226-222-333 9:00 - 17:00
 • cs

Úrazové připojištění na sporty

Pojištění vhodné na odpočinek i aktivní dovolenou v ČR.

Základní podmínky:

Jízda na kole, lyže a snowboard (podrobné podmínky ve VPP a Smluvní ujednání)

U pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby v rámci tarifu T se sjednává spoluúčast pojištěného ve výši 5 000 Kč.

 • Pouze pro držitele průkazů ISIC, ITIC, ALIVE a IYTC.
 • Platnost pojištění dle typu průkazu. Platí pouze na území České republiky.
 • Pro občany ČR a SR nebo cizince po doložení platného zdravotního pojištění.

Pojištění je možno také zakoupit na následujících místech po celé ČR a nebo sjednat online.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat přes FB ISICPOINT, e-mail: info@isic.cz nebo tel. +420 226 222 333

 • Tarify
 • Územní platnost
 • Platnost pojištění


  Platnost pojištění je shodná s platností karty (max. 16 měsíců od 1.9. do 31.12. následujícího roku, u karet IYTC po dobu platnosti karty) a umožňuje neomezený počet krátkodobých cest v ČR. Počátek pojištění může být sjednán s vydáním karty nebo později, pojištění končí s koncem platnosti karty.
 • Odpovědnost za škodu


  Vztahuje se na krytí škod na majetku i na újmu na zdraví způsobených třetí osobě při běžných rekreačních činnostech. Spoluúčast pojištěného je ve výši 5 000 Kč.
 • Smrt úrazem


  Zemře-li pojištěný na následky úrazu, vyplatí se oprávněné osobě pojistná částka.
 • Trvalé následky úrazem


  Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí se mu z pojistné částky tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah jeho tělesného poškození.
 • Nemocniční odškodné


  Nemocniční odškodné se vyplácí za každý den (max. 30 dní) hospitalizace pojištěného v nemocnici v důsledku léčení úrazu nebo nemoci.
 • Sporty


  Předmětem pojištění jsou škody na zdraví nebo věci třetí osoby, které vznikly v přímé a bezprostřední souvislosti s jízdou pojištěného na kole nebo na lyžích či snowboardu na vyznačených sjezdovkách a trasách.
 • Celkem

Základní pojištění

T

 • Česká republika
 • Dle typu průkazu*
 • 100 000 Kč
 • 25 000 Kč
 • 50 000 Kč
 • 250 Kč/den

 • *U průkazů ISIC, ISIC Scholar, ITIC, ALIVE student a ALIVE zaměstnanec je platnost pojištění shodná s délkou platnosti průkazu (max. 16 měsíců a to od 1.9. do 31.12 následujícího roku).
 • *Průkaz ISIC Scholar školák a ALIVE Alumni, kde délka platnosti průkazu není stanovena školním rokem, je délka pojištění omezena na 16 měsíců od data sjednání (pouze v případě, že platnost průkazu je delší než 16 měsíců). V případě, že průkaz ISIC Scholar školák a ALIVE Alumni má v době sjednání kratší platnost než 16 měsíců, je délka pojištění shodná s platností průkazu.
 • *Platnost pojištění u průkazů IYTC je dána délkou platnosti průkazu, ale maximálně 13 měsíců.
 • *U průkazů ALIVE (členská karta sportovní asociace) je délka pojištění omezena na 1 rok od data sjednání pojištění.
 • *Podmínkou sjednání pojištění je platný průkaz. Počátek pojištění může být sjednán s vydáním průkazu nebo později.
Sporty:

Jízda na kole, lyže a snowboard (podrobné podmínky ve VPP a Smluvní ujednání)
U pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby v rámci tarifu T se sjednává spoluúčast pojištěného ve výši 5 000 Kč.

Dokumenty ke stažení:
[reklama_left]
[reklama_right]