226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Pravidla webových soutěží a zasílání obchodních sdělení

Pořadatelem soutěže je společnost GTS ALIVE s.r.o., se sídlem Letenská 118/1, Praha 1, 118 00, IČ: 26193272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560. Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba, která na webových stránkách www.isic.cz v sekci „Soutěže“ řádně zodpoví soutěžní otázku a vyplní údaje potřebné ke své identifikaci. Výherci budou kontaktování emailem případně telefonicky a výhry jim budou následně zaslány poštou, či formou zařazení výherců na guest list. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zastavit, přerušit či odložit. Další informace týkající se soutěže jsou obsaženy přímo na soutěžní stránce. Svou účastí v soutěži soutěžící uděluje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Letenská 118/1, Praha 1 (dále jen „GTS“), souhlas s využitím své e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení týkajících se podnikatelské činnosti GTS či třetích osob, a to zejména obchodních sdělení týkajících se výhod a slev pro držitele karet ISTC, kulturních a propagačních akcích pořádaných na podporu využívání těchto karet, nabídek subjektů spolupracujících s GTS určených pro držitele těchto karet (mobilní operátoři, banky, poskytovatelé slev a výhod, atd.). Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může být kdykoli odvolán písemným sdělením společnosti GTS. Vyhodnocení soutěže: Výherci cen se stávají nejrychlejší odesilatelé správných odpovědí. Počet výherců odpovídá počtu cen. V případě rozdílných cen je rozdělní cen následující: 1. cena = 1. Správná odpověď, 2. cena = 2. Správná odpověď až po poslední cenu.

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]