226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Student Filozofické fakulty vítězem HISTORIE 2010

Student katedry historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Bc. Antonín Kadlec obsadil první místo v prestižní celostátní soutěži. Stal se tak prvním studentem, který dosáhl takového úspěchu nejen  v historii naší filozofické fakulty, ale v historii existence zdejšího vysokého školství vůbec.

Student prvního ročníku navazujícího magisterského studia jednooborového oboru historie Bc. Antonín Kadlec zvítězil se svým příspěvkem: Homo bellicus. Ochrana bojovníka v iluminovaných rukopisech doby vlády Václava IV. v prestižní soutěži na celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2010. Soutěž se konala v Olomouci ve dnech 31. 3.-1. 4. 2011.Spolu s Antonínem se soutěže zúčastnila také studentka stejného oboru i ročníku Bc. Ivana Kočová, která se se svým příspěvkem: Symbolický rozměr oděvu. Česká vrcholně gotická móda ve světle Bible Václava IV umístila v první jedenáctce účastníků. Soutěžní práce Antonína Kadlece se opírá o rukopisnou malbu vznikající v okruhu dvora Václava IV. a další domácí výzdobou hodnotné iluminované rukopisy církevní i dvorské provenience. Studie se vyjadřuje ke konstrukci různých typů tehdejšího ochranného oděvu, jako např. zbroji prošívané, kroužkové, plátové apod., a věnuje pozornost také kombinování různých typů ochrany bojovníka. Student staví práci na osmnácti různých rukopisech té doby, přičemž Bible Václava IV. je co do počtu iluminací nejrozsáhlejší. Na závěr dochází Antonín Kadlec k hypotéze či předpokladu, že domácí vojenská kultura té doby mírně zaostávala za západní Evropou.  Soutěž celostátní studentská vědecká konference – Historie 2010 pořádá každým rokem jiná vysoká škola. V loňském roce ji hostila naše univerzita, letos to byla Katedra  historie  Filozofické  fakulty  Univerzity  Palackého. Je vypsána  pro studenty historických ústavů či kateder vysokých škol České republiky a mohou být do ní přihlášeny dosud nepublikované původní studentské vědecké práce, kterými mohou být části dosud neobhajovaných diplomových či obhájených bakalářských prací. Harmonogram a podrobné informace včetně anotace článků si můžete prohlédnout na stránkách konference Historie.

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]