226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Pro studentský kupón na MHD nově také do ISIC Pointu

Platný ISIC průkaz vydaný v ČR pro žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a pomaturitních studií (tj. všechny školy akreditované MŠMT) v denní (prezenční) formě studia se v systému PID u Studentů od 19 do 26 let (do dne předcházejícímu dni 26. narozenin) uznává jako potvrzení o studiu u zvýhodněných časových papírových jízdenek a elektronických časových jízdenek nahraných na kartu Opencard (tarifní pásma P a 0 vč. B).

DPP v IPPrůkaz ISIC může být dále použit jako doklad nahrazující papírovou průkazku PID pro studenty od 19 do 26 let k nákupu zvýhodněných časových jízdenek s volitelnou dobou platnosti 30 denních nebo 90 denních.

Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku na nějž byl průkaz vydán nebo prodloužen prolongační známkou, pouze však v období 09/20xx až 08/20xx+1.

Za platný ISIC průkaz žáků a studentů akreditovaných škol MŠMT je považován pouze platný průkaz, jehož platnost lze elektronicky ověřit v databázi držitelů karet ISIC provozovanou GTS ALIVE, s.r.o.

ISIC Point (Letenská 118/1, Praha 1 – poblíž stanice metra Malostranská) prodává k ISIC průkazům zvýhodněné studentské kupony s volitelnou dobou platnosti 30 denní nebo 90 denní.

V ISIC Pointu je od 15. 10. 2014 možné ve zkušebním provozu získat časové jízdné i s platným ISIC průkazem, který nelze elektronicky ověřit v databázi držitelů průkazu. Po předložení tohoto průkazu ISIC a ověření jeho platnosti je možné si nechat vystavit Průkazku PID pro studenty od 19 do 26 let. K získání průkazky je třeba předložit žádanku, kterou získáte v ISIC Pointu, aktuální fotografii pasového formátu, průkaz ISIC, průkaz totožnosti a peníze v hodnotě 30 Kč (20,- Kč průkazka PID a 10,- Kč pouzdro).

V ISIC Pointu lze využít i možnosti vystavení papírové průkazky PID Student 19 – 26 i bez průkazu ISIC, máte-li na žádance vyplněno potvrzení o studiu přímo od školy.

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]