226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

SOUTĚŽ: Rychlé čtení s Rozečti se

Rychlé čtení (angl. Speed reading) je pokročilá čtenářská technika, která umožňuje zpracování textu 2-3 násobnou rychlostí oproti průměru při zachování běžné míry porozumění a zapamatování textu (asi 80 %). Rychlí čtenáři ušetří průměrně 20 hodin měsíčně.

Metody výuky rychlého čtení jsou osvědčeny již od roku 1925, avšak dosud se tato dovednost vyučovala pouze pomocí knih či osobních kurzů. Aplikace Rozečti se nově umožňuje absolvování efektivní interaktivní formy výuky. Odborným garantem je Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., bývalý ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví, FF UK.

Využití této dovednosti je velmi široké při studiu i při práci. Absolventi získají celoživotní schopnost zpracovávat texty 2x efektivněji a stráví tak méně času čtením dokumentů, odborných publikací, emailů a dalších textů.
Rozecti se 2

Výuka zabere v průměru okolo 20 hodin čistého času (s další možností procvičování) při ideálním rozložení cvičení do 20 dní a reálně dochází ke zlepšení efektivity čtení absolventa o více než 150 %.

I ve světě je dovednost rychlého čtení na vzestupu, o čemž svědčí především vzrůstající zájem v západních zemích. V roce 2009 se v Holandsku a Belgii staly kurzy rychlého čtení nejvyhledávanější formou vzdělávání zaměstnanců.

Jedním ze základních předpokladů pro výuku rychlého čtení je, aby s vyšší rychlostí neklesala výtěžnost informací, respektive neklesalo zapamatování čteného. Že k tomu s Rozečti se nedochází, víme na základě měření výsledků zapamatování u testů před začátkem výuky a po absolvování (tedy následně na testech s požadavkem na násobně vyšší rychlost čtení).

Zatímco průměr úspěšnosti odpovědí na otázky u počátečních testů všech uživatelů napříč aplikací je zhruba 83 %, tak průměrná úspěšnost odpovědí při násobně vyšších rychlostech čtení v lekci 11 a vyšší je zhruba 81 %. Konkrétní průměrné rychlosti čtení pro tato měření jsou zhruba 214 slov za minutu na počátku výuky, respektive zhruba 583 slov za minutu v druhém případě.

Díky stálosti výsledků (3 roky měření) a neměnnému trendu, jsou tyto zcela reprezentativní. Více na www.rozectise.cz.

Soutěžte o 30 dárkových poukazů od Rozečti se, probíhá do 5.5.2015. Vyhrává každý 20. v pořadí se správnou odpovědí, počet výher je omezen.

Soutěž byla ukončena. Gratulujeme výhercům: Petr Müller, Barbora Rybová, Klára Zachrdlová, Pavlína Haufová, Petr Nouza, Martin Lietavský, Marek Bečica, Lucia Bariaková, Tereza Fialová, Lucie Čajkovičová, Jan Schejok, Barbora Holíková, Josef Novák, Nikola Švejdová, Ivona Maršíková, Pavlína Hlavienková, Eliška Šestáková, Vojtěch Procházka, Miroslav Kovář, Andrea Wagnerová, Nella Gabrielová, Vanda Jašková, Daniel Pastera, Andrea Stará, Markéta Kubalová, Kateřina Zákravská, Matěj Čermák, Viktorie Kalhousová, Michaela Zachová, Milena Kliková

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]