226-222-333 9:00 - 17:00
  • cs

Pravidla Soutěže Foto měsíce

I. Specifikace SoutěžeSoutěž je určena všem amatérským či profesionálním fotografům, kteří zašlou svoji autorskou fotografii v rozlišení min. 1600 x 1200 pix na e-mailovou adresu redakce@isic.cz. II. Doba trváníDoba trvání Soutěže je od 1. 9. 2009 do 20. 4. 2010 včetně. Soutěž probíhá v čtyřech herníchkolech (časový úsek, během kterého se hraje o jednotlivé výhry – do 13. 9. 2009, 9. 11. 2009, 23. 2. 2010, 20. 4. 2010). III. OrganizátorSpolečnost GTS ALIVE spol. s r.o. se sídlem na adrese Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, IČ: 26193272, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16656 (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěž s názvem „Foto měsíce“ (dále jen „Soutěž“). IV. Způsob účasti1. Zasláním fotografie, názvu fotografie a adresy odesílatele na e-mailovou adresu redakce@isic.cz je odesílatel automaticky zařazen do soutěže.2. Každý účastník je do Soutěže zařazen v každém jejím kole se všemi doručenými fotografiemi. V. VýhryVýhrami jsou poukázky na služby a hmotné dárky od partnerů Soutěže (Centrum FotoŠkoda a Institut Digitalní Fotografie) 16x voucher od Centrum FotoŠkoda v hodnotě 490,- (na fotoknihu) knižní publikace a vouchery na fotokurzy od Institu Digitální Fotografie VI. Způsob určení výherců a předání výher1.     V každém kole Soutěže jsou ze všech přijatých fotografií vybrány 4 výherní fotografie. Všechny fotografie jsou vítězné na stejné úrovni, tzn. Redakce neurčuje vítězné pořadí. Výherce volí redakce (1. kolo, kdy dojde k užšímu výběru cca 20 fotografií) a následně fanoušci skupiny ISIC Point na Facebooku.  Autor, který zašle více než jednu fotografii  a v hodnocení fanoušků skupiny ISIC Point na Facebooku se jich více jak jedna umístí mezi výherními,  získá pouze jednu výhru. Organizátor Soutěže se následně rozhodne, kolik výherních fotografií zveřejní v magazínu ALIVE (speciálně v případě tématicky podobných fotografií). Výhry nejsou soudně vymahatelné. Redakce má právo soutěž kdykoliv zrušit.2. Výhry jsou výherců zaslány doporučenou zásilkou na adresu uvedenou v e-mailu a to maximálně do 30 pracovních dní od otištění fotografií v magazínu ALIVE. VII. Všeobecné podmínky1. Zasláním fotografie/fotografií vstupunuje odesílatel do Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora.2. Účastníci se Soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění.4. Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit Soutěž či změnit tato oficiální pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků Soutěže. 5. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu Soutěže. 6. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Související články

[reklama_left]
[reklama_right]