fbpx
Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Otvírací doba

Po- Pá / 8:00 – 17:00

Faq

Krajská doprava a MHD

Ve všech krajích České republiky lze získat slevu na dopravu díky průkazu ISIC. Díky interaktivní mapě České republiky, kterou zde vidíte, můžete vyhledat jednotlivá města, ve kterých můžete díky ISIC cestovat výhodněji.

Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Vysočina Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Ústeký kraj Olomoucký kraj Královohradecký kraj Pardubický kraj Zlínský kraj Karlovarský kraj Liberecký kraj Praha
Zavřit

Praha

MHD


Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD v Praze se řídí Tarifem PID. Průkaz ISIC je možné využít takto:

1) 1) Akceptace ISIC jako dokladu o studiu při nákupu zlevněného kupónu pro studenty 18–26 let. Kupón lze pořídit v elektronické formě na kartu Lítačka, In Kartu ČD nebo platební kartu, nebo v papírové podobě k průkazce PID.

Jak a kde si zakoupit zlevněné jízdné:
A) ONLINE na www.pidlitacka.cz
Číslo karty ISIC zadáte v osobních údajích
B) Prodejní místa DPP (mapa)
Kartu ISIC předložíte na kontaktní místě při nákupu

Kartu ISIC (nebo jiný doklad o studiu) je nutné mít při sobě i při případné přepravní kontrole.

2) Využití průkazu ISIC jako průkazky PID k nákupu zlevněného kupónu pro studenty 18–26 let (pouze papírové kupóny).

Průkaz ISIC zde zastupuje průkazku PID, je tedy možné nakupovat papírové kupóny přímo k průkazu ISIC bez nutnosti vyřizovat průkazku PID nebo kartu Lítačka.

Jak a kde si zakoupit zlevněné jízdné:
A) Prodejní místa DPP ( mapa)
Platnost ISIC je omezena na 13 měsíců a to od začátku září do konce září následného roku. Čip v ISIC musí být kompatibilní s DPP (Mifare, Desfire) a je vyžadován aktivní statut studenta (prezenční).

Ceny jízdného naleznete na webu Pražské integrované dopravy. Slevy pro studenty se v MHD poskytují pouze na předplatném jízdném (u krátkodobých jízdenek platí studenti plnou cenu).

Příměstská a dálková doprava v tarifu PID


Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích. Týká se krátkodobých i dlouhodobých jízdenek.

Prokázání nároku na slevu:


 • žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 • žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím nároku na slevu
 • studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím nároku na slevu


Jak a kde zakoupit zlevněné jízdné


Jízdenku na jednotlivou cestu můžete zakoupit u řidiče příměstského autobusu, v automatu na jízdenky nebo v pokladně ČD. Předplatní kupóny na příměstská pásma PID se pořizují shodným způsobem jako časové kupony na MHD Praha, tj. online na www.pidlitacka.cz nebo na prodejních místech (mapa).

Ceny jízdného naleznete na webu Pražské integrované dopravy.

Více informací o státem nařízené slevě naleznete zde.
Zavřit

Liberecký kraj

MHD


Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD v těchto městech:

Výše studentské slevy v MHD činí 75 % a je totožná jako státem nařízená sleva. Platí i na jednorázové jízdenky.

Příměstská a dálková doprava v Libereckém kraji


Integrovaný dopravní systém IDOL organizuje společnost KORD LK organizovaná Libereckým krajem. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif IDOL. Více informací o dopravě v Libereckém kraji naleznete zde.

Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.
Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Prokázání nároku na slevu:


 • žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 • žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím nároku na slevu
 • studenti 18–26 let: platný ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím nároku na slevu
Více informací o státem nařízené slevě naleznete zde.
Zavřit

Středočeský kraj

MHD


Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD pouze v těchto městech:

Příměstská doprava ve Středočeském kraji


Veřejnou dopravu ve Středočeském kraji organizuje IDS SK společně s ROPID. Níže uvedené informace jsou platné pro tarif SID a PID (Pražské integrované dopravy).

Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Prokázání nároku na slevu:


 • žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 • žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím nároku na slevu
 • studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím nároku na slevu
Více informací o státem nařízené slevě naleznete zde.

Zavřit

Jihočeský kraj

MHD


Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD pouze v těchto městech: V MHD České Budějovice budou cestovat žáci a studenti ve věku 6 – 15 let zcela zdarma.

Příměstská doprava v Jihočeském kraji


Veřejnou dopravu v Jihočeském kraji organizuje JIKORD. Uvedené informace jsou platné pouze pro IDS JK. Informace o změnách od 1.9.2018 naleznete zde.

Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Prokázání nároku na slevu:


 • žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 • žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím nároku na slevu
 • studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím nároku na slevu
Více informací o státem nařízené slevě naleznete zde.
Zavřit

Plzeňský kraj

MHD


Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD pouze v těchto městech: Průkaz ISIC Plzeňská karta přestala platit v MHD 1.9.2016 a to z technického důvodu (nekompatibilní čip).

Příměstská a dálková doprava v Plzeňském kraji


Veřejnou dopravu v Plzeňském kraji organizuje POVED. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif POVED . Informace o změnách od 1.9.2018 naleznete zde.

Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Prokázání nároku na slevu:


 • žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 • žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím nároku na slevu
 • studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím nároku na slevu
Více informací o státem nařízené slevě naleznete zde.
Zavřit

Vysočina kraj

MHD


Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD pouze v těchto městech:

Příměstská doprava v kraji Vysočina


Veřejnou dopravu v kraji Vysočina organizuje kraj Vysočina. Uvedené informace jsou platné pouze linkovou osobní dopravu jezdící v závazku kraje Vysočina. Oblasti sousedící s Jihomoravským krajem včetně města Bystřice nad Pernštejnem jezdí v závazku IDS JMK.

Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Prokázání nároku na slevu:


 • žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 • žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím nároku na slevu
 • studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím nároku na slevu
Více informací o státem nařízené slevě naleznete zde
Zavřit

Jihomoravský kraj

MHD


Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD pouze v těchto městech: Držitelé průkazu ISIC studující jazykové pomaturitní studium dle tarifu nemají nárok na snížené jízdné. Více informací v tarifu IDS JMK.

MHD Brno


Studentům je doporučeno využití nového systému elektronického dobavení www.brnoid.cz, kde lze přiřadit elektronickou jízdenku k bezkontaktní kartě.

Sleva pro studenty 18 – 26 let
 • Nárok na slevu vzniká studentům ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR (dle školského a vysokoškolského zákona) nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách (doloženo Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)
 • Nárok na slevu vzniká v den zápisu, nejdříve však 1. září
 • Nárok na slevu zaniká bez ohledu na případnou delší platnost předplatní jízdenky:
  - žákům základních a středních škol včetně maturitních ročníků posledním dnem školního roku, pro který byla sleva ověřena, tzn. 31. srpna
  - studentům vysokých škol 30. září následujícího školního roku, s výjimkou studentů posledních ročníků 1. nebo 2. stupně vysokoškolského studia, kterým škola po vykonání státní zkoušky nebo při přerušení studia zneplatní kartu ISIC (v případě VUT průkaz studenta)
  - dnem 26. narozenin studenta nebo dnem ukončení studia (včetně absolutoria)
 • Nárok na pořízení průkazek i samostatných kupónů (i elektronických) nepřenosných předplatních jízdenek se prokazuje předložením originálů dokladů:
  1. průkaz totožnosti (ČR – OP, cizinci pas)
  2. studentský průkaz ISIC, u něhož ještě nebylo dosaženo nejbližší datum 30. září ode dne jeho vydání nebo prolongace (platí pro studenty všech škol pro průkazky vystavené na školní rok 2020/21.

Nárok se prokazuje:
- fyzicky na pokladně PJD DPMB
- online ověřování totožnosti a statusu studenta u elektronické jízdenky u zapojených vysokých škol (MUNI, VUT, Mendelu, JAMU, VŠOH, VSAB ) příp. online ověřování pomocí ISIC průkazu u ostatních škol.

Příměstská doprava v Jihomoravském kraji


Veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji organizuje KORDIS JMK. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif IDS JMK. Informace o změnách od 1.7.2020 naleznete zde.

Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Prokázání nároku na slevu:


 • žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 • žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím nároku na slevu
 • studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím nároku na slevu
Více informací o státem nařízené slevě naleznete zde.
Zavřit

Moravskoslezský kraj

MHD


Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD pouze v těchto bude vytvořen profil dopravce se slevou městech:

Příměstská doprava v Moravskoslezském kraji


Veřejnou dopravu v Moravskoslezském kraji organizuje Koordinátor ODIS s.r.o. , který spravuje Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif ODIS. Studenti VŠB-TUO mají možnost si nechat vystavit průkaz ISIC s funkcionalitou dopravní karty ODISka, která je tak připravená pro používání ve veřejné dopravě. Více informací o tarifu ODIS a dalších novinkách naleznete zde.

Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech příměstských autobusových spojích a vlakových spojích.

