226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Seminář: PODPORA ROZVOJE STŘEDNÍCH ŠKOL

Společnost GTS ALIVE s.r.o. je již více než 15 let oficiální licenční autoritou mezinárodních studentských průkazů ISIC a učitelských průkazů ITIC v České republice. Celosvětová historie průkazů ISIC je datována dokonce až do roku 1955. Průkaz studenta ISIC vznikl původně jako nástroj pro mobilitu studentů v současné době podporovaný organizacemi např. UNESCO, UITP nebo WYSETC. Mezinárodní průkaz ISIC je akceptován ve více než 124 zemích světa a studenti s ním mohou čerpat více než 40.000 slev po celém světě. Průkaz ISIC se stal oficiálním průkazem řady (24 z 26 vysokých veřejných) vysokých škol a univerzit v rámci ČR, také v posledních 3 letech nás stále více oslovují i školy střední, v současnou chvíli s námi spolupracuje více než 160 středních škol z celé ČR, kteří využívají průkazy ISIC i ITIC na denní bázi. V současnou chvíli existuje více než 250.000 aktivních držitelů průkazu ISIC. Nejen na základě této úzké spolupráce se středními školami, ale také z provedeného výzkumu (v roce 2010), do kterého jsme zahrnuli přibližně 1.400 středních škol v ČR, vyplývá, že řada škol stále neví o možnostech, které by mohli využít pro získání financí z EU nejen pro zvýšení kvality vzdělávání svých studentů, ale také na zlepšení stávajících učebních prostor, inovace budov, škol atd. Obsahem semináře je blokově účastníky seznámit s tématy: 1. Evropské Strukturální Fondy 60 minut Obecné představení možností, kde může střední škola žádat o finance z nadací, fondů. Které fondy využít na co, definice okruhů, ze kterých lze v období 2011 – 2016 čerpat finance. Oblasti: Rozvoj a podpora vzdělávání studentů + kantorů (studijní výjezdy, praxe atd) Modernizace výuky (interaktivní tabule, nové audiosystémy, PC učebny atd) Modernizace školních budov – rekonstrukce budov, školní hřiště, zabezpečení školy např instalace elektronických vstupních systémů, jídelny, knihovní systémy atd. 2. Jak připravit žádost o projekt 60 minut Na koho se obrátit s žádosti o radu. Jak dlouho trvá získat finance. Co následuje po získání financí atd. 3. Školní elektronické infrastruktury 30 minut Představení čipových technologií při modernizaci školní infrastrukturu (představení různých druhů infrastruktur, finanční náročnosti, atd. ) 4. Partners „Finanční poradenství jinak“ 30 minut Představení společnosti a finančního poradenství v oblasti bydlení, stáří, investic nebo rodiny. 5. ISIC – mezinárodní průkaz studenta 30 minut Program: 09:30 Zahájení 10:00 ESF 11:00 Jak připravit žádost o projekt 12:00 Přestávka – občerstvení 12:30 Školní elektronické infrastruktury 13:00 Partners 13:30 ISIC 14:00 Ukončení, Diskuze Registrace: {redform}4{/redform}

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]