevírat školu i veřejnosti“, dodává Václav Pražák. Odměny byly předány následujícím studentům Gymnázia Třeboň: Michaela Zahradníková, 4. ročník – za postup do národního kola konverzační soutěže v NJ Karin Večeřová, kvinta – za postup do národního kola konverzační soutěže v AJ Daniel Řezníček, 4. ročník – za řízení prací na několika filmových projektech (významné ocenění na národní úrovni za film o Františku Hrubínovi) Veronika Řepová, oktáva – za úspěchy ve vědecké činnosti v biologii (v  rámci projektu Otevřená věda zařazena mezi nejlepších pět v republice) Lucie Beránková, oktáva – za iniciativu v projektu Euroschola (Pošli svoji třídu do Evropského parlamentu) díky níž její třída navštívila EP ve Štrasburku.

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]