226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Soutěž ProjectOn Microsoft 2010 spuštěna

Soutěž ProjectOn Microsoft hledá nadějné projektové manažery z řad studentstva! Od začátku prosince se může každý projektový tým přihlásit do soutěže hodnotící kvalitu projektu a jeho provedení. Organizátoři, studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulty Multimediálních Komunikací, se letos vytáhli. O ceny se totiž postará společnost Microsoft! Soutěž je pořádána v rámci Konference Projektového Managementu 2010, která se letos koná již počtvrté.

Cílem soutěže ProjectOn je nalézt a ocenit nejlepší mladý projektový tým a jeho manažera z řad studentů českých vysokých škol. Projektový tým i manažer musí být studenty prezenčního studia na vysoké škole a přihlášený projekt musí být realizován do 31. prosince 2010. Zapojit se do soutěže mohou projekty realizované v oblastech: projekty z oblasti marketingových komunikací projekty z oblasti fotografie, filmu, výstav, přehlídek, festivalů soutěže s různým zaměřením a různými žánry společenské projekty sociální projekty technické a technologické projekty Přihlas se, získej nové kontakty, zúčastni se informacemi nabité Konference projektový management 2011, oslaď si život na bohatém slavnostním večeru a bojuj o hodnotné ceny. Více informací na adrese www.konferencepm.cz/2011/obsah/projecton.

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]