Telefon

226-222-333

E-mail

info@isic.cz

Faq
 • cs

Úrazové připojištění na sporty

Pojištění vhodné na odpočinek i aktivní dovolenou v ČR.

 • Tarify
 • Územní platnost
 • Platnost pojištění Platnost pojištění je shodná s platností karty (max. 16 měsíců od 1.9. do 31.12. následujícího roku, u karet IYTC po dobu platnosti karty) a umožňuje neomezený počet krátkodobých cest v ČR. Počátek pojištění může být sjednán s vydáním karty nebo později, pojištění končí s koncem platnosti karty.
 • Odpovědnost za škodu Vztahuje se na krytí škod na majetku i na újmu na zdraví způsobených třetí osobě při běžných rekreačních činnostech. Spoluúčast pojištěného je ve výši 5 000 Kč.
 • Smrt úrazem Zemře-li pojištěný na následky úrazu, vyplatí se oprávněné osobě pojistná částka.
 • Trvalé následky úrazem Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí se mu z pojistné částky tolik procent, kolika procentům odpovídá rozsah jeho tělesného poškození.
 • Nemocniční odškodné Nemocniční odškodné se vyplácí za každý den (max. 30 dní) hospitalizace pojištěného v nemocnici v důsledku léčení úrazu nebo nemoci.
 • Sporty Předmětem pojištění jsou škody na zdraví nebo věci třetí osoby, které vznikly v přímé a bezprostřední souvislosti s jízdou pojištěného na kole nebo na lyžích či snowboardu na vyznačených sjezdovkách a trasách.
 • Celkem

Základní pojištění

T

 • Česká republika
 • Dle typu průkazu*
 • 100 000 Kč
 • 25 000 Kč
 • 50 000 Kč
 • 250 Kč/den

Základní podmínky:

 • Pouze pro držitele průkazů ISIC, ITIC, ALIVE a IYTC.
 • Platnost pojištění dle typu průkazu. Platí pouze na území České republiky.
 • Pro občany ČR a SR nebo cizince po doložení platného zdravotního pojištění.
 • U pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby v rámci tarifu T se sjednává spoluúčast pojištěného ve výši 5 000 Kč
 • Pro sporty: jízda na kole, lyže a snowboard  (podrobné podmínky ve VPP a Smluvní ujednání)

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat přes FB ISICPOINT, e-mail: info@isic.cz nebo tel.: +420 226 222 333

Sporty:

Jízda na kole, lyže a snowboard (podrobné podmínky ve VPP a Smluvní ujednání)U pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby v rámci tarifu T se sjednává spoluúčast pojištěného ve výši 5 000 Kč.

Kde najdete pomoc?

V případě pojistné události kontaktujte asistenční službu UNIQA na čísle +420 296 333696

Pro komunikaci ohledně cestovního pojištění do zahraničí udávejte číslo pojistné smlouvy: 10 605 10 600