226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Program ČEZ Potentials hledá talentované absolventy!

Skupina ČEZ otevírá sedmý ročník rozvojového trainee programu. Co Tě v ČEZ Potentials čeká? Naše trainees zařazujeme ihned po nástupu na konkrétní pracovní místa, kde mají možnost spolupracovat s kolegy na zajímavých projektech a plnit individuální pracovní úkoly. Každému trainee je přidělen odborný garant, který pečuje o jeho profesní rozvoj a poskytuje mu zpětnou vazbu k jeho výkonu.

V rámci svého ročního rozvojového plánu absolvuješ řadu vzdělávacích aktivit. Jde o tématicky zaměřené workshopy na oblast sebeřízení, koučink se zahraničním lektorem, školení měkkých dovedností, či exkurze na našich výrobních provozech, kde si v doprovodu zkušených odborníků doplníš své znalosti. Navíc se budeš pravidelně setkávat s představiteli TOP managementu společnosti.Po ukončení programu máš možnost setrvat ve Skupině ČEZ, a to zpravidla v týmu, ve kterém jsi jako trainee působil. Foto: ČEZ Potentials 2010/11 Zleva: Martin Hřebíček (MU Brno), Jiří Ondruška (VUT Brno), Pavel Nekula (VUT Brno), Lukáš Novák (ČVUT Praha) Jaká kritéria musíš splňovat?Abychom Tě zařadili do výběrového řízení, předpokládáme, že budeš mít ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, 0-2 roky praxe a na pokročilé úrovni zvládneš slovem i písmem angličtinu. Výhodou je schopnost rychlé adaptace, dobré prezentační a komunikační dovednosti, aktivní přístup a vysoké pracovní nasazení.Tato kritéria ověřujeme ve vícekolovém výběrovém řízení, které tvoří on-line testová část, celodenní Assessment Centre a finální pohovor s manažery daného útvaru, kteří spolurozhodnou o Tvém přijetí do programu.Kdo jsou naši trainees – podívej se na video Pokud Tě náš program oslovil, bližší informace získáš na našich kariérních stránkách www.kdejinde.cz v sekci Studenti a pedagogové, kde v polovině května zveřejníme také nabídku pracovních pozic programu. Nové ČEZ Potentials přivítáme k 1. říjnu.

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]