226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Rok 2010 – zemětřesení nebo houpačka?

Chtělo by se říct, že rok 2010 byl pro české školství v mnohém zlomový – změna ministra školství a jeho týmu, absolvování zkoušky na plánované státní maturity, zavedení školného na VŠ, pokus o zavedení zápisného na VŠ, snížení státních příspěvků na vysoké školství… Takové malé zemětřesení, které české školství dlouho nezažilo.

Jak ho ale hodnotit? Na první pohled bychom jej mohli na Richterově škále označit za silné až velké, s koncem roku a hlavně s výhledem do let budoucích se však zpětně dá označit spíše za jakýsi záchvěv a zkoušku toho, co v blízké budoucnosti bude či nebude možné a národem snesitelné. Školné na vysokých školách je pravděpodobně již jistotou, nicméně vše ostatní zdá se být pořád jaksi někde ve hvězdách – státní maturity jsou již spíše politickým bojem, zápisné na VŠ bylo odmítnuto konferencí rektorů, státní příspěvky pro VŠ, které vláda původně o miliardu pokrátila, už do příslušné kapitoly státního rozpočtu opět vrátila. Takže spíše houpačka než zemětřesení. V důsledku se toho tedy v tom letošním roce zase tak moc nestalo…  Ale něco přece – studenti byli u všeho podstatného a kdykoli se jednalo o jejich budoucnost, nestáli stranou a prali se za svoje práva. A tak to má být! Vzdělání je základem budoucnosti civilizované společnosti, proto jakékoliv ohrožení jeho kvality či dostupnosti nás nemůže nechat chladnými. A to ani v současných mrazech! Všem studentům přejeme krásné a klidné prožití Vánoc, pokud možno bez jakýchkoliv strastí a dnes všudypřítomného stresu. Zastavte se, zapřemýšlejte a zhodnoťte letošní rok, budete si tak moci vytyčit cíle pro rok následující. Přejeme vám, aby byl plný zdraví, lásky, úspěchů, ale hlavně každodenní radosti ze života. Naší radostí bude, pokud součástí vašeho života bude i nadále průkaz ISIC.Váš ISIC tým

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]