Prokázání nároku na slevu:


 • žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 • žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím nároku na slevu
 • studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím nároku na slevu
Více informací o státem nařízené slevě naleznete zde.
Zavřit

Ústecký kraj

MHD


Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD pouze v těchto městech:

Příměstská a dálková doprava v Ústeckém kraji


Veřejnou dopravu Ústeckého kraje (DÚK) organizuje Ústecký kraj. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif DÚK. Informace o tarifu a cenách naleznete zde

Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Prokázání nároku na slevu:


 • žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 • žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím nároku na slevu
 • studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím nároku na slevu
Více informací o státem nařízené slevě naleznete zde.
Zavřit

Olomoucký kraj

MHD


Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD pouze v těchto městech: Ve výše uvedených městech mimo Olomouc v MHD platí tarif IDSOK a studentská sleva činí 75% slevy z jízdného. Platí i na jednorázové jízdenky.

Příměstská doprava v Olomouckém kraji


Veřejnou dopravu v Olomouckém kraji organizuje KIDSOK. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif IDSOK. Více o veřejné dopravě v Olomouckém kraji naleznete zde.

Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

V tarifu IDSOK se slevy týkají těchto druhů jízdenek:

 • Jednotlivé zlevněné jízdné
 • Časové zlevněné jízdné:
  • Týdenní (7 denní) zlevněné časové jízdné
  • Měsíční zlevněné časové jízdné


Prokázání nároku na slevu:

 • Cestující ve věku od 6 do 15 let nebudou potřebovat k nákupu jednotlivé zlevněné jízdenky se slevou 75 % žádný doklad o věku (v MHD od 6 do 10 let).
 • Cestující od 6 do 15 let při nákupu časové zlevněné jízdenky musí prokázat svůj věk platným průkazem IDSOK s vyznačenou kategorií „dítě do 15 let“, průkazem ISIC nebo průkazem DPMO (zóna 71 + 2).
 • Cestující od 15 do 18 let nárok na slevu 75 % při nákupu časové zlevněné jízdenky musí prokázat platným žákovským průkazem s vyznačenou platností bez potvrzení školou nebo platným průkazem ISIC nebo průkazem DPMO (zóna 71 + 2).
 • Studenti od 18 do 26 let musí prokázat nárok na slevu 75 % platným žákovským průkazem s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození potvrzený školou (stejný, jako doposud) nebo platným průkazem ISIC nebo průkazem DPMO (zóna 71 + 2).
Více informací o státem nařízené slevě naleznete zde.
Zavřit

Královohradecký kraj

MHD


Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD pouze v těchto městech:

Příměstská doprava v Královéhradeckém kraji


Veřejnou dopravu v Královéhradeckém kraji organizuje společnost OREDO. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif IREDO. Tarifní výjimky a MHD v tarifu IREDO naleznete zde.

Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Prokázání nároku na slevu:


 • žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 • žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím nároku na slevu
 • studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím nároku na slevu
Více informací o státem nařízené slevě naleznete zde.
Zavřit

Pardubický kraj

MHD


Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD pouze v těchto městech:

Příměstská doprava v Pardubickém kraji


Veřejnou dopravu v Pardubickém kraji organizuje OREDO. Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif IREDO. Informace o změnách od 1.9.2018 naleznete zde.

Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Prokázání nároku na slevu:


 • žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 • žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím nároku na slevu
 • studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím nároku na slevu
Více informací o státem nařízené slevě naleznete zde.
Zavřit

Zlínský kraj

MHD


Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD pouze v těchto městech:

Příměstská doprava ve Zlínském kraji


Veřejnou dopravu ve Zlínském kraji organizuje KOVED. Uvedené informace jsou platné pouze linkovou osobní dopravu jezdící v závazku veřejné služby Zlínského kraje. Informace o změnách od 1.9.2018 naleznete zde.

Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Prokázání nároku na slevu:


 • žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 • žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím nároku na slevu
 • studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím nároku na slevu
Více informací o státem nařízené slevě naleznete zde.
Zavřit

Karlovarský kraj

MHD


Akceptace průkazu ISIC jako dokladu o studiu při nákupu kupónu na MHD pouze v těchto městech:

Příměstská a dálková doprava v Karlovarském kraji


Veřejnou dopravu v Karlovarském kraji organizuje koordinátor IDOK . Uvedené informace jsou platné pouze pro tarif IDOK.

Platí státem nařízená sleva pro žáky a studenty ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného po celé ČR po celý rok na všech autobusových a vlakových spojích.

Prokázání nároku na slevu:


 • žáci 6–15 let: nárok na slevu neprokazují
 • žáci a studenti 15–18 let: ISIC slouží k prokázání věku a tím nároku na slevu
 • studenti 18–26 let: ISIC slouží k prokázání věku a statusu studenta a tím nároku na slevu
Více informací o státem nařízené slevě naleznete zde.
Studentský účet G2

Copyright ©2020 ISIC.cz • GTS ALIVE, s.r.o.