226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Pravidla soutěže Každá pátá vyhrává

Pořadatelem soutěže je společnost GTS ALIVE s.r.o., se sídlem Letenská 118/1, Praha 1, 118 00, IČ: 26193272, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78560. Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba, která si objedná SIM kartu Studentfone na webu studentfone.cz a při nákupu zadá platné číslo karty ISIC, ALIVE, ITIC nebo IYTC. Objednávka musí být kompletně vyplněna a řádně dokončena. Soutěží se o následující ceny: Peněženka LOAP (40 ks), tričko ExRaw State (10 ks), tričko Body Glove (4 ks), kšiltovka ExRaw State (10 ks)Sportovní kabelka LOAP (5 ks), Rozkládací batoh LOAP (5 ks), lyžařské rukavice Hannah (5 ks), Mobilní telefon Sony Xperia LT18i Arc S (1 ks). Trvání soutěže je od 10.10. 2013, 00:00 h do 31.10. 2013 23:59 h nebo do dosažení počtu 400 objednávek, podle toho, co nastane dříve. Vyhodnocení soutěže: výhercem některé z cen se stává každý pátý objednávající, který splní podmínku uvedenou v bodě 2 těchto podmínek. Přidělení konkrétní ceny každé výherní objednávce je v kompetenci pořadatele soutěže. Výherci budou kontaktováni e-mailem a výhra jim bude automaticky poslána popř. předána (dle zvoleného typu dopravy/převzetí SIM karty) spolu s objednanou SIM kartou. V případě objednání SIM karty s dodáním a platbou na dobírku je výherce povinen SIM kartu od dopravce převzít a řádně uhradit kupní cenu SIM karty. Pokud tak neučiní a SIM karta bude dopravcem vrácena pořadeteli soutěže, výherce ztrácí na výhru nárok a jeho výhra propadá ve prospěch pořadatele, pokud se výherce s pořadatelem nedohodnou jinak. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zastavit, prodloužit, přerušit či odložit. Další informace týkající se soutěže jsou obsaženy v rozesílaném emailu. Každý zákazník může v této soutěži získat maximálně jednu cenu, další případné objednávky jakoukoliv cenu již získavšího zákazníka nebudou do hodnocení soutěže započítávány. V případě podvodů (například v případě vícenásobného vytváření objednávek a jejich pozdějšího mazání) si vyhrazujeme právo konkrétního soutěžícího bez nároku na jakoukoliv cenu ze soutěže diskvalifikovat. Svou účastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zveřejněním jeho jména, popř. fotografie se získanou cenou pro marketingové účely pořadatele, zejména jejich uvedení v komunikačních kanálech Studentfone a ISIC, a to bez nároku na jakýkoliv honorář. Dále soutěžící uděluje ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, společnosti GTS ALIVE s.r.o., IČ: 26193272, se sídlem Letenská 118/1, Praha 1 (dále jen „GTS“), souhlas s využitím své e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení týkajících se podnikatelské činnosti GTS či třetích osob, a to zejména obchodních sdělení týkajících se výhod a slev pro držitele karet ISIC/ALIVE/ITIC/IYTC, kulturních a propagačních akcích pořádaných na podporu využívání těchto karet, nabídek subjektů spolupracujících s GTS určených pro držitele těchto karet (mobilní operátoři, banky, poskytovatelé slev a výhod, atd.). Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může být kdykoli odvolán písemným sdělením společnosti GTS.

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